Tường thuật tổng quát về Khoá Họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục tại Roma

trong hai ngày thứ Năm 13

và thứ Sáu 14 tháng 10 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật tổng quát về Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục tại Roma trong hai ngày thứ Năm 13 và thứ Sáu 14 tháng 10 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 15/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Sáng thứ Thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2005, Các nghị phụ họp phiên họp chung thứ 18 để thảo luận về Sứ Ðiệp của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục gởi toàn thể Dân Chúa vào lúc kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Ngoài ra, các nghị phụ cũng sẽ chọn ra những thành viên của một Ủy Ban được gọi là "Hội Ðồng Khoá Họp Thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục", để rồi trong thời gian Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Hội Ðồng sẽ họp nhau theo định kỳ để theo dõi việc áp dụng những thành quả của Khoá Họp trong toàn thể Giáo Hội.

Vào ban chiều của ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2005, không có phiên họp nào, nhưng có một biến cố đặc biệt; đó là cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI với 100,000 trẻ em rước lễ lần đầu trong Năm Thánh Thể 2004-2005 của vùng Roma và quanh Roma, và từ khắp các quốc gia trên thế giới nữa. Ðây là biến cố đặc biệt, để ghi dấu Năm Thánh Thể và Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể. Chúng tôi sẽ tường thuật về biến cố nầy, trong các chương trình phát thanh sau này. Và cũng bắt đầu từ chiều thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2005, vị Tổng Tường Trình Viên, cùng với Vị Thư Ký của Khoá Họp và những tường trình viên của từng nhóm ngôn ngữ, sẽ họp nhau, cho đến hết ngày thứ Hai 17 tháng 10 năm 2005, để đúc kết tất cả những phát biểu của các nghị phụ thành một Văn Bản Thống Nhất, được gọi là Những Ðề Nghị của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Bản những Ðề Nghị này sẽ được đưa ra thảo luận trong Phiên Họp Chung thứ 19, vào sáng thứ Ba ngày 18 tháng 10 năm 2005, để rồi được biểu quyết và được trình lên cho Ðức Thánh Cha.

Như thế, chúng ta thấy rằng Khoá Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đang kết thúc tuần lễ thứ hai, và cũng là giai đọan thứ II của khoá họp.

Giai Ðoạn thứ III sẽ bắt đầu vào thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2005, khi các nghị phụ họp chung lại, trong Phiên Họp Chung thứ 19, để thảo luận BảnVăn Chung Kết về Những Ðề Nghị của Khoá Họp Thượng Hôị Ðồng Giám Mục lần này. Giờ đây trong phần còn lại của bài thời sự hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại cách tổng quát những sinh họat trong hai ngày thứ Năm 14 và thứ Sáu 15 tháng 10 năm 2005.

Thứ Năm 13 tháng 10 năm 2005, đã không có phiên họp chung nào; nhưng toàn bộ sinh họat của ngày được dành cho hai phiên họp theo nhóm ngôn ngữ, vào sáng và chiều thứ Năm 13 tháng 10 năm 2005. Tuy nhiên, có một biến cố đặc biệt trong ngày Thứ Năm này, đó là cuộc họp báo chính thức lần thứ II của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Chúng tôi sẽ nói về cuộc họp báo nầy trong chương trình sau.

Bước sang ngày thứ Sáu, 14 tháng 10 năm 2005, buổi sáng tiếp tục phiên họp theo nhóm ngôn ngữ, và buổi chiều là phiên họp chung lần thứ 17, để nghe các phúc trình của 12 nhóm ngôn ngữ. Sau đó, các phúc trình của các nhóm ngôn ngữ này được trao cho Vị Thư Ký của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần này, để được đúc kết trong văn bản chung, được gọi là Những Ðề Nghị của khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Trong cuộc họp báo chính thức lần thứ hai của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào lúc 12 giờ 45 phút trưa thứ Năm 13 tháng 10 năm 2005. Cả ba vị Chủ Tịch Thừa Ủy của Khoá Họp cùng có mặt chủ toạ cuộc Họp Báo. Ngoài ra còn có Ðức Tổng Giám Mục Foley, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về các Phương Tiện Truyền Thông xã hội, đương nhiên chủ tịch của Ủy Ban Truyền Thông của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Nội dung chính của cuộc họp báo là những sinh họat của Khoá Họp trong những ngày qua.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page