Thanh Le Khai Giang Nam Hoc mi 2007-2008

cho Sinh Vien Cong Giao tai Giao Phan Vinh

 

Thanh Le Khai Giang Nam Hoc mi 2007-2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thanh Le Khai Giang Nam Hoc mi 2007-2008 cho Sinh Vien Cong Giao tai Giao Phan Vinh.

Vinh, Viet Nam (22/09/2007) - Sang ngay 22/9/2007, tai nha th giao x Cau Ram, Giao phan Vinh a to chc thanh le khai giang nam hoc mi 2007-2008 cho anh ch em sinh vien cong giao ang theo hoc trong cac trng ai hoc, Cao ang, Trung cap chuyen nghiep tren a ban thanh pho Vinh, Nghe An.


Cha ac trach sinh vien Anton Pham nh Phung nhan nhu cung cac sinh vien nhan ngay khai giang khoa hoc mi 2007-2008.


V ly do muc vu giao phan Bac Ninh nen c Giam Muc giao phan Phaolo Maria Cao nh Thuyen khong tham d c. Thanh le do Lm Anton Pham nh Phung, th ky Toa Giam Muc kiem ac trach Sinh Vien Giao Phan vi s tham d cua hn 400 sinh vien cong giao.

Theo thong ke gi ve Toa Giam Muc Xa oai hang nam, so sinh vien cong giao hien ang theo hoc tai thanh pho Vinh dao ong trong vong 700, trong o a so la sinh vien giao phan Vinh, sinh vien cac giao phan Thanh Hoa, Ha Noi, Phat Diem, Bui Chu chiem khoang 10%. Nhom sinh vien cong giao tai Vinh c xem la ong ao nhat trong cac nhom sinh vien cong giao toan quoc. ay qua la con so t hao, noi len s hieu hoc cua gii tre tren manh at ngheo Nghe-Tnh-Bnh. Sinh vien tai ay c to chc thanh 12 nhom: Ca Nam, Fatima Trng Thi, Thanh Hoa, Cao ang S Pham, Trung o, Ky Thuat, Nghi Phu, Ben Thuy, Phanxico, Teresa va nhom Trung Tam.

Trong thanh le, Lm Anton a thay li cho c Cha knh chuc anh ch em sinh vien mot nam hoc mi thanh cong va ay trien vong trong Chua. Ngai cau xin anh sang cua c Kito ch loi cho anh em va c mong ngi sinh vien cong giao theo hoc Vinh c trng thanh hn trong Chua qua cuoc song hang ngay, biet trau doi c tin, long men Chua va Hoi thanh. Lm ac trach sinh vien giao phan cung nhan nhu anh ch em sinh vien cong giao phai biet thng yeu, um boc, chia se nhng tam t, tnh cam vi nhau qua nhng buoi sinh hoat e giup moi anh ch vn len tr thanh mot sinh vien gng mau.

Sau thanh le, anh ch em sinh vien a to chc hop mat, uc rut kinh nghiem hoat ong trong mot nam qua va nh ra phng hng cho nam hoc mi. Tai buoi sinh hoat au nam hoc, trong tnh anh em than thiet, nhng thay oi ve nhan s c cac nhom trng bao cao cung nhng kinh nghiem sinh hoat c chia se.


Tang hoa cho Cha ac trach sinh vien Anton Pham nh Phung, va cac sinh vien trong ban can s mi c chon bau.


Buoi sinh hoat danh thi gian kha ln e Lm ac trach Sinh Vien Giao Phan tra li nhng cau hoi cua anh ch em sinh vien. Cac cau hoi tap trung xoay quanh cac van e chu yeu nh lam sao nhan biet c n goi tu tr, ngi sinh vien cong giao phai lam g trong moi trng song ay phc tap, quyen ru vi nhng te nan xa hoi nh song th, ma tuy, c bac, anh e.v.v... Nhng cau hoi ve viec th thach c tin cung c at ra. Cha ac trach a tra li lan lt nhng thac mac trong long anh ch em sinh vien, giup cho ngi sinh vien cong giao co nhng bc i ung an khi ng gia nhng loi re e bc vao i. Ngai cung khuyen anh ch em phai nang xng toi rc le, chau Thanh the, tham d le Misa, cham ch cau nguyen va nhiet tnh tham gia cac nhom sinh hoat chia se Li Chua.

Trong dp au nam hoc mi, do mot so thanh vien trong Ban can s Sinh Vien Cong Giao Vinh ra trng nen Sinh Vien Cong Giao Vinh a to chc bau 3 thanh vien mi. Qua cuoc bau c a chon ra c ba ng vien co so phieu cao nhat la cac anh Phero Tran Van Trung - to Fatima Trng Thi; anh Gioan Phan Thanh T - to Ben Thuy va anh Gioan Hoang Phong - to Ky Thuat. Nh vay, ban can s Sinh Vien Cong Giao Vinh se co 7 anh ch em.

 

Ant. Tran c Ha

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page