Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục

về Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể.

(Radio Veritas Asia - 23/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong phiên họp chung lần thứ 20 vào sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 10 năm 2005, các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp nhận Sứ Ðiệp gởi Dân Chúa của Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Và như chúng tôi đã nói trong mục thời sự hôm thứ Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2005, rằng không kể đoạn kết luận, toàn thân sứ điệp gồm có 25 đọan, có ghi số từ 1 đến 25. Chúng tôi cũng được biết rằng, trong Phiên họp Chung thứ 22, vào sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2005, các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp nhận bản văn Những Ðề Nghị, và đã trình những Ðề Nghị nầy lên Ðức Thánh Cha trong Bữa Cơm Huynh Ðệ, vào Trưa Thứ Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2005. Ðược biết bản văn Những Ðề Nghị của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục được viết bằng tiếng latinh. Và Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã đồng ý cho Văn Phòng Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục dùng bản dịch bằng tiếng Ý, để phổ biến cách bán chính thức. Như thế, vào lúc kết thúc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, chúng ta có được hai Văn Kiện, nhưng trong hai bậc khác nhau: một cách chính thức và một cách bán chính thức.

Một cách chính thức, chúng ta có Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa; và một cách bán chính thức, chúng ta có Bản Những Ðề Nghị, ấn bản bằng tiếng Ý, một cách bán chính thức. Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm Thượng Hội Ðồng Giám Mục, bản Những Ðề Nghị được phổ biến, dù với tính cách bán chính thức. Chúng tôi sẽ lần lượt chuyển dịch cả hai Văn Kiện nầy, để chia sẻ với quý vị và các bạn, qua các chương trình phát thanh của ban Việt Ngữ, đài Chân Lý Á Châu.

Tựa đề của Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa như sau:

Bí Tích Thánh Thể : Bánh Hằng Sống cho thế gian được Hoà Bình.

Chúng ta nên lưu ý cách nói : "Bánh hằng sống cho thế gian được Hoà Bình". Cụm từ "cho thế gian được hoà bình", thay thế cho cụm từ quen thuộc: "cho thế gian được sống".

Chúng ta bắt đầu đọc sứ điệp như sau:

 

Anh em giám mục thân mến,

Các Linh Mục và các thầy phó tế thân mến,

Anh chị em thân mến,

1. "Bình an cho anh em!" Nhân danh Chúa, là Ðấng vào chiều Lễ Vượt Qua đã hiện ra trong Phòng Tiệc Ly tại Giêrusalem, chúng tôi lặp lại lời chúc: "Bình an cho anh em!" (Gn 20,21). Ước chi mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa an ủi anh chị em, vừa mang đến ý nghĩa cho trọn cả cuộc sống của anh em và gìn giữ anh em trong niềm Vui của hy vọng! Chúa Kitô hiện sống trong Giáo Hội của Người; theo như lời đã hứa (x. Mt 28,20) Chúa ở lại với chúng ta tất cả mọi ngày cho đến tận thế. Trong bí tích Thánh Thể, chính Người trao ban chính mình cho chúng ta, chính Người trao ban cho chúng ta niềm vui để sống yêu thương như Người, vừa truyền lệnh cho chúng ta hãy chia sẻ tình thương chiến thắng của Người với anh chị em chúng ta khắp nơi trên thế giới. Thưa anh chị em rất thân mến, đó là sứ điệp Vui Mừng mà chúng tôi loan báo cho anh chị em, vào lúc kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể.

Xin chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu Kitô chúng ta, Ðấng đã quy tụ chúng ta lại lần nữa, như trong Phòng Tiệc Ly, cùng với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, để ghi nhớ hồng ân cao cả Bí Tích Thánh Thể rất thánh.

2. Ðược triệu tập về Roma bởi Ðức Gioan Phaolô II muôn đời đáng ghi nhớ, và được xác nhận bởi Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, chúng tôi từ khắp năm đại lục đã đến đây, để cầu nguyện và cùng nhau suy nghĩ về Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội. Mục tiêu của Thượng Hội Ðồng Giám Mục là dâng lên Ðức Thánh Cha những Ðề Nghị có thể giúp ngài tái hoạch định sinh họat mục vụ thánh thể của Giáo Hội. Chúng tôi đã có thể cảm nghiệm điều mà bí tích Thánh Thể đã nói lên ngay từ khởi đầu: đó là một đức tin, một giáo hội, được nuôi sống bởi cùng một Tấm Bánh duy nhất ban sự sống và sự hiệp thông hữu hình với người kế vị Thánh Phêrô.

