Vài nét về Phiên Họp Ðặc Biệt

Hôm Chiều Thứ Bảy mùng 8/10/2005

để kỷ niệm 40 Năm Thành Lập

Cơ Cấu THÐ Giám Mục Thế Giới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về Phiên Họp Ðặc Biệt Hôm Chiều Thứ Bảy mùng 8 tháng 10 năm 2005, để kỷ niệm 40 Năm Thành Lập Cơ Cấu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới.

(Radio Veritas Asia 10/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Cơ Cấu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới để cố vấn cho Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô, đã được Ðức Phaolô VI thiết lập ngày 15 tháng 9 năm 1965, thể theo đề nghị của Công Ðồng Vaticanô II.

Vì thế, hôm chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2005, các nghị phụ của Khoá Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đã có phiên họp đặc biệt, với sự hiện diện của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, để mừng 40 năm thành lập cơ cấu cố vấn này.

Khởi đầu Phiên Họp Ðặc Biệt này, Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, đã có lời chào mừng ÐTC, và nhắc lại những điểm đáng chú ý trong lịch sử dài 40 năm Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Sau đó, là hai bài Tham Luận chính;

Một của Ðức Hồng Y Tomko, cựu Tổng Thư Ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục từ năm 1979 cho đến năm 1985, nói về "Những khía cạnh thần học của Thượng Hội Ðồng Giám Mục";

và Một của Ðức Hồng Y Peter Erdô, Tổng Giám Mục Budapest, nói về "Những khía cạnh giáo luật của Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Và cuối cùng có 7 bài chia sẻ của bảy Nghị Phụ đã từng tham dự bảy Khoá Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục, vào các năm sau đây:

- năm 1980, khóa họp dặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Hoà Lan;

- năm 1994, khoá họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu;

- năm 1995, khoá họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Liban;

- năm 1997, khoá họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu;

- năm 1998, khoá họp Ðặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu;

- cùng năm 1998, khoá họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Ðại Dương Châu;

- năm 1991 và năm 1999, hai khoá họp đặc biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu.

Nhắc đến những biến cố chính đáng ghi nhớ của lịch sử 40 năm Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, đương kim tổng thư ký Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đã nhắc lại rằng trong 40 năm qua, cơ cấu Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã trải qua 4 triều giáo giáo hoàng: Ðức Phaolô VI, Ðức Gioan Phaolo I, Ðức Gioan Phaolô II, và Ðức Bênêđitô XVI. Cả bốn vị Giáo Hoàng này, đều là những vị Chủ Tịch theo luật của Cơ Cấu Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Tuy nhiên, các ngài không đích thân điều hành Khoá Họp, nhưng đã chọn những vị "Chủ Tịch Thừa Ủy" trực tiếp điều hành diễn tiến khoá họp. Ðức Giáo Hoàng chỉ đến hiện diện trong các phiên họp mà thôi.

Trong số 4 vị Giáo Hoàng, "đương nhiên chủ tịch của Thượng Hội Ðồng Giám Mục", thì Ðức Gioan Phaolô I, vị giáo hoàng của 33 ngày ngắn ngủi, đã không triệu tập Khoá Họp nào cả.

Ðức Phaolô VI và Ðức Gioan Phaolô II là hai vị giáo hoàng đã có ảnh huởng rất nhiều trong lịch sử 40 năm Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Ðức Phaolô VI đã triệu tập tổng cộng 5 Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, gồm có 4 khoá họp thông thuờng, vào các năm 1967, 1971, 1974, 1977, và một khoá họp ngọai thường nào năm 1969.

Ðức Gioan Phaolô II, được gán cho danh hiệu "vị giáo hoàng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục", vì ngài đã triệu tập tất cả 16 Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám mục, gồm có 7 khoá họp thông thường, kể cả khoá họp thông thuờng vào tháng 10 năm 2005 tại Roma, là khoá họp tuy do ngài triệu tập, nhưng được diễn ra vào khởi đầu triều giáo hoàng của Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêđitô XVI.

Ngoài ra, Ðức Gioan Phaolô II đã triệu tập Một Khoá Họp Ngọai Thuờng vào năm 1985, và 8 khoá họp đặc biệt, vào các năm 1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 cho Á Châu, và 1998 cho Ðại Dương Châu, 1999 cho Âu Châu.

Một chi tiết đặc biệt khác nữa đã được Ðức Tổng Giám Nikola Eterovic nhắc đến trong lịch sử 40 năm Thuợng Hội Ðồng Giám Mục, là hai vị Hồng Y, Tổng Tường Trình Viên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đã được chọn lên ngôi vị Giáo Hoàng; đó là Ðức Hồng Y Karol Woytyla, tổng tường trình viên Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám mục năm 1974, được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma năm 1978, mang danh hiệu Gioan Phaolô II; và Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, tổng tường trình viên Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám mục năm 1980, nay là giáo hoàng Bênêđitô XVI.

Vừa rồi là vài chi tiết chính của lịch sử 40 Năm Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Chúng tôi sẽ còn nói về đề tài này trong những chương trình phát thanh lần sau.Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page