Bài phát biểu của ÐHY Martinez Sômalô

và bài góp ý của ÐHY Giovanni Battista Rê

trong Phiên Họp Chung lần thứ VI

của Khoá Họp THÐ Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Phiên Họp Chung lần thứ VI của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào sáng Thứ Năm mùng 6 tháng 10 năm 2005: bài phát biểu của Ðức Hồng Y Martinez Sômalô, nói về tương quan giữa linh mục và bí tích Thánh Thể; và bài góp ý của Ðức Hồng Y Giovanni Battista Rê, tổng trưởng bộ Giám Mục, nói về những trách nhiệm của giám mục đới với bí tích Thánh Thể.

(Radio Veritas Asia 8/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Thứ Năm mùng 6 tháng 10 năm 2005, đã có hai Phiên Họp Chung: Một vào ban sáng, tức Phiên Họp Chung lần thứ VI, và Một vào buổi chiều, tức Phiên Họp Chung lần thứ VII.

Sáng ngày thứ Sáu, mùng 7 tháng 10 năm 2005, có Phiên Họp Chung lần thứ VIII.

Trong bài thời sự này, chúng ta hãy lướt qua vài điểm chính của Phiên Họp Chung lần thứ VI.

Ðược biết hai Phiên Họp Chung, lần thứ VI và lần thứ VII, của ngày thứ Năm mùng 6 tháng 10 năm 2005, đều do Ðức Hồng Y Francis Arinze, tổng truởng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Chủ Tịch Thừa Ủy, chủ sự. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã có mặt trong cả hai Phiên Họp Chung này, cùng với 243 nghị phụ tham dự.

Trong Phiên Họp Chung lần thứ VI vào sáng thứ Năm mùng 6 tháng 10 năm 2005, đã có 21 Nghị Phụ Phát Biểu ý kiến, trong số nầy, chúng ta có thể lưu ý đến những góp ý của các vị Hồng Y làm việc tại giáo triều Roma, như các vị sau đây:


Ðức Hồng Y Martinez Sômalô, là Vị Hồng Y niên trưởng Hồng Y Ðoàn hiện nay, có quyền Nhiếp Chính, điều hành Giáo Hội, trong trường hợp Ðức Giáo Hoàng qua đời, cho đến khi bầu được vị Tân Giáo Hoàng.


1. Ðức Hồng Y Martinez Sômalô, là Vị Hồng Y niên trưởng Hồng Y Ðoàn hiện nay, có quyền Nhiếp Chính, điều hành Giáo Hội, trong trường hợp Ðức Giáo Hoàng qua đời, cho đến khi bầu được vị Tân Giáo Hoàng.

2. Ðức Hồng Y Giovanni Battista Rê, Tổng Truởng Bộ Giám Mục.

3. Ðức Hồng Y Camilô Ruini, tổng đại diện của ÐTC cai quản giáo phận Roma.

4. Ðức Hồng Y Paul Josef Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Ðồng Tâm.

Trước hết, chúng ta hãy nghe qua bài phát biểu của Ðức Hồng Y Martinez Sômalô, nói về tương quan giữa linh mục và bí tích Thánh Thể, như sau:

"Như mọi người đã biết, Công Ðồng Vaticanô II đã nhắc chúng ta nhớ rằng: là linh mục, chúng ta đã được thánh hiến để cử hành hy tế Thánh Thể, như đại diện cho Chúa Kitô, như thể chính Chúa Kitô là người cử hành (in persona Christi).

Vị linh mục, xét như là thừa tác viên của Chúa Kitô, là sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội; ngài không họat động do bởi tự chính mình, nhưng như là dụng cụ của Thiên Chúa. Tất cả những yếu tố vừa nói trên, đều quyết định cho nếp sống và hành động của linh mục. Thật vậy, việc linh mục để cho Chúa Kitô sử dụng các tài năng trí khôn và ý chí của mình, sẽ không có ý nghĩa gì, nếu vị linh mục đó không sống kết hiệp với Chúa Kitô, không có cùng những tâm tình của Chúa. Vị linh mục không thể làm cho lịch sử nhân lọai trở thành mầu nhiệm của ân sủng, nhờ qua việc ban phát các bí tích, nếu không để cho mầu nhiệm ân sủng hướng dẫn đời sống mình, gợi hứng và làm cho đời sống linh mục trổ sinh hoa trái phong phú.

Hành động nhân danh Chúa Kitô, hành động như thể chính Chúa Kitô hành động, mà không để cho việc này ghi dấu đặc biệt trên chính đời sống linh mục, thì quả là một việc mâu thuẫn. Linh Mục không thể nào trở nên dụng cụ và là kẻ trung gian của tình yêu và lòng nhân từ, nếu linh mục đó không trở thành hiện thân của tình yêu và lòng nhân từ. Linh mục là con người của hy tế, không phải chỉ theo nghĩa linh mục dâng hy tế của Chúa Kitô, nhưng còn dâng hiến chính mình. Trọn cả đời linh mục là một sự dâng hiến, bởi vì cuộc đời đó phải luôn luôn cho đi, và dâng hiến cách vui tươi... Ðó là phương thế riêng biệt, là nghệ thuật sống tu đức khổ chế của linh mục."

Ðó là nội dung chính về những góp ý của Ðức Hồng Y Martinez Somalô. Sau đây, là những góp ý của Ðức Hồng Y Giovanni Battista Rê, tổng trưởng bộ Giám Mục, nói về những trách nhiệm của giám mục đới với bí tích Thánh Thể. Ðức Hồng Y Rê đã nói như sau:

"Tôi xin góp ý về những trách nhiệm của giám mục đối với Bí TíchThánh Thể. Trước hết, chúng ta, những giám mục, chúng ta không thể nào là những vị mục tử tốt lành, nếu bí tích Thánh Thể không phải là trung tâm và là gốc rễ của đời sống chúng ta, là sức mạnh hướng dẫn mọi họat động tông đồ của chúng ta. Chứng tá của Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II về điểm này là thật đáng chúng ta noi theo.

Kế đến, vị giám mục là kẻ gìn giữ Bí Tích Thánh Thể. Ngài phải cổ võ một chương trình mục vụ làm sao để giúp cho các tín hữu có một nếp sống lấy bí tích Thánh Thể làm trung tâm. Cách thức vị giám mục cử hành Thánh lễ, làm cho đức tin của các linh mục cũng như của các tín hữu được vững mạnh. Cần phải cố gắng làm sao để các tín hữu tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, và canh phòng làm sao để việc cử hành Bí Tích Thánh Thể được luôn xứng đáng và đẹp đẽ.

Ðiểm thứ ba, Ðức Hồng Y Rê khuyến khích các giám mục hãy làm sao để có thể áp dụng khoa sư phạm của việc ăn năn trở lại phát sinh từ Thánh Thể, dưạ trên mối dây liên kết chặt chẽ giữa bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà Giải.

Cuối cùng, Ðức Hồng Y Rê nhắc các giám mục hãy làm sao để tránh sự lạm dụng trong việc ban phép giải tội tập thể, dựa theo tông thư mang tính cách tự sắc của Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II, có tựa đề là: Lòng nhân từ của Thiên Chúa. Như thế, trên con đường sống đức tin, và trong giáo hội, bí tích Thánh Thể trở thành nguồn ban sức mạnh để chiến thắng tội lỗi, là ánh sáng biến đổi các nền văn hoá, là nguồn mạch sự sống và niềm hy vọng.

Ðó là những góp ý của Ðức Hồng Y Rê, trong phiên họp chung lần thứ VI vào sáng thứ Năm, mùng 6 tháng 10 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các ban.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page