3. Sự chia sẻ huynh đệ giữa các giám mục, các dự thính viên nam nữ, cùng với những vị đại diện đại kết, đã canh tân niềm xác tín của chúng tôi rằng Bí Tích Thánh Thể linh động và biến đổi đời sống của các giáo hội địa phuơng chúng tôi tại Ðông và Tây Phương, cũng như linh động và biến đổi những hoạt động nhân bản khác nhau trong những hoàn cảnh khác biệt nhất, trong đó chúng ta sinh sống. Chúng tôi cảm thấy một niềm vui sâu xa khi nhận thấy sự hiệp nhất của đức tin chúng ta vào bí tích Thánh Thể, dù giữa những khác biệt về nghi thức, văn hoá và hoàn cảnh mục vụ. Sự hiện diện của biết bao giám mục anh em đã cho phép chúng tôi cảm nghiệm một cách trực tiếp hơn sự phong phú của những truyền thống khác nhau của chúng ta, làm nổi bật chiều sâu của mầu nhiệm thánh thể duy nhất.

Thưa anh chị em kitô thuộc về các giáo hội kitô không công giáo, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện sốt sắng hơn, để được mau đến ngày hoà giải và hiệp nhất hữu hình trọn vẹn của Giáo Hội, trong việc cử hành Thánh Thể, đúng theo lời cầu nguyện của Chúa vào buổi tối trước khi chịu chết như sau: "Xin cho tất cả được nên một. Lạy Cha, như Cha ở trong Con và Con trong Cha, ước gì họ cũng nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con" ( Gn 17,21).

4. Với lòng biết ơn sâu xa đối với Chúa vì triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, và vì thông điệp cuối cùng của ngài về Bí Tích Thánh Thể có tựa đề là: "Giáo Hội sống nhờ Bí Tích Thánh Thể", cùng với tông thư kế tiếp "Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con", để khai mạc Năm Thánh Thể, chúng tôi cầu xin Chúa hãy nhân lên những hoa trái của chứng tá và giáo huấn của ngài giáo hoàng Gioan Phaolô II. Lòng biết ơn của chúng tôi cũng hướng đến toàn thể Dân Chúa mà chúng tôi đã cảm nghiệm được sự gần gủi và tình liên đới trong thời gian ba tuần lễ cầu nguyện và suy tư. Các giáo hội địa phương tại Trung Quốc và các giám mục của giáo hội địa phương nầy, đã không thể tham dự vào công việc với chúng tôi, tất cả đều có một chỗ đặc biệt trong tư tưởng và lời cầu nguyện chúng tôi.

Thưa tất cả anh em, quý giám mục, linh mục, phó tế, các nhà truyền giáo trên thế giới,

Thưa anh chị em những người tận hiến nam nữ, các tín hữu giáo dân, và thưa anh chị em, những người thiện chí nam nữ, chúng tôi xin gởi đến tất cả bình an và niềm vui trong Chúa Thánh Thần, nhân danh Chúa Kitô Phục Sinh!

Phần I của Sứ Ðiệp: Lắng nghe nỗi khổ đau của thế giới.

5. Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục là thời gian cao điểm để trao đổi và nói lên những chứng tá về đời sống của giáo hội, tại những đại lục khác nhau. Chúng tôi đã ý thức về những hoàn cảnh bi thảm và về những đau khổ gây ra do bởi chiến tranh, nạn đói, những hình thức khác nhau của nạn khủng bố và của những bất công, đang gây thương tích cho sinh họat hằng ngày của hàng trăm triệu người. Những lò lửa bạo lực khác tại Trung Ðông và tại Phi Châu, đã đánh động chúng tôi cách sâu xa, và làm cho chúng tôi trở nên nhạy cảm hơn nữa trước sự lãng quên đại lục nầy trong công luận thế giới. Những thiên tai xem ra gia tăng và thường xảy ra nhiều hơn, bắt buộc chúng tôi nhìn về thiên nhiên với lòng tôn trọng nhiều hơn và đòi chúng tôi thắt chặt những mối giây liên đới với các dân tộc nạn nhân.

Chúng tôi nhìn thấy những hậu quả của việc trần tục hoá có mặt nhất là tại Âu Châu, những hậu quả dẫn đưa đến sự lãnh đạm tôn giáo và những thể hiện khác nhau của chủ thuyết tương đối hoá. Chúng tôi đã nhớ và lên tiếng tố cáo những hoàn cảnh bất công và nghèo cùng tột độ, có mặt khắp nơi, nhưng nhất là tại Mỹ Châu La Tinh, Phi Châu và Á Châu. Tất cả những đau khổ nầy kêu vang đến Thiên Chúa và đánh thức lương tâm nhân loại. Tiếng kêu nầy thức tỉnh chúng ta. Thật vậy, thử hỏi điều gì đang xảy ra cho ngôi làng toàn thế giới chúng ta đang gặp nguy hiểm bị tự hủy diệt vì sự hăm dọa đè nặng xuống trên môi sinh hay không? Cần phải làm gì ngõ hầu trong thời đại toàn cầu hoá nầy, tình liên đới có thể chiến thắng trên sự đau khổ và nghèo cùng? Tư tưởng chúng ta nghĩ đến tất cả những ai có quyền điều khiển các quốc gia, ngõ hầu xin họ chú ý gìn giữ điều thiện hảo cho tất cả mọi người, và xin họ trở thành nhửng kẻ cổ võ cho phẩm giá đầy đủ của mỗi một người, ngay từ giây phút được thụ thai cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Chúng tôi yêu cầu các vị hãy cổ võ những bộ luật biết tôn trọng quyền lợi tự nhiên về hôn nhân và gia đình. Về phần mình, chúng tôi sẽ tiếp tục tham dự tích cực vào dấn thân chung trong việc tạo ra những điều kiện bền vững cho công cuộc phát triển đích thực của toàn thể gia đình nhân loại, trong đó không ai bị bị thiếu cơm bánh hằng ngày.

