Giao x T Ne vui mng on nhan cha Pho

 

Cha x va cha Pho

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giao x T Ne vui mng on nhan cha Pho.


Giao x T Ne chuc mng va on tiep cha pho Anre Nguyen Quang Phuc.


Bac Ninh, Viet Nam (24/02/2008) - Sang ngay 24/02/2008, chua nhat th III mua chay, cha Anre Nguyen Quang Phuc a chnh thc ve lam cha Pho giao x T Ne, Bac Ninh. Co 7 linh muc va gan 2,000 tn hu cung hiep dang thanh le ta n vi cha Anre. Cha x Giuse Tran ang Can cung toan the giao dan giao x T Ne han hoan on nhan cha Pho.

Cha Anre Phuc sinh ngay 15.3.1973 tai ho giao Tien Sn, giao x Ngo Xa, giao phan Bac Ninh. Cha a tu hoc tai ai chung vien Thanh Giuse Ha Noi nien khoa 2000 - 2007 va thu phong linh muc ngay 1/01/2008. Trc khi tu hoc ai chung vien, cha a tot nghiep ai hoc Ngoai Ng Ha Noi, khoa Anh Van.

Sau thanh le, cha x a to chc mot ba tiec mng nho nhe mng cha Pho trong tinh than mua chay.

Xin moi ngi chung li ta n Thien Chua a ban cha pho Anre nh qua tang qu gia cho giao x T Ne va xin tiep tuc cau nguyen e cha x, cha pho va giao dan T Ne cung chung long xay dng giao x luon la cong oan chan cha long tin son sat va long men thiet tha.

 

Nguyen Xuan Trng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page