Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

cử hành Thánh lễ Khai Mạc

Khoá Họp Thông Thường Lần Thứ XI

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cử hành Thánh lễ Khai Mạc Khoá Họp Thông Thường Lần Thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới tại Roma.

(Radio Veritas Asia 3/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật mùng 2 tháng 10 năm 2005, ÐTC Bênêđitô XVI đã chủ tế Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Ðức Thánh Cha, chúng ta thấy có 55 vị Hồng Y, 7 vị Giáo Chủ, 59 vị Tổng Giám Mục, 123 vị giám mục, 40 linh mục, 4 vị dự thính viên và 37 vị cộng tác viên.


ÐTC Bênêđitô XVI chủ tế Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Ðức Thánh Cha, chúng ta thấy có 55 vị Hồng Y, 7 vị Giáo Chủ, 59 vị Tổng Giám Mục, 123 vị giám mục, 40 linh mục, 4 vị dự thính viên và 37 vị cộng tác viên.


Trong bài giảng Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã quả quyết rằng ý muốn lọai trừ tôn giáo ra khỏi lãnh vực công cộng là "một sự giả hình". ÐTC nói như sau: "Thái độ bao dung, --- thái độ của một người chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa như một ý kiến riêng tư của cá nhân, nhưng lại lọai trừ Thiên Chúa ra khỏi lãnh vực công cộng, ra khỏi thực tại của thế giới và ra khỏi đời sống chúng ta, --- (thái dộ bao dung như thế) không phải là một sự bao dung, nhưng là một sự giả hình." ÐTC còn nói tiếp như sau: Bất cứ ở đâu con người cho mình là người chủ duy nhất của thế giới và là người chủ của chính mình, thì ở đó không thể có điều gì khác hơn là sự độc đoán của quyền lực và lợi lộc. Như thế, ÐTC Bênêđitô XVI đã lên tiếng cảnh tỉnh các tín hữu Tây Phương trước một "thái độ bao dung sai lầm", và kêu gọi họ hãy ăn năn trở lại.

Lấy lại hình ảnh "vườn nho" trong phần phụng vụ Lời Chúa của Thánh Lễ Chúa Nhật, Ðức Thánh Cha nhận định rằng nơi nào Thiên Chúa bị đuổi đi, thì nơi đó "vuờn nho" bị mau biến thành mảnh vườn hoang, bị những kẻ sát nhân chà đạp. Rượu ngon mà Thiên Chúa chờ đợi, là sự công bằng chính trực; và "rượu chua" là bạo lực, là máu vô tội bị đổ ra, là sự đàn áp, làm cho các dân tộc phải rên siết dưới ách thống trị của sự bất công.

Nhưng ÐTC không tỏ ra bi quan thất vọng. Ngài mở ra một con đường hy vọng với những lời như sau: Thiên Chúa chờ đợi chúng ta. Ngài muốn được chúng ta yêu thuơng... Trong chính giây phút chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể, để khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, Thiên Chúa đến gặp chúng ta. Ngài đến gặp tôi. Thử hỏi Thiên Chúa sẽ gặp được sự đáp trả hay không? Hay lại xảy ra cho chúng ta điều đã xảy ra cho vườn nho?

Kết thúc bài giảng, Ðức Thánh Cha giải bày về Bí Tích Thánh Thể như là "mầu nhiệm trong đó Chúa trao ban cho chúng ta Bánh sự sống và Rượu Tình yêu ngài, và ngài mời gọi chúng ta bước vào dự Tiệc Tình Yêu đời đời. ÐTC nói: "Chúng ta khẩn xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Người, ngõ hầu trong vòng ba tuần lễ họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, chúng ta không những chỉ nói lên những điều tốt đẹp về Bí Tích Thánh Thể, mà nhất là chúng ta dấn thân sống sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể này.

Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây, những lời Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói vào lúc khởi đầu Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào sáng Chúa Nhật mùng 2 tháng 10 năm 2005, như sau:

"Từ các đại lục trên thế giới, Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta lại, chúng ta, những giám mục và chủ chăn của Giáo Hội Chúa, để sống một Thượng Hội Ðồng Giám Mục dành riêng cho việc suy nghĩ về Bí Tích Thánh Thể, mầu nhiệm Ðức Tin, nguồn mạch sự hiệp thông và là mối dây liên kết của đức bác ái... Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài soi sáng, gợi hứng và hướng dẫn công việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục; xin ngài thôi thúc chúng ta tiến đến sống đức bác ái, sự đồng tâm và phục vụ cho sự thật".

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là vài nét chính về Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục, vào sáng Chúa Nhật mùng 2 tháng 10 năm 2005.

Sau đó, đến giờ Trưa, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC cũng đã nói vài lời về Thượng Hội Ðồng Giám Mục và Bí Tích Thánh Thể. Chúng tôi sẽ kể tiếp bài huấn đức này trong chương trình phát thanh lần tới. Kính chào quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page