6. Chúng tôi đã mang những đau khổ này và những vấn đề này vào trong giây phút cử hành và tôn thờ thánh thể. Trong những buổi thảo luận, chúng tôi chăm chú lắng nghe nhau, chúng tôi bị đánh động bởi chứng tá tử đạo vẫn còn xảy ra trong thời đại chúng ta, cũng như trong toàn lịch sử giáo hội, tại nhiều nơi trên thế giới. Các nghị phụ đã nhắc lại rằng các vị tử đạo đã gặp được sức mạnh để chiến thắng sự thù ghét bằng tình thương, chiến thắng bạo lực bằng sự tha thứ, nhờ qua bí tích Thánh Thể.

Phần II của Sứ Ðiệp: "Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy"

7. Vào chiều áp cuộc Thương Khó, "Chúa Giêsu cầm lấy bánh và, sau khi đọc lời chúc tụng, Người bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: "Chúng con hãy cầm lấy mà ăn: này là Mình Ta". Rồi Người cầm lấy chén rượu và, sau khi đọc lời chúc tụng, trao cho các môn đệ và nói: Chúng con tất cả hãy uống vì đây là Máu Ta, Máu của giao ước, được đổ ra cho nhiều người, để ban ơn tha tội" (Mt 26,25-28); "Chúng con hãy làm việc nầy mà nhớ đến Ta" (Lc 22,19; 1Co 11,24-25). Ngay từ lúc khởi đầu, Giáo Hội tưởng nhớ đến cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, bằng chính những lời nói và việc làm của Chúa trong bửa tiệc ly, vừa khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần hãy biến bánh và rượu thành Mình và Máu của Chúa Kitô. Chúng ta tin vững vàng và luôn giảng dạy theo truyền thống của giáo hội rằng những lời của Chúa Giêsu, mà vị linh mục nói lên trong Thánh Lễ, nhờ quyền năng của Chúa ThánhThần, (rằng những lời đó) tác động hữu hiệu điều mà những lời đó nói lên. Những lời đó thực hiện sự hiện diện thật của Chúa Kitô Phục Sinh (c. CCC 1366). Giáo Hội sống nhờ hồng ân tuyệt vời cao cả này, hồng ân quy tụ giáo hội lại, thanh tẩy giáo hội và biến giáo hội thành Nhiệm Thể duy nhất của Chúa Kitô, một nhiệm thể được linh động bởi một Chúa Thánh Thần.

Bí Tích Thánh Thể là hồng ân của tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa Cha, Ðấng đã sai xuống Con Một mình, ngõ hầu thế gian được cứu rỗi (x. Gn 3,17); tình yêu của Chúa Kitô, Ðấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng (x. Gn 13, 1); tình yêu của Thiên Chúa được đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ qua Chúa Thánh Thần (x. Roma 5,5), Ðấng thốt lên trong chúng ta: "Abba, Lạy Cha" (Gn 4,6). Khi cử hành Hy Tế Thánh, chúng ta vui mừng loan báo sự cứu rỗi thế gian và chúng ta tuyên xưng cái chết chiến thắng của Chúa, cho đến khi Chúa lại đến. Khi thông hiệp vào Mình Chúa, chúng ta lãnh nhận "phần bảo đảm" cho chính sự sống lại của chúng ta.

8. Bốn mươi năm sau Công Ðồng Vaticanô II, chúng ta được thôi thúc thực hiện cuộc kiểm điểm về ý thức mục vụ, để xét xem đến mức độ nào đức tin được diễn tả và được cử hành một cách ăn khớp với nhau trong những lần chúng ta họp nhau cử hành phụng vụ. Thượng Hội Ðồng Giám Mục tái quả quyết rằng Công Ðồng Vaticanô II đã đặt những nền tảng cần thiết cho công cuộc canh tân phụng vụ đích thực. Do đó, cần thiết phải vun trồng những hoa trái tích cực và sửa lại những lạm dụng đã được đưa vào trong thực hành. Chúng tôi xác tín rằng việc tôn trọng đặc tính thiêng thánh của phụng vụ đi qua con đường trung thành tuân giữ những quy định phụng vụ do thẩm quyền hợp pháp đặt ra. Không ai được tự phong cho mình quyền làm chủ phụng vụ của giáo hội. Ðức Tin sống động tiếp nhận sự hiện diện của Chúa và kết thành điều kiện đầu tiên để thực hiện vẽ đẹp của những cử hành và hoàn tất những cử hành đó trong lời thưa "Amen", để làm vinh danh Thiên Chúa.

