Cac nha ao tao chung vien nhat tr

to chc cac khoa hoc boi dng hang nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac nha ao tao chung vien nhat tr to chc cac khoa hoc boi dng hang nam.

Nha Trang, Viet Nam (UCAN - VT03296.1462 Ngay 10-9-2007) - Cac nha ao tao t tat ca sau chung vien Viet Nam a quyet nh to chc cac chng trnh thng huan hang nam cho chnh ho e co the ao tao chung sinh tot hn.

"Ke hoach thng huan hang nam se c to chc cho cac nha ao tao chung vien, nhng ngi can c cap nhat tri thc va thong tin e nang cao phong cach giang day va ao tao tot cho chung sinh", linh muc Phero Pham Ngoc Phi giai thch.

Linh muc Phero Pham Ngoc Phi, giam oc ai Chung Vien Sao Bien Nha Trang, la mot trong so 30 giam oc, trng khoa va giao s tham d cuoc hop hai nam mot lan cua cac nha ao tao chung vien, c to chc t ngay 20-25/8 tai chung vien cua ngai. c cha Anton Vu Huy Chng cua Hng Hoa, ng au Uy ban Giao s va Chung sinh cua cac giam muc, chu tr cuoc hop nay Nha Trang, cach Ha Noi 1,270 km ve pha nam.

Cha Phi, 61 tuoi, phat bieu vi UCA News hom 27-8-2007 rang ho a mi Vien ai hoc Cong giao Paris (Institut Catholique de Paris) va Hoi Tha sai Hai ngoai Paris to chc khoa thng huan nay. Ngai noi: "Ho a ong y to chc mot khoa thng huan cho 28 nha ao tao chung vien vao thang 7 nam sau tai Paris". Cha Phi noi them uy ban giao s va chung sinh se xin phep nha nc e a cac nhan vien Giao hoi sang Phap.

Cac tham d vien mong muon chng trnh nay giup ho day chung sinh cach hieu qua phu hp vi nhng phat trien mi nhat trong lnh vc than hoc, luan ly va Kinh thanh. Ho con muon kham pha linh ao cua linh muc trieu, theo cha Phi.

Cha giam oc chung vien Sao Bien, tien s giao luat, cho biet cac nha ao tao chung vien tham d cuoc hop con ha se trao oi tai lieu, giao trnh giang day va ca giao s na. Ho con thao luan cach thc lap mot th vien ien t chung cho cac chung vien.

Cac nha ao tao e ngh hoi ong giam muc Viet Nam xin phep chnh phu cho cac chung vien c nhan sach bao, tai lieu t cac trng nc ngoai. Ho con mong muon cac giao s ngoai quoc co the c giang day tai tat ca cac chung vien a phng khi c mi, cha Phi cho biet.

Ngai khang nh, lam nh the se mang lai nhieu ch li cho sinh vien, ac biet la neu ho muon hoc cao hn tai cac trng ai hoc Cong giao nc ngoai sau khi ra trng trong nc.

Khoa than hoc tai Sao Bien d nh lien ket vi ai hoc Pontifical Urban Roma, cha Phi lu y, chung vien cua ngai phai nang cao trnh o cua giao s va nang cap th vien.

Trong khi o, theo thong tin t ai Chung vien Thanh Giuse Ha Noi, cac giao s Cong giao va linh muc Phap va Hoa Ky a c mi en noi chuyen vi chung sinh. Chung vien cung a tien hanh lien ket va lam viec vi mot ai chung vien Han Quoc va mot trng ai hoc Ha Noi.

Mot giao s tham nien chung vien Ha Noi noi vi UCA News rang ngai tan thanh y kien to chc thng huan hang nam cho cac nha ao tao chung vien.

V linh muc giao s, yeu cau giau ten, cho biet cac ai chung vien mien Bac b ong ca vao nam 1954 sau khi cong san nam quyen kiem soat ay, trong khi cac chung vien mien Nam van m ca cho en nam 1975, khi at nc thong nhat.

ai chung vien cua ngai Ha Noi chnh thc m ca lai vao nam 1971 trong khi ai Chung vien Thanh Giuse thanh pho Saigon m ca lai vao nam 1986. Cac chung vien khac nh Vinh Thanh thuoc mien bac, Hue va Nha Trang mien trung, Can Th mien nam, mi hoat ong lai sau nay.

Do b ong ca lau nam nen cac chung vien hien nay thieu cac cha linh hng va giao s co kien thc uyen tham. Nhieu chung vien van con thieu nhan s, v mot so linh muc phai va phuc vu giao x va giang day, ngai noi them.

Cuoc hop hai nam mot lan cua cac nha ao tao chung vien lan ti se c to chc tai ai chung vien giao phan Xuan Loc, ni mi bat au to chc cac lp hoc cho chung sinh a phng hoi nam ngoai (2006) va c xem la mot chi nhanh cua ai chung vien Thanh Giuse thanh pho Saigon.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page