Ðức Bênêđitô XVI nói về Ðức Gioan Phaolô II

nhân dịp kỷ niệm 27 năm

ngày được chọn lên kế vị Thánh Phêrô

(16/10/1978-16/10/2005)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời của Ðức Bênêđitô XVI nói về Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày Ðức Gioan Phaolô II được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma (16/10/1978-16/10/2005).

(Radio Veritas Asia 17/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật ngày 16 tháng 10 năm 2005, là ngày kỷ niệm 27 năm Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma (16/10/1978-16/10/2005). Trước khi xướng kinh Truyền Tin vào Trưa Chúa Nhật, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói về Ðức Gioan Phaolô II với những lời như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Cách đây 27 năm, đúng ngày 16 tháng 10, Chúa đã gọi Ðức Hồng Y Karol Woityla, tổng giám mục Cracovia, lên kế nhiệm Ðức Gioan Phaolô I, mới qua đời sau vừa hơn một tháng được chọn. Với Ðức Gioan Phaolô II, đã bắt đầu một trong những triều giáo hoàng dài nhất trong lịch sử giáo hội, trong đó "một vị giáo hoàng đến từ đất nước xa xôi" đã được nhìn nhận như là một vị có uy tín tinh thần, cả bởi những người không kitô và không tin, như đã được chứng minh bởi những biểu lộ tâm tình thật cảm động khi Ðức Gioan Phaolô II lâm trọng bệnh, và bởi những lời chia buồn thật đánh động khi ngài qua đời. Nơi phần mộ của ngài dưới Hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô, vẫn còn tiếp tục không ngừng những đoàn người xếp hàng với biết bao tín hữu hành hương đến kính viếng; điều này là dấu chỉ hùng hồn cho thấy Ðức Gioan Phaolô II đáng mến, đã đi sâu vào tâm hồn dân chúng biết là chừng nào, nhất là vì chứng tá của ngài cho tình thương yêu và cho sự dấn thân phục vụ trong khi gặp đau khổ. Nơi ngài, chúng ta có thể chiêm ngắm sức mạnh của Ðức Tin và của lời cầu nguyện, và chiêm ngắm lòng tín thác hoàn toàn vào Mẹ Maria rất thánh, Ðấng đã luôn đồng hành với ngài và bảo vệ ngài, nhất là trong những giây phút khó khăn nhất và bi thảm nhất của đời ngài.

Chúng ta có thể xác định Ðức Gioan Phaolô II là một vị giáo hoàng hoàn toàn tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria, như được làm nổi bật nơi khẩu hiệu sống của ngài: "Totus Tuus", "Trọn cả con thuộc về Mẹ". Ngài đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma, đúng vào giữa tháng Mân Côi, và xâu chuỗi ngài thường cầm trong tay đã trở thành một trong những biểu hiệu cho triều giáo hoàng của ngài, một triều giáo hoàng được Ðức Nữ Ðồng Trinh canh phòng chăm sóc với hết lòng hiền mẫu. Qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình, các tín hữu trên toàn thế giới đã có thể hiệp ý với ngài biết bao lần trong lời kinh Mân Côi này; nhờ mẫu guơng và các giáo huấn của ngài, các tín hữu đã có thể khám phá lại ý nghĩa đích thực của kinh Mân Côi, ý nghĩa chiêm niệm và kitô học. Thật vậy, Kinh Mân Côi không nghịch lại việc suy niệm Lời Chúa và không nghịch lại lời cầu nguyện phụng vụ; trái lại, kinh Mân Côi là một bổ túc tự nhiên và lý tuởng cho Lời Chúa, nhất là cho việc chuẩn bị cũng như cho việc cảm tạ sau khi cử hành Thánh Thể. Chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô trong Phúc âm và trong Bí tích Thánh Thể, cùng với Mẹ Maria, trong nhiều giây phút khác nhau của cuộc đời Chúa, nhờ qua các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng. Nơi trường học của Mẹ Maria, chúng ta học được cách sống giống như Con Mẹ và học được cách thức rao giảng Chúa bằng chính đời sống chúng ta. Ðối với người kitô, nếu bí tích Thánh Thể là trung tâm của ngày sống, thì Kinh Mân Côi góp phần đặc biệt làm phát triển sự hiệp thông với Chúa Kitô, và giáo dục tín hữu sống hướng cái nhìn của con tim về Chúa, để chiếu toả tình yêu thương nhân từ của Chúa trên tất cả mọi người và mọi sự.

Ðức Gioan Phaolô II đáng mến yêu là nhà chiêm niệm và là nhà truyền giáo, nhờ sự kết hiệp sâu xa với Chúa, một sự kết hiệp được nuôi dưỡng hằng ngày bởi bí tích Thánh Thể và bởi nhiều giờ cầu nguyện dài lâu.

Trong giờ nguyện kinh Truyền Tin này, --- một việc đạo đức mà ngài rất quý mến, --- chúng ta vui mừng và cảm thấy có bổn phận nhớ đến ngài trong dịp kỷ niệm ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô, vừa dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì đã ban cho Giáo Hội và thế giới một đấng kế vị xứng đáng của Thánh tông đồ Phêrô. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria giúp chúng ta biết quý trọng phần gia tài đáng giá các giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô II.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những lời của Ðức Bênêđitô XVI nói về Ðức Gioan Phaolô II, dịp kỷ niệm 27 năm, ngày ngài được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, ngày 16 tháng 10 năm 1978.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page