Phần III của Sứ Ðiệp: Những ánh sáng trong sinh hoạt Thánh Thể của Giáo Hội

9. Các công việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã được diễn ra trong một bầu khí vui tươi và huynh đệ, được nuôi dưỡng bởi cuộc thảo luận cởi mở về những vấn đề và bởi việc chia sẻ tự phát những hoa trái của Năm Thánh Thể. Việc Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đến hiện diện để lắng nghe và phát biểu, đã là một mẫu gương và là một sự trợ giúp quý báu cho tất cả mọi người chúng tôi. Nhiều chứng tá đã nhắc đến những sự kiện tích cực đầy sức an ủi; chẳng hạn như ý thức được canh tân về tầm quan trọng của Thánh Lễ Chúa Nhật, sự gia tăng những ơn gọi linh mục và đời tận hiến tại nhiều quốc gia trên thế giới, kinh nghiệm mạnh mẽ về những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, mà cuối cùng là ngày Quốc Tế giới trẻ tại Koln, bên Ðức Quốc, việc phát triển của nhiều sáng kiến tôn thờ Thánh Thể trên khắp thế giới, việc canh tân việc giảng dạy giáo lý về bí tích Rửa Tội và về Bí Tích Thánh Thể theo ánh sáng của quyển Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, việc gia tăng những phong trào và cộng đoàn có tính cách huấn luyện những nhà truyền giáo cho công cuộc tái rao giảng Tin Mừng, việc gia tăng nhiều nhóm giúp lễ, nơi vun trồng những ơn gọi mới, và biết bao những kinh nghiệm khác nữa hướng chúng ta đến việc chân thành cảm tạ Chúa.

Cuối cùng, các nghị phụ cầu chúc Năm Thánh Thể được trở nên khởi đầu và là điểm quy chiếu cho công cuộc tái rao giảng phúc âm cho nhân lọai, một nhân lọai đang trên đường toàn cầu hoá; và công cuộc tái rao giảng phúc âm nầy bắt đầu từ bí tích Thánh Thể.

10. Chúng tôi ước ao rằng "sự kinh ngạc truớc Mầu Nhiệm Thánh Thể" thức tỉnh các tín hữu có một đời sống đức tin mỗi ngày một mạnh mẽ hơn. Ðể đạt được mục tiêu nầy, những truyền thống đông phương chính thống và công giáo cử hành Phụng Vụ Thánh, thực hành lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và việc giữ chay tịnh truớc khi rước lễ, trong khi truyền thống latinh thì đề nghị "một tu đức thánh thể" hướng về điểm chóp đỉnh là cử hành Thánh Thể và tôn thờ Bí Tích Cực Thánh bên ngoài Thánh Lễ, những Buổi Chầu Mình Thánh Chúa và Phép Lành, những cuộc Kiệu Rước Mình Thánh Chúa, và những thực hành lành mạnh của lòng đạo đức bình dân. Một tu đức như thế chắc chắn sẽ rất phong phú trong việc nâng đỡ sinh họat hằng ngày của Giáo Hội và trong việc củng cố chứng tá củachgúng ta.

11. Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tại nhiều quốc gia, nơi mà trước đây các linh mục đã bị vắng bóng hoặc bị bắt buộc phải sống trong cảnh ẩn trốn, thì ngày nay giáo hội có thể cử hành tự do các Mầu Nhiệm thánh. Sự tự do rao giảng Phúc Âm và những chứng tá với lòng sốt sắng mới, đang từ từ gầy dựng lại đức tin tại những vùng đã bị trần tục hoá cách sâu xa. Chúng tôi gởi lời chào thân ái và khuyến khích tất cả những ai còn phải chịu đau khổ vì sự bách hại. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu sao cho ở đâu những nguời kitô là thiểu số, thì ở đó họ có thể cử hành Ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, trong sự tự do đầy đủ.

Phần IV của Sứ Ðiệp: Những thách thức cho công cuộc canh tân thánh thể

12. Sinh họat của những giáo hội chúng ta bị ghi dấu bởi những bóng tối và vấn đề mà chúng ta đã không tránh đi được. Trước hết, chúng tôi nghĩ đến việc mất ý thức về tội lỗi và đến cuộc khủng hoảng còn kéo dài về việc thực hành bí tích giải tội. Cần khám phá lại ý nghĩa sâu xa của bí tích giải tội: đây là một việc trở lại và là một phương thuốc quý giá do Chúa Kitô Phục Sinh ban cho, để tha thứ mọi tội lỗi (x. Gn 20,23) và để lớn lên trong tình thương đối với Chúa và với anh chị em.

