Phát biểu của ÐHY Ivan Dias

Tổng giám mục Bombay, Ấn Ðộ

và phát biểu của ÐHY Angelo Sôdanô

quốc vụ khanh Toà Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Phiên Họp Chung thứ 12 và thứ 13 của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể tại Roma: Bài phát biểu của Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Ðộ; và bài phát biểu của Ðức Hồng Y Angelo Sôdanô, quốc vụ khanh Toà Thánh.

(Radio Veritas Asia - 12/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Phiên họp chung lần thứ 12 đã bắt đầu lúc 16.30 ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 10 năm 2005, với 242 nghị phụ hiện diện, và dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, chủ tịch thừa ủy theo phiên.

- Ðã có 13 nghị phụ phát biểu ý kiến. Mục thời sự hôm nay xin trình bày nội dung chính của bài phát biểu của Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Ðộ.

Trước hết, ÐHY đã nhấn mạnh đến "chiều kích huyền bí" của mầu nhiệm thánh thể. Chiều kích nầy cần phải luôn được làm nổi bật, mỗi lần linh mục cử hành Thánh Lễ. Khi linh mục làm lại Hy Tế của Chúa Giêsu Kitô trên Thập Giá, thì lúc đó có biết bao chứng nhân vô hình vây quanh. Mỗi lần cử hành Thánh Lễ, vị chủ tế và cộng đoàn nên ý thức về "sự hiệp thông các thánh" liên kết đức tin, đức cậy và đức mến của tất cả mọi thành phần của Giáo Hội phổ quát: nhất là đức tin của dân chúa trên mặt đất, đức cậy của những linh hồn trong Luyện Tội, và đức mến của biết bao vị thánh đang vây quanh ngai toà Thiên Chúa toàn năng. Hy Tế Thánh Lễ hoà hợp lời Kinh "Chúc Tụng Thiên Chúa"( Magnificat) của Mẹ Maria với lời Alleluia và lời "Chúc Tụng" (Hosanna) của các Thần Thánh trên trời, lời Xin Chúa Thương Xót của các linh hồn trong Luyện Tội và lời Xin Chúa Hãy Ngự Ðến của các tín hữu trên trần gian.

Việc tôn thờ Bí Tích Thánh Thể được mở rộng cho tất cả mọi người, cả cho những tín hữu công giáo vì bất cứ lý do gì mà không thể rước Chúa Giêsu trong việc Rước Lễ, và cả cho những người thuộc niềm tin khác. Trong những phiên họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, giữa biết bao điểm tối tiêu cực được ghi nhận trong giáo hội ngày nay, các nghị phụ đã nhắc đến việc càng ngày càng có ít tín hữu đến nhà thờ, càng ngày càng gia tăng thái độ lơ là với việc lãnh nhận bí tích Hoà Giải, và việc thiếu dạy giáo lý. Giáo Hội phải luôn đương đầu với những vấn đề nầy, dù với những cách thức khác nhau. Trong dòng lịch sử, giáo hội đã có những thành phần nêu gương đối diện với những hoàn cảnh tiêu cực nầy, đến độ giờ đây vẫn còn gợi hứng cho tất cả chúng ta hôm nay. Tất cả chúng ta đều biết đến sự thánh thiện của Cha Sở Họ Ars, vị Tông Ðồ của Bí Tích Giải Tội. Và nhiều người biết đến Ðức Tổng Giám Mục Fulton Sheen, nhà hùng biện nổi tiếng đã thu hút hàng ngàn người, qua các chương trình truyền thanh và truyền hình của ngài. Bí Quyết thành công của các ngài là do nhiều giờ cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa. Uớc chi các ngài là mẫu gương cho các linh mục và giám mục ngày nay. Có câu ngạn ngữ trung hoa nói rằng: thay vì nguyền rủa bóng tối, thì hãy thắp lên ngọn nến. Bởi vì chúng ta đang sống trong bóng tối những điều xấu luân lý và thiêng liêng, thì quả thật là tốt đẹp biết chừng nào, nếu các giám mục và linh mục trên thế giới mỗi ngày để ra một giờ chầu Thánh Thể, để cầu nguyện cho chính mình, cho các tín hữu đuợc trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của họ, và cho những nhu cầu của giáo hội toàn cầu. Chắc chắn đoàn chiên sẽ cảm thấy được khích lệ, khi thấy các mục tử của họ thực hành những gì các ngài giảng dạy về việc tôn thờ Bí Tích Thánh Thể. Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI đã có lý khi quả quyết rằng: những người đồng thời sẽ sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những vị thầy; và nếu họ lắng nghe những vị thầy, thì đó là vì những vị thầy này là những chứng nhân.

