ÐTC Beneditô XVI nói về

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

trước khi xướng  kinh truyền tin

Trưa Chúa Nhật mùng 2/10/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneditô XVI nói về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới trước khi xướng kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng 10 năm 2005, ngày khai mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới.

(Radio Veritas Asia 3/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Sau khi đã cử hành Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới trong đền thờ Thánh Phêrô, và đến giờ Trưa, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tại Quảng Truờng Thánh Phêrô, ÐTC Bênêđitô XVI đã nói về Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục với những lời như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Mới vừa kết thúc trong Ðền Thờ Thánh Phêrô Thánh lễ khai mạc Khoá Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Các nghị phụ, đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng với những chuyên viên và những vị thuộc các phái đoàn khác nữa, trong ba tuần lễ tới đây, sẽ cùng với Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô mà trải qua thời gian ưu tuyển để cầu nguyện, vừa suy nghĩ về đề tài: Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội.

Thử hỏi tại sao lại chọn chủ đề nầy? Thử hỏi Bí Tích Thánh Thể không phải là vấn đề đã được giải quyết rồi hay sao? Không phải là vấn đề đã được hoàn toàn lĩnh hội rồi hay sao? Thật vậy, giáo huấn công giáo về Bí Tích Thánh Thể, một giáo huấn đã được định tín bởi Công đồng Tridentinô, (giáo huấn nầy) muốn được con người lãnh nhận, muốn được đem ra sống thực hành và được thông truyền bởi cộng đoàn giáo hội, một cách luôn mới mẽ và phù hợp với thời đại. Bí Tích Thánh Thể có thể được xem như là "Lăng Kính" qua đó người ta liên tục kiểm chứng dung mạo và con đường của Giáo Hội, mà Chúa Kitô đã thiết lập, ngõ hầu mọi người có thể biết được tình yêu Thiên Chúa và gặp thấy nơi mọi người sự sung mãn đời sống. Vì thế, Ðức Gioan Phaolô II đáng mến đã muốn dành một năm cho Bí Tích Thánh Thể; và Năm Thánh Thể này sẽ kết thúc vào lúc bế mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục, ngày 23 tháng 10 năm 2005, ngày Chúa Nhật Truyền Giáo.

Sự trùng hợp này giúp chúng ta chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thánh Thể trong viễn tượng truyền giáo. Thật vậy, Bí Tích Thánh Thể là trung tâm linh họat của toàn bộ công cuộc rao giảng Phúc Âm của Giáo Hội, giống như vai trò của quả tim trong cơ thể con người. Những cộng đoàn kitô nào không có việc cử hành Thánh Thể, --- một cử hành trong đó người tín hữu nuôi dưỡng chính mình bằng hai bàn tiệc, bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Mình Thánh Chúa Kitô --- thì sẽ đánh mất đi bản chất đích thực của mình: chỉ trong mức độ cộng đồng trở nên cộng đồng Thánh Thể, thì cộng đồng đó mới có thể thông truyền Chúa Kitô cho con người, chớ không phải thông truyền những tư tưởng họăc những giá trị, cho dù những tư tưởng và giá trị đó có cao thượng và quan trọng đến thế nào đi nữa. Bí Tích Thánh Thể đã nhào nắn những nhà truyền giáo nổi tiếng, thuộc đủ mọi bậc sống như: giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân; những vị thánh của đời họat động và chiêm niệm. Một đàng chúng ta nghĩ đến thánh Phanxicô Xaviê, mà tình yêu đối với Chúa Kitô đã đưa ngài đi đến Viễn Ðông để rao giảng Phúc âm; đàng khác, chúng ta cũng nghĩ đến thánh nữ Têrêsa thành Lisieux, một nữ tu trẻ tuổi thuộc dòng kín Carmêlô, mà chúng ta vừa mừng lễ ngày 1 tháng 10. Trong đan viện kín, Thánh nữ đã sống tinh thần tông đồ nhiệt thành, và đáng được tuyên bố cùng với Thánh Phanxicô Xaviê, quan thầy của họat động truyền giáo của Giáo Hội.

Chúng ta hãy khẩn xin các ngài bảo vệ công việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cũng như khẩn xin sự bảo vệ của các Thiên Thần Hộ Thủ mà chúng ta mừng lễ vào ngày 2 tháng 10. Nhất là với lòng tin tưởng, chúng ta khẩn xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, mà vào ngày mùng 7 tháng 10, chúng ta sẽ tôn kính dưới tước hiệu Ðức bà Mân Côi. Tháng 10 là tháng được dành cho Kinh Mân Côi, một lời kinh chiêm niệm đặc biệt; với lời kinh chiêm niệm này và nhờ Mẹ Maria đang ngự trên trời hướng dẫn, chúng ta chăm chú nhìn về dung mạo của Ðấng cứu thế, để được trở nên giống như Người trong mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương và Mừng. Nhờ Chúa Quan Phòng, lời Kinh cổ xưa này đang được trổ sinh lại, nhờ vào mẫu guơng và giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô II đáng mến. Tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lại tông thư Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria, và hãy thực hành những điều trình bày trong đó trên bình diện cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ những công việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục: Chính Mẹ là Ðấng huớng dẫn toàn thể Giáo Hội đến ý thức mỗi ngày một rõ ràng hơn về chính sứ mạng của mình để phục vụ cho Ðấng cứu thế, Ðấng thật sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể.

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời ÐTC Bênêđitô XVI nói về Thượng Hội Ðồng Giám Mục được ngài khai mạc vào sáng Chúa Nhật mùng 2 tháng 10 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page