Tổng kết tuần lễ thứ nhất

từ ChúaNhật 2/10/2005 đến 9/10/2005

Khoá Họp THÐ Giám Mục Thế Giới

về Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng kết tuần lễ thứ nhất, từ ChúaNhật 2/10/2005 đến Chúa Nhật 9/10/2005, Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể.

Tin Vatican (Vat 8/10/2005) - Tính đến ngày Chúa Nhật mùng 9 tháng 10 năm 2005, Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, đã hoàn tất một tuần họp, (từ ChúaNhật 2/10/2005 đến Chúa Nhật 9/10/2005), với tổng cộng 10 Phiên Họp Chung, và một Phiên Họp để chia các nghị phụ ra thành 12 nhóm nhỏ, tuỳ theo ngôn ngữ. 12 nhóm ngôn ngữ nầy gồm có 3 nhóm tiếng Pháp, 3 nhóm tiếng Anh, 3 nhóm tiếng Tây Ban Nha, 2 nhóm tiếng Ý, và 1 nhóm tiếng Ðức.

Trong 10 Phiên Họp Chung, từ thứ Hai mùng 3 tháng 10 năm 2005, cho đến sáng thứ Bảy, với sự tham dự của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, và dưới sự chủ tọa theo phiên của Ba Vị Chủ Tịch Thừa Ủy của Khoá Họp, là Ðức Hồng Francis Arinze, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích; Ðức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng Giám Mục Guadalajara, Mêhicô; và Ðức Hồng Y Telesphoro Placidus Toppo, Tổng Giám Mục Ranchi, Ấn Ðộ: Ðã có tổng cộng 146 nghị phụ đã phát biểu, trong số nầy đã có hai Ðức Cha đại diện cho Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, là Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, Giám Mục Phú Cường; và Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám Mục Mỹ Tho đã phát biểu.

 

Ngày Phiên họp Hiện Diện Phát Biểu Ðiểm Ðặc biệt

Sáng

Thứ Hai 3/10

1. Ph. họp chung

241 vị

 

Khai mạc

Chiều

Thứ Hai 3/10

2. Ph.họp chung

241 vị 

14 vị 

Bắt đầu các Phát biểu

Sáng

Thứ Ba 4/10

3.Ph. họp chung

243 vị 

17 vị 

Chọn Ủy Ban sọan Sứ Ðiệp

Chiều

Thứ Ba 4/10

4.Ph. họp chung

242 vị 

10 vị 

 

Sáng

Thứ Tư 5/10

Ph. Họp theo12 nhóm

238 vị 

 

Chọn trưởng nhóm và tường trình viên

Chiều

Thứ Tư 5/10

5. Ph. họp chung

 

13 vị 

 

Sáng

Thứ Năm6/10

6. Ph. họp chung

243 vị 

21 vị 

 

Chiều

Thứ Năm6/10

7. Ph. họp chung

 

12 vị 

Ðức Cha Phêrô Tứ phát biểu

Sáng

Thứ Sáu 7/10

8. Ph. họp chung

245 vị 

22 vị 

 

Chiều

Thứ Sáu 7/10

9. Ph. họp chung

 

13 vị 

Ðức Cha Phaolô Ðọc phát biểu

Sáng

Thứ Bảy 8/10

10. Ph. họp chung

238 vị 

24 vị 

 

Chiều

Thứ Bảy 8/10

Ph. Họp Mừng 40 Năm THÐGM

 

 

Ðức TGM Eterovic nói vài nét lịch sử 40 năm THÐGM.

Tổng Kết Tuần I

- 10 Phiên họp chung

- 1 Phiên họp theo nhóm

- 1 Phiên họp đặc biệt mừng 40 năm THÐGM

 

146 vị đã phát biểu

 

 

Theo chương trình, thì các Phiên Họp Chung sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày thứ Tư 12 tháng 10 năm 2005, và lúc đó sẽ có tổng cộng 16 Phiên Họp Chung. Thứ Năm 13 tháng 10 năm 2005 sẽ bắt đầu các Phiên Họp theo nhóm ngôn ngữ. Và chỉ có hai ngày họp theo nhóm ngôn ngữ mà thôi, tức thứ Năm 13 và thứ Sáu 14 tháng 10 năm 2005.

Thứ Bảy 15 tháng 10 năm 2005, các nghị phụ sẽ họp lại Phiên Họp Chung, giai đọan hai, để sửa chữa Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa, theo dõi bài Tường Trình Tổng Kết của Vị Tổng Tường Trình Viên, đúc kết các ý kiến thành những Ðề Nghị của Thượng Hội Ðồng Giám Mục trình lên Ðức Thánh Cha.

Theo phúc trình của Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, trong phiên họp chung khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào sáng thứ Hai, mùng 3 tháng 10 năm 2005, thì tổng cộng các nghị phụ của Khoá Họp thông thuờng lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể là 256 vị.

Trong số nầy có 177 vị nghị phụ được các Hội Ðồng Giám Mục trên thế giới chọn, 40 vị do Ðức Thánh Cha chọn, 39 vị đương nhiên được tham dự, do chức vụ (ex officio), và 10 vị Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tu. Ðây là con số nghị phụ đông nhất, trong lịch sử 40 năm Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Nếu nhìn theo phẩm chức, thì tổng số 256 vị nghị phụ này gồm có 55 vị Hồng Y, 8 vị giáo chủ, 82 vị Tổng Giám Mục, 123 vị giám mục và 12 tu sĩ.

Nếu xét theo chức vụ, thì có 36 nghị phụ là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục, 234 nghị phụ là giám mục bản quyền giáo phận, 4 vị là giám mục phó, 14 vị là giám mục phụ tá, và 4 vị là giám mục đã nghỉ hưu.

Xét theo đại lục, thì có 50 vị từ Phi Châu, 59 vị từ Mỹ Châu, 44 vị từ Á Châu, 95 vị từ Âu Châu và 8 vị từ Ðại Dương Châu.

Ngoài tổng số các nghị phụ như vừa nói trên, còn có 12 vị đại diện thuộc các phái đoàn đại diện cho 12 giáo hội và cộng đoàn giáo hội anh em, tham dự với tư cách là "quan sát viên".

Cuối cùng, cũng nên nhắc đến sự hiện diện của những dự thính viên, những chuyên viên, những thông dịch viên, và các nhân viên phụ trách các phương tiện kỷ thuật.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page