Ðó là nội dung bài phát biểu của Ðức Hồng Y Ivan Dias, trong phiên họp chung thứ 12, vào chiều ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 10 năm 2005.

Giờ đây chúng ta hãy luớt qua phiên họp chung thứ 13, vào sáng ngày thứ Ba, 11 tháng 10 năm 2005. Ðã có 241 nghị phụ hiện diện, dưới quyền chủ tịch thừa ủy theo phiên của Ðức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng Giám Mục Guadalajara, bên MêHiCô.

- Trong số 23 nghị phụ phát biểu ý kiến trong phiên họp chung thứ 13 này, mục thời sự xin kể lại bài phát biểu của Ðức Hồng Y Angelo Sôdanô, quốc vụ khanh Toà Thánh.

Ðức Hồng Y đã nói như sau:

"Nơi số 85, Tài Liệu Làm Việc của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã mời chúng ta suy nghĩ về tương quan giữa Bí Tích Thánh Thể và sự hiệp nhất của giáo hội. Nhiều nghị phụ đã phát biểu về đề tài quan trọng nầy, vừa nhấn mạnh đến những khía cạnh khác nhau của đề tài. Giờ đây, tôi muốn làm nổi bật truớc hết rằng: phụng vụ Bí Tích Thánh Thể dẫn đưa chúng ta đến việc củng cố những mối dây hiệp nhất giữa chúng ta.

Vì thế, điều quan trọng là lời cầu nguyện cho Ðức Giáo Hoàng trong mọi thánh lễ, và lời cầu nguyện cho Vị giám mục, chủ chăn của giáo hội địa phương, nơi bí tích được cử hành. Cũng quan trọng việc chúc bình an giữa những tín hữu hiện diện, để chữa lành mọi vết thương phạm đến sự hiệp nhất, có thể có trong các cộng đoàn. Thường có biết bao chia rẽ giữa chúng ta, những tác viên của Chúa, giữa các dòng tu, giữa các giáo phận, giữa các nhóm dân tộc. Bí Tích Thánh Thể luôn là lời mời gọi tất cả những môn đệ của Chúa Kitô hãy hiệp nhất với nhau. Bí Tích Thánh Thể là tác nhân của sự hiệp nhất, xét vì ân sủng hiệp nhất được thông ban cho chúng ta trong bí tích này.

Có vấn đề tế nhị, là thái độ của chúng ta đối với những anh chị em ly khai khỏi chúng ta, nhưng lại muốn tham dự vào Bí Tích Thánh Thể được cử hành trong Giáo hội Công giáo chúng ta. Tôi đã nghe được nhiều nhận định khác nhau về vấn đề nầy. Phần tôi, tôi muốn nhắc lại rằng: để cổ võ sự hiệp nhất với những anh chị em ly khai, chúng ta không nên có lập trường chia rẽ với nhau. Và con đường an toàn để đừng chia rẽ với nhau là sự trung thành với kỷ luật hiện nay của giáo hội. Về vấn đề nầy, chúng ta có kỷ luật rõ ràng; chỉ cần đọc lại thông điệp cuối cùng của Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II về "Bí TíchThánh Thể". Trong thông điệp nầy, có trọn một chương nói về Bí Tích Thánh Thể và sự hiệp thông Giáo Hội."

Và Ðức Hồng Y đã đặc biệt trích dẫn một đọan từ số 44 và một đọan từ số 45 của thông điệp về Bí Tích Thánh Thể. Ngài cũng nhắc đến số 86 của Tài Liệu Làm Việc, rồi kết luận như sau: "Lòng trung thành với kỷ luật của Giáo Hội về vấn đề tế nhị nầy là một bảo đảm cho sự hiệp nhất giữa chúng ta, trong khi chờ đợi được thực hiện lời cầu nguyện của Chúa Kitô: "Lạy Cha, xin cho họ được trở nên Một!"

Ðó là phát biểu của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, trong phiên họp chung thứ 13, vào sáng thứ Ba, 11 tháng 10 năm 2005.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page