Các Nghị Phụ cùng với Ðức Thánh Cha

chầu Thánh Thể

trong Ðền Thờ Thánh Phêrô

vào chiều thứ Hai 17 tháng 10 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Nghị Phụ cùng với Ðức Thánh Cha chầu Thánh Thể trong Ðền Thờ Thánh Phêrô vào chiều thứ Hai 17 tháng 10 năm 2005.

Tin Vatican (Vat 17/10/2005) - Như đã loan tin trước đây, lúc 5 giờ chiều ngày thứ Hai 17 tháng 10 năm 2005, ÐTC Bênêđitô XVI và các Nghị Phụ Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, đã quây quần bên nhau trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, quanh Bàn Thờ chính, --- hay còn được gọi là Bàn Thờ Tuyên Xưng Ðức Tin ngay trên Mộ của Thánh Tông Ðồ Phêrô --- để Chầu Thánh Thể.

Ðây là biến cố đặc biệt và thật cảm động của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, biến cố được tổ chức trong Năm Thánh Thể. Giờ Chầu Thánh Thể được đặt dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Francis Arinze, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, một trong ba vị chủ tịch thừa ủy của Khoá Họp.

Giờ Chầu Thánh Thể gồm có những giây phút Thinh Lặng suy niệm, những lúc lắng nghe Lời Chúa, xen kẽ với những bài hát, những lời Tuyên Xưng Ðức Tin và Cảm Tạ Thiên Chúa. Tham dự Giờ Chầu Thánh Thể, còn có các thành viên của Giáo Triều Roma và các tín hữu.

Thông cáo báo chí của Toà Thánh có đọan viết như sau: "Với việc Chầu Thánh Thể trong ngày giáo hội kính nhớ thánh Ignaxiô thành Antiochia, chứng nhân đức tin của những người kitô đầu tiên, các giám mục cùng chung với các tín hữu tuyên xưng rằng trong Bí Tích Thánh Thể, có hiện diện thật sự Chúa Kitô, Ðấng Cứu Rỗi nhân lọai, Ðấng đã chịu khổ hình vì những tội lội của chúng ta, và đã được Thiên Chúa Cha phục sinh."

Biến Cố Chầu Thánh Thể đã diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày thứ Hai, 17 tháng 10 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page