Chúng tôi cũng ghi nhận điều này: khi được dạy giáo lý cách đúng đắn, thì luôn có những người trẻ tuổi hơn thực hành việc xưng tội cá nhân và cho thấy có một sự nhạy cảm đối với việc hoà giải, điều kiện để rước lễ cách xứng đáng.

13. Chúng tôi thật sự quan tâm đến việc thiếu các linh mục để cử hành bí tích Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật; và điều này mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện và cổ võ cách tích cực hơn việc mục vụ ơn gọi linh mục. Nhiều linh mục gặp phải khó khăn, bị bắt buộc phải cử hành nhiều Thánh Lễ và phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, để có thể đáp lại một cách tốt nhất có thể những nhu cầu của các tín hữu, với giá phải trả là chịu nhiều cực nhọc. Các linh mục này đáng được chúng ta nể phục và cần đến tình liên đới chúng ta nâng đỡ. Một tâm tình biết ơn cũng được gởi đến nhiều nhà truyền giáo mà lòng hăng say rao giảng Phúc âm gìn giữ các ngài cho đến hôm nay được luôn trung thành với mệnh lệnh của Chúa ra đi khắp nơi trên thế giới và rửa tội nhân danh Ngài (x. Mt 28,19).

14. Ðàng khác, chúng tôi bận tâm lo lắng việc thiếu linh mục ngăn cản việc cử hành Thánh Lễ vào Ngày của Chúa. Ðã có nhiều cách thức khác nhau để cử hành Ngày của Chúa, tại những đại lục phải chịu cảnh thiếu linh mục. Việc thực hành việc "rước lễ thiêng liêng", --- một việc đạo đức hết sức thân thiết của truyền thống kitô, --- có thể và cần được cổ võ và giải thích, ngõ hầu giúp cho các tín hữu trong cả hai trường hợp hoặc để họ rước lễ thật sau đó hoặc để được an ủi trong trường hợp không thể được rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô vì nhiều lý do. Chúng tôi tin rằng việc thực hành đạo đức này có thể giúp cho những người cô đơn, nhất là những anh chị em tật nguyền, những vị cao niên, những kẻ bị tù và những người tị nạn.

15. Chúng tôi biết rõ nỗi buồn của những ai không thể được rước lễ thật vì hoàn cảnh gia đình không phù hợp với mệnh lệnh của Chúa (x. Mt 19,3-9). Vài anh chị em ly dị và kết hôn lại với người khác, phải đành đau khổ vì không được ruớc lễ và dâng đau khổ đó cho Chúa. Vài anh chị em khác thì không hiểu được việc giới hạn này và cảm thấy thiệt thòi bên trong. Chúng tôi giữ lập trường rằng, cho dù chúng tôi không thể đồng ý với sự chọn lựa của họ (x. CCC 2384), nhưng chúng tôi xác nhận một lần nữa rằng những anh chị em trong hoàn cảnh vừa nói, không bị lọai trừ ra khỏi đời sống của giáo hội. Chúng tôi xin những anh chị em này tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và hãy siêng năng lắng nghe Lời Chúa, bởi vì Lời Chúa có thể nuôi dưỡng đời sống đức tin, đức bác ái và việc trở lại. Chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi gần gũi bên cạnh những anh chị em này bằng lời cầu nguyện và sự chăm sóc mục vụ; tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa ban cho chúng ta được ơn trung thành vâng phục thánh ý ngài.

16. Chúng tôi cũng đã nhận thấy rằng, tại vài nơi, việc giảm thiểu ý thức về sự thiêng thánh không những có ảnh hưởng trên sự tham dự tích cực và quảng đại của các tín hữu vào Thánh Lễ, mà còn ảnh huởng trên cách thức cử hành và trên phẩm chất của chứng tá công khai về đời sống mà các người kitô được mời gọi thực hiện. Nhờ qua bí tích Thánh Thể, chúng tôi cố gắng làm sống lại ý thức và niềm vui được thuộc về cộng đoàn giáo hội, bởi vì tại vài quốc gia đang gia tăng việc rời bỏ giáo hội. Sự kiện mất đức tin đòi hỏi chúng ta phải có việc huấn luyện tốt hơn về đời sống kitô trong các gia đình, sao cho việc thực hành các bí tích được canh tân và điễn tả thật sự nội dung đức tin. Vì thế, chúng tôi mời gọi những bậc làm cha mẹ, các vị chủ chăn, các giáo lý viên, hãy vận dụng những khả năng của mình để mở ra một "đường hướng" cho công cuộc rao giảng phúc âm và huấn luyện đức tin vào khởi đầu ngàn năm mới này.

