ÐTC Bênêđitô XVI kêu gọi

tình liên đới với những anh chị em nghèo cùng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêđitô XVI kêu gọi tình liên đới với những anh chị em nghèo cùng.

Tin Vatican (Vat. 17/10/2005) - Trưa Chúa Nhật 16/10/2005, sau bài huấn đức và kinh Truyền Tin chung với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC còn nhắc thêm rằng Thứ Hai ngày 17 tháng 10 năm 2005, là Ngày Thế Giới Chống Nghèo Ðói, và kêu gọi thực hiện tình liên đới với những anh chị em nghèo cùng, với những lời như sau: "Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh giúp anh chị em biết đón nhận Chúa Kitô và biết chú ý đến những anh chị em sống quanh mình. Ngày mai (Thứ Hai, 17 tháng 10 năm 2005) là Ngày Quốc Tế chống nghèo đói. Sự nghèo cùng là một tai ương mà nhân lọai phải cố gắng chống lại không ngừng. Chúng ta được gọi sống tình liên đới càng ngày càng to lớn hơn, sao cho đừng có một ai bị lọai ra ngoài lề xã hội. Tôi cầu nguyện cho những anh chị nghèo cùng, đang chiến đấu cách can đảm để sống cách xứng đáng với phẩm vị mình, với lòng ưu tư lo lắng cho gia đình của họ vừa đồng thời lo cho những nỗi thống khổ của những anh chị em xung quanh. Cha kính chào tất cả những ai dấn thân phục vụ anh chị em trong những lúc họ cần đến; và tôi mời gọi những Thẩm quyền dân sự và những vị có quyền quyết định hãy lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và hãy gia tăng những họat động để chống lại nạn đói.".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page