Ý nghĩa và diễn tiến của

Khoá Họp thông thường thứ XI

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

về đề tài Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ý nghĩa và diễn tiến của Khoá Họp thông thường thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về đề tài Bí Tích Thánh Thể.

Tin Vatican (Vat. 1/10/2005) - Lúc 11.30 trưa thứ Bảy, mùng 1 tháng 10 năm 2005, tại Phòng Báo Chí Toà Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Nicola Eterovic, đã giải thích cho giới báo chí làm việc cạnh Toà Thánh, về ý nghĩa và diễn tiến của Khoá Họp thông thường thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về đề tài: Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội.

Ðức Tổng Giám Mục Nicola Eterovic đã cho biết Khoá Họp Thông Thuờng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới được khai mạc với Thánh Lễ do Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI chủ tế, cùng với sự đồng tế của khoảng 350 nghị phụ và những vị có trách vụ với Khoá Họp, vào Chúa Nhật mùng 2 tháng 10 năm 2005.

Thật là có ý nghĩa việc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, được khai mạc với việc cử hành Thánh Lễ. Với việc làm này --- tức khai mạc khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục với Thánh Lễ --- các nghị phụ, những vị được chọn lên từ hàng giám mục của Giáo Hội Công Giáo trên khắp thế giới, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha, Ðấng ngự trên trời, và khẩn cầu Ơn Chúa Thánh Thần, món quà của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã phục sinh và hiện diện giữa các môn đệ Người, nhất là trong bí tích Thánh Thể. Chính trong viễn tượng như thế của Ðức Tin, Ðức Cậy và Ðức Mến, mà khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới được diễn ra.

Ðức Tổng Giám Mục Nicola Eterovic còn nhấn mạnh rằng Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục được tổ chức đúng dịp mừng 40 năm thiết lập Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào ngày 15 tháng 9 năm 1965, do bởi Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI. Vì thế, một trong những phiên họp sắp tới của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, sẽ được dành để kỷ niệm biến cố nầy. Thượng Hội Ðồng Giám Mục là hoa trái của Công Ðồng Vaticanô II --- được thiết lập vào lúc sắp kết thúc Công Ðồng Vaticanô II --- đã chứng minh cho thấy rằng trong thời gian 40 năm qua Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục là phương tiện hữu hiệu để thể hiện đoàn thể tính của hàng giám mục và đào sâu sự hiệp thông giáo hội.

Thượng Hội Ðồng Giám Mục còn là cơ cấu để cố vấn cho Ðức Thánh Cha trong công việc bảo vệ và làm tăng trưởng Ðức Tin và những thực hành đạo đức, qua việc tuân giữ và củng cố các kỷ luật của giáo hội. Ngoài ra, Thượng Hội Ðồng Giám Mục còn có trách vụ nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến sinh họat của Giáo Hội trong thế giới và quan tâm đồng hành với những sinh họat truyền giáo của Giáo Hội.

Như thế, nhìn vào 21 Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục trong vòng 40 năm qua (1965-2005), chúng ta có thể nhận thấy rằng bình quân cứ mỗi 19 tháng, thì có một Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục trong Giáo Hội Công Giáo. Ðã có 10 Thượng Hội Ðồng Giám Mục thông thường, 2 Thượng Hội Ðồng Giám Mục ngoại thường và 8 Thượng Hội Ðồng Giám Mục đặc biệt. Như vậy Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần này là Thượng Hội Ðồng thông thường thứ 11 và đặt tới con số 21 Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Trong khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào tháng 10 năm 2005, gồm có:

256 nghị phụ của Thượng Hội Ðồng đến từ 118 quốc gia. Trong số các nghị phụ ấy có 177 vị được bầu chọn, 39 vị tham dự với vị thế được tham dự và 40 vị do ÐTC chỉ định.

256 tham dự viên Thượng Hội Ðồng này giữ các chức vụ: 55 Hồng Y, 8 Thượng phụ, 82 Tổng Giám Mục, 123 Giám mục, 36 chủ tịch của Hội đồng Giám mục các nước và 12 tu sĩ được mời tham dự.

Các tham dự viên ấy đến từ đâu? 50 vị tới từ Phi Châu, 59 vị từ Châu Mỹ, 44 vị từ Á Châu, 95 vị từ Âu Châu và 8 vị từ Ðại Dương Châu.

Ngoài ra còn có 32 chuyên viên và 27 vị dự thính từ năm châu. Có cả một ban thông dịch ra 6 thứ tiếng: Latin, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Ðức.

12 Giáo Hội bạn và các giáo phái được mời cử đại diện dự thính tại Thượng Hội Ðồng này. Các vị sẽ thảo luận trong tình huynh đệ, góp ý nhưng không được bầu phiếu.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page