17. Trước nhan Chúa của lịch sử và của tương lai thế giới, những anh chị em nghèo cùng theo nghĩa thông thường từ trước đến nay, và những anh chị em nghèo theo nghĩa mới, những nạn nhân càng ngày càng nhiều hơn của những bất công và tất cả những ai bị lãng quên trên mặt đất này, đang chất vấn chúng ta. Những anh chị em này gợi lại trong tâm trí chúng ta cuộc hấp hối của Chúa Kitô vẫn còn kéo dài cho đến tận cùng thế gian. Những đau khổ nầy không thể nào xa lạ với việc cử hành mầu nhiệm thánh thể, một cử hành mời gọi tất cả chúng ta dấn thân họat động cho công bằng và cho sự biến đổi thế giới, một cách tích cực và đầy ý thức, với hiểu biết rõ ràng về giáo huấn xã hội của giáo hội, một giáo huấn cổ võ tính cách trung tâm của nhân vị và nhân phẩm.

"Chúng ta không thể để mình bị lầm lẫn được nữa: chính từ tình yêu thương lẫn nhau và một cách đặc biệt, từ sự quan tâm chăm sóc cho những ai cần được giúp đỡ, mà chúng ta sẽ được nhận biết như là những đồ đệ đích thực của Chúa Kitô (x. Gn 13,35; Mt 25,31-46). Ðây là tiêu chuẩn mà dựa trên đó sẽ được chứng minh tính cách đích thực của những cử hành thánh thể của chúng ta" (Mane nobiscum Domine, số 28).

Phần V của Sứ Ðiệp: "Chúng con hãy là những chứng nhân của Ta"

18. "Chúa Giêsu, sau khi đã yêu thương những kẻ thuộc về Người còn ở lại thế gian, Người yêu thương họ cho đến cùng". Thánh Gioan mạc khải ý nghĩa của việc thiết lập bí tích Thánh Thể với bài tường thuật biến cố Rửa Chân (x. Gn 13, 1-20). Chúa cúi mình xuống để rửa chân cho các môn đệ như là dấu chỉ của tình yêu của Người cho đến mức độ cuối cùng. Cử chỉ tiên tri này loan báo trước việc cởi bỏ chính mình cho đến cái chết trên thập giá, để cất đi tội lỗi thế gian và rửa sạch linh hồn chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi. Bí Tích Thánh Thể là hồng ân của tình thương, là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Ðấng yêu thương ta, và là nguồn mạch tuôn chảy sự sống đời đời. Chúng tôi, các giám mục, linh mục và phó tế, chúng tôi là những chứng nhân đầu tiên và là những kẻ phục vụ cho tình thương này.

19. Thưa các linh mục thân mến, trong những ngày này, chúng tôi nghĩ nhiều đến anh em; chúng tôi biết rõ lòng quảng đại và sự tận tuỵ của anh em. Trong sự hiệp thông với chúng tôi, anh em hãy mang lấy gánh nặng của công việc phục vụ mục vụ hằng ngày giữa dân Chúa. Anh em hãy rao giảng một cách mạnh mẽ Lời Chúa, vừa cố gắng dẫn đưa các tín hữu vào mầu nhiệm Thánh Thể. Thừa tác vụ của anh em là một ân sủng cao cả biết là chừng nào! Chúng tôi cầu nguyện với anh em và cho anh em, ngõ hầu cùng chung với nhau, chúng ta có thể ở lại trung thành với tình yêu của Chúa Kitô. Cùng với chúng tôi và theo gương của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, chúng tôi xin anh em hãy là "những người thợ khiêm tốn trong vườn nho Chúa", với một đời sống linh mục ăn khớp. Ước chi bình an của Chúa Kitô, bình an mà anh em trao ban cho những tội nhân biết ăn năn và cho những cộng đoàn cử hành Thánh Thể, được chiếu toả trên anh em và trên những cộng đoàn sống nhờ chứng tá của anh em.

Với lòng biết ơn, chúng tôi nhớ đến sự dấn thân của các phó tế vĩnh viễn, của các giáo lý viên, của những tác viên mục vụ và của nhiều tín hữu giáo dân để phục vụ cho cộng đoàn. Ước gì việc phục vụ của anh chị em luôn luôn được trổ sinh nhiều hoa trái và quảng đại, được nâng đỡ bởi sự hiệp thông trọn vẹn trong ý định và trong việc làm với những vị chủ chăn của cộng đoàn.

