Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

sẽ không chủ tế Thánh Lễ khai mạc

Niên Học mới (2005-2006)

cho các Ðại Học Giáo Hoàng tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ không chủ tế Thánh Lễ khai mạc Niên Học mới cho các Ðại Học Giáo Hoàng tại Roma.

Tin Roma (Apic 24/10/2005) - Theo tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ, số phát hành ngày 24 tháng 10 năm 2005, thì Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ không chủ tế thánh lễ khai mạc niên học mới của các đại học giáo hoàng và các đại học công giáo tại Roma, nhưng ủy quyền cho Ðức Hồng Y Tổng Trưởng bộ Giáo Dục Công Giáo, Ðức Hồng Y Zenon Grocholewski. Ðược biết thánh lễ khai giảng niên học mới (2005-2006) sẽ được cử hành vào lúc 17.30, giờ Roma, ngày thứ Năm 27 tháng 10 năm 2005, bên trong Ðền Thờ thánh Phêrô.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã giữ thói quên chủ tế hằng năm Thánh Lễ Khai Giảng này, chỉ trừ vào năm 2003, ngài đã không chủ tế được, vì sức khoẻ đã yếu kém, và vì bị mệt sau những cử hành mừng 25 năm giáo hoàng của ngài.

Những đại học công giáo tuỳ thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo Dục Công Giáo. Năm 1979, khi ấn ký Tông hiến "Sự khôn ngoan Kitô" về các Ðại Học của giáo hội, Ðức Gioan Phaolô II lúc đó quả quyết rằng các Ðại Học của giáo hội "chú tâm nghiên cứu cách đặc biệt mạc khải kitô giáo và những vấn nạn có liên quan đến mạc khải nầy, và có tương quan chặt chẽ với sứ mạng rao giảng Phúc âm của giáo hội. Ðiều nầy được áp dụng không những cho các Ðại Học của Giáo Hội tại Roma, mà còn cho tất cả các đại học công giáo khắp nơn trên thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page