Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

cử hành Thánh Lễ cầu nguyện

cho các Ðức Hồng Y và Giám Mục

đã qua đời trong năm qua

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho các Ðức Hồng Y và Giám Mục đã qua đời trong năm qua.

Tin Vatican (VIS 11/11/2005) - Sáng thứ Sáu, 11 tháng 11 năm 2005, ÐTC Bênêđitô XVI đã chủ tế Thánh Lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua.

Trong số những vị đồng tế với ÐTC, có Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh và cũng là Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn, và Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, phó niên trưởng Hồng Y Ðoàn.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã đặc biệt nhắc đến 5 vị Hồng Y đã qua đời trong năm qua, là Ðức Hồng Y Juan Carlos Aramburu, Ðức Hồng Y Jan Pier Schotte, Ðức Hồng Y Corrado Bafile, Ðức Hồng Y Jaime Sin, và Ðức Hồng Y Giuseppe Caprio. ÐTC cũng nhắc đến Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với những lời như sau: "Giữa biết bao gương sáng Ngài để lại cho chúng ta, có gương sáng nổi bật nhất của đời sống cầu nguyện. Giờ đây, chúng ta tiếp nhận phần gia tài thiêng liêng của ngài, với ý thức rằng trên trời ngài vẫn tiếp tục khẩn cầu cho chúng ta nhiều hơn nữa."

Ðức Thánh Cha cũng đã nhắc lại kỷ niệm ngài đã sống nhiều năm với các vị đã qua đời, với những lời như sau: "Trong thời gian dài, tôi đã là thành viên của Hồng Y Ðoàn. Sau đó, tôi đã là niên trưởng của hồng y đoàn trong hai năm rưỡi. Vì thế tôi cảm thấy mình được liên kết một cách đặc biệt với cộng đoàn đặc biệt này mà tôi là vị chủ tịch trong những ngày không thể nào quên được, tiếp sau biến cố Ðức Gioan phaolô II đáng mến qua đời."

ÐTC còn nhắc thêm rằng: "Chúng ta, như là con người, chúng ta cần có người bạn, cần có người anh hướng dẫn và đồng hành với chúng ta đi về nhà Cha. Chúa Giêsu là con đường cho tất cả mọi người; không có con đường nào khác. Những con đường được gọi là "con đường khác", trong mức độ chúng là con đường đích thực, đều dẫn đến Chúa Kitô; nếu không, thì những con đường khác đó không dẫn đến sự sống. Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa là món quà vô giá Thiên Chúa Cha ban cho nhân lọai. Món quà này đòi hỏi trách nhiệm; và trách nhiệm càng cao, thì sự kết hiệp với Chúa Kitô phải càng mật thiết hơn nữa."

Và Ðức Thánh Cha kết thúc bài giảng của ngài như sau: "Khi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa Cha vì tất cả những ơn lành Ngài ban xuống cho những nguời anh em chúng ta đã qua đời, chúng ta dâng lên những công nghiệp của Chúa Giêsu để cầu nguyện cho những người anh em này, và đền bù cho những thiếu sót do sự mỏng dòn yếu đuối của thân phận con người gây ra."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page