20. Thưa anh chị em rất thân mến, bất cứ thuộc bậc sống nào trong đó chúng ta đã được gọi sống ơn gọi của bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận, chúng ta hãy mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô (x. Phil 2,2); và noi theo gương Chúa, chúng ta hãy sống hoà hợp với nhau trong sự khiêm tốn. Tình thương bác ái chúng ta có đối với nhau, không chỉ là một sự bắt chước Chúa, nhưng là một bằng chứng sống động cho sự hiện diện của Chúa đang tác động giữa chúng ta. Chúng tôi kính chào và chúng tôi cảm tạ tất cả mọi người sống đời tận hiến, thành phần ưu tuyển của vườn nho Chúa; trong sự cho đi hoàn toàn nhưng không, anh chị em tận hiến làm chứng cho Tin vui của Vị Hôn Quân đang đến (x. Kh 22, 17-20). Chứng tá thánh thể của anh chị em trong việc theo Chúa là tiếng hô lớn của tình yêu trong đêm tối của trần gian, một tiếng vọng của lời kinh "Mẹ Ðứng Bên Thập Giá" (Stabat Mater), và của lời Kinh "Linh Hồn Tôi Chúc Tụng Chúa" (Magnificat). Nguyện xin người nữ thánh thể tuyệt vời, đầu đội triều thiên các ngôi sao và hết sức phong phú, là Ðức Nữ Ðồng Trinh Hồn Xác Lên Trời và là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên tội, --- (nguyện xin Mẹ) bảo vệ anh chị em trong bình an và trong niềm vui Phục Sinh, để mang niềm hy vọng đến cho thế giới, trong việc phục vụ mà anh chị em thực hiện cho Thiên Chúa và cho người nghèo.

21. Các bạn trẻ thân mến, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói với các bạn, và ngài còn lặp lại rằng khi hiến dâng chính mình cho Chúa Kitô, chúng con không bị thiệt mất chi cả. Chúng tôi sử dụng lại những lời mạnh mẽ của Ðức Thánh Cha, vừa đồng thời cũng là những lời nhẹ nhàng, được nói lên trong Thánh Lễ vào khởi đầu thừa tác vụ của ngài, những lời hướng chúng ta đến hạnh phúc thật, trong sự tôn trọng to lớn hơn đối với sự tự do của anh em, như sau: "Chúng con đừng sợ Chúa Kitô; Người không lấy mất điều gì cả, nhưng cho đi tất cả. Ai hiến thân cho Chúa, thì nhận lại được gắp trăm. Phải, chúng con hãy mở ra, hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô và chúng con sẽ gặp được sự sống thật." Chúng tôi tin tưởng vào những khả năng của anh chị em và tin tưởng vào nguyện ước của chúng con muốn phát triển những giá trị tích cực của thế gian và muốn thay đổi tất cả những gì là bất công và đầy bạo lực. Chúng con hãy tin tưởng vào sự ủng hộ của chúng tôi, và tin vào kinh nguyện của chúng tôi, để cùng lãnh nhận những thách thức xây dựng một tương lai cùng với Chúa Kitô. Chúng con là những "người lính canh chừng bình minh" và là những kẻ "khám phá tương lai". Chúng con đừng bỏ đi việc múc lấy từ nguồn sức mạnh thần thiêng của bí Tích Thánh Thể, để thực hiện những biến đổi cần thiết.

Với những chủng sinh trẻ, đang chuẩn bị cho thừa tác vụ linh mục và cùng với các bạn cùng tuổi chúng con đang chia sẻ những niềm hy vọng cho tương lai, chúng tôi muốn gởi đến một tư tưởng đặc biệt, ngõ hầu đời sống thụ huấn chúng con được thấm nhuần trong tu đức thánh thể đích thực.

22. Thưa các đôi bạn kitô cùng với gia đình, ơn gọi chúng con sống thánh thiện, như là giáo hội tại gia, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc thánh của Bí Tích Thánh Thể. Ðức tin của chúng con vào bí tích hôn phối, biến đổi sự kết hiệp hôn nhân thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, thành nguồn mạch phong phú phát sinh sự sống mới, trong việc sinh sản con cái, hoa trái của tình thương hôn nhân của anh chị em. Trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục, chúng tôi đã thường nói đến anh chị em, ngõ hầu anh chị em được ý thức về những mỏng dòn và không chắc chắn của thế giới hiện nay. Anh chị em hãy can đảm trong cố gắng giáo dục con cái trong đức tin. Anh chị em hãy là mầm mống phát sinh những ơn gọi linh mục và đời tận hiến; anh chị em đừng quên rằng Chúa Kitô hiện diện trong sự kết hiệp của anh chị em, và chúc lành cho sự kết hiệp này với mọi ân sủng mà anh chị em cần đến, để sống cách thánh thiện ơn gọi của anh chị em. Chúng tôi khuyến khích anh chị em hãy duy trì thói quen tham dự Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật cùng chung mọi thành phần gia đình. Như thế, anh chị em làm vui lòng Chúa Giêsu, đấng đã nói: "Hãy để cho con trẻ đến với Ta" (Mc 10,14).

