Tường Thuật Phiên Họp Chung lần thứ V

của Khoá Họp THÐ Giám Mục Thế Giới

vào chiều Thứ Tư mùng 5/10/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Phiên Họp Chung lần thứ V của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào chiều Thứ Tư mùng 5 tháng 10 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 7/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi xin nói cách tổng quát về hai Phiên Họp của ngày thứ Tư mùng 5 tháng 10 năm 2005.

Sáng thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2005, vì có buổi tiếp kiến chung của ÐTC dành cho các tín hữu vào mỗi sáng thứ Tư hằng tuần, nên không có Phiên họp chung. Tuy nhiên đã có 238 nghị phụ họp để chọn những vị đứng đầu các nhóm theo ngôn ngữ và chọn vị tường trình viên của nhóm, để phúc trình lại ý kiến của nhóm, trong các phiên họp chung của giai đọan II.


Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, giám mục Phú Cường.


Trong buổi họp sáng thứ Tư mùng 5 tháng 10 năm 2005, các nghị phụ đã chia ra thành 12 nhóm ngôn ngữ như sau: 3 nhóm tiếng Anh, 3 nhóm tiếng Pháp, 3 nhóm tiếng Tây Ban Nha, 2 nhóm tiếng Ý, và 1 nhóm tiếng Ðức. Mỗi nhóm ngôn ngữ đều đã chọn xong một Vị Trưởng Nhóm và một vị làm tường trình viên của nhóm. (Chúng tôi sẽ liệt kê danh sách các nhóm trong một bài khác).

Phiên họp buổi chiều thứ Tư mùng 5 tháng 10 năm 2005, là Phiên Họp Chung lần thứ V, với sự hiện diện của ÐTC, và dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Telesphoro Placidus Toppo, Tổng Giám Mục Ranchi, Ấn Ðộ, một trong ba vị chủ tịch thừa ủy, đã được ÐTC chỉ định.

Mở đầu Phiên Họp Chung lần thứ V, vào lúc 16:30 chiều thứ Tư mùng 5 tháng 10 năm 2005, Vị Tổng Thư Ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đã đọc danh sách của những vị trưởng các nhóm ngôn ngữ, và những vị tường trình viên của nhóm. Sau có các nghị phụ tiếp tục phát biểu ý kiến.

Và một trong số 13 nghị phụ phát biểu hôm chiều thứ Tư mùng 5 tháng 10 năm 2005, có Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, giám mục Phú Cường, phát biểu bằng tiếng Pháp; Ðức Cha đã nhắc đến các số từ số 6 đến số 8 của Tài Liệu Làm Việc. Ðức Cha đã nói như sau:

"Người Công giáo Việt nam thực hành đạo. Ðối với họ, việc cử hành Thánh Thể, có tầm quan trọng đặc biệt. Tỷ lệ tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật lên đến 80%, và tỷ lệ các tín hữu tham dự thánh lễ ngày thường lên đến 15%. Vào những dịp lễ trọng, như Giáng Sinh và Phục Sinh, con số tín hữu tham dự thánh lễ, lên đến 95%. Lý do giải thích cho hiện tượng tỷ lệ cao tham dự thánh lễ, có thể được gặp thấy nơi việc giảng dạy giáo lý và việc giáo dục con cái trong gia đình." (Chúng tôi sẽ kể tiếp trong những bài sau).

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page