Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 42 -

 

Hai phòng thánh của hàng tư tế

1 Ðoạn ngài đem tôi ra tiền đình bên ngoài theo hướng Bắc. Ngài đem tôi đến phòng đối chiếu với sân cấm và dinh thự về hướng Bắc: 2 (Nhà dài 100 xích ở phía Bắc; rộng 50 xích; 3 vừa đối chiếu trên 20 (xích) với tiền đình bên trong, vừa đối chiếu với sân lát đá thuộc tiền đình bên ngoài: Dốc choải song song với dốc choải đến 3 tấc. 4 Ðằng trước các phòng (này), có một lối đi rộng 10 xích về phía trong: Dài 