Ðức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo

Tổng Giám Mục Cotabato, Philuậttân

được chọn làm Tổng Thư Ký

của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo, Tổng Giám Mục Cotabato, Phi luật tân, được chọn làm Tổng Thư Ký của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.


Ðức Tổng Giám Mục Orlando B. Quevedo, Tổng Giám Mục giáo phận Cotabato, thuộc miền Nam Mindanao, Phi luật tân.


Tin Bangkok, Thái Lan (Apic 23/11/2005) - Trong cuộc họp mới đây tại Hu Hin, Thái Lan, Ban Thường Trực của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC) đã chọn Ðức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo, người Phi luật tân, Tổng Giám Mục Cotabato, thuộc miền Nam Mindanao Phi luật tân, làm Tân Tổng Thư Ký Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu.

Ðức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo là một trong những nhân vật nổi tiếng của giáo hội công giáo tại Phi Luật Tân. Ngài đã từng kiêm nhiệm chức Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Phi Luật Tân trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Hiện tại, Ðức Tổng Giám Mục Quevedo đang soạn Tuyển Tập Các Văn Kiện của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu; và trong tương lai, trách vụ trước mắt là chuẩn bị cho Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu, sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2006, về chủ đề: "Lịch Sử Chúa Giêsu Kitô tại Châu Á. Một cử hành đức tin và sự sống."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page