23. Chúng tôi muốn ngõ lời với những ai đang đau khổ, một cách đặc biệt với anh chị em bệnh nhân và những ai tật nguyền, rằng với những đau khổ của mình, anh chị em được kết hiệp với Hy Tế của Chúa Kitô (x. Rom 12,2). Nhờ đau khổ mà anh chị em mang nơi thân xác và trong tâm hồn, anh chị em tham dự một cách đặc biệt vào hy tế thánh thể và anh chị em là những chứng nhân ưu tuyển của tình yêu, mà hy tế thánh thể nói lên. Chúng tôi chắc chắn rằng trong giây phút trong đó chúng ta cảm nghiệm sự yếu đuối và những giới hạn của bản thân, thì lúc đó sức mạnh của bí tích Thánh Thể có thể là một trợ lực to lớn. Kết hiệp với mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, chúng ta gặp được câu trả lời cho những vấn nạn đầy lo âu về đau khổ và sự chết, nhất là khi bệnh tật giáng xuống trên những trẻ em vô tội. Chúng tôi gần gũi với tất cả anh chị em, nhất là với những anh chị em đang hấp hối và lãnh nhận Mình Thánh Chúa Kitô làm của ăn đàng, để thực hiện bước cuối cùng vào Nước Chúa.

Phần VI của Sứ Ðiệp: Ước chi tất cả được nên một

24. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã tái xác nhận sự dấn thân long trọng của giáo hội cho công cuộc đại kết. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về sự hiệp nhất nầy (x. Gn 17,21), bởi vì, qua bí tích Rửa Tội, chúng ta là thành phần của đại gia đình của Thiên Chúa, có cùng một phẩm giá căn bản và chia sẻ hồng ân vô giá của bí tích ban sự sống của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm nỗi đau của việc chia rẽ, một ngăn trở không cho phép chúng ta cùng cử hành Thánh Thể chung với nhau. Chúng tôi muốn gia tăng trong những cộng đoàn chúng ta lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất, sự trao đổi những hồng ân giữa các giáo hội và cộng đồng giáo hội, cũng như gia tăng những tương quan tôn trọng nhau và đầy tình huynh đệ, ngõ hầu hiểu biết nhau rõ hơn và yêu thương nhau, vừa tôn trọng và đánh giá cao những khác biệt cũng như những giá trị chung. Những quy định rõ ràng của Giáo Hội thiết lập những điều kiện để đi đến việc rước lễ chung với những anh chị em chưa hiệp thông trọn vẹn với chúng ta. Một kỷ luật lành mạnh ngăn chận được sự lẫn lộn và những "cử chỉ tự ý sáng chế bất ngờ", là những cử chỉ có thể làm hại cho sự hiệp thông đích thật.

25. Như là người kitô, chúng ta gần gũi với những anh chị em con cháu của tổ phụ Abraham: với những anh chị em do thái, những kẻ thừa tự của giao ước thứ nhất, và với những anh chị em hồi giáo. Khi cử hành Thánh Thể, chúng ta nghĩ, như thánh Agostino nói, mình là "bí tích của nhân lọai" (x. De civ.Dei, 10,6), là tiếng nói của tất cả mọi lời cầu nguyện và khẩn xin từ mặt đất này vang lên Thiên Chúa chân thật.

Kết luận của sứ điệp: Bình an tràn đầy hy vọng

26. Anh chị em rất thân mến,

Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa vì Khoá Họp thông thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đã cho phép chúng tôi trở về với nguồn mạch của mầu nhiệm Giáo Hội, 40 năm sau Công Ðồng Vaticanô II. Chúng ta kết thúc tốt đẹp Năm Thánh Thể, vừa được củng cố trong sự hiệp nhất và được canh tân trong sự hăng say tông đồ và truyền giáo.

Vào khởi đầu thế kỷ thứ tư của kitô giáo, lúc đó việc phụng tự Kitô giáo còn bị các hoàng đế cấm đoán. Vài người kitô miền Bắc Phi, gắn bó với việc cử hành Ngày của Chúa, đã bất tuân lệnh cấm. Ðang lúc chịu hình khổ tử đạo, những người kitô đó tuyên bố rằng họ không thể sống mà không cử hành Thánh Thể ngày Chúa Nhật. Nguyện xin bốn mươi chín (49) vị tử đại tại Abitênê, cùng với biết bao vị thánh và á thánh đã đặt bí tích Thánh Thể nơi trung tâm đời sống của họ, khẩn cầu cho chúng ta vào khởi đầu ngàn năm mới. Xin các ngài dạy chúng ta biết trung thành với việc cử hành Thánh Thể, cuộc gặp gỡ của Giao Ước Mới với Chúa Kitô Phục Sinh.

Vào lúc kết thúc Thượng Hội Ðồng Giám Mục này, chúng tôi cảm nghiệm niềm an bình tràn đầy hy vọng mà các môn đệ trên đường Emmau đã lãnh nhận từ Chúa phục sinh, với tâm hồn nóng sốt lên. Các ngài đứng lên và tức tốc trở lại Giêrusalem, để chia sẻ niềm vui với anh chị em trong đức tin. Chúng tôi cầu chúc cho anh chị em có thể ra đi với lòng tràn ngập niềm vui vì được gặp gỡ với Bí Tích Thánh Thể, và có thể được chạm tới sự thật của Lời Chúa: "Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20).

Anh chị em rất thân mến, nguyện chúc Bình An cho anh chị em!

 

Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là bản dịch tiếng Việt toàn văn Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể vào tháng 10 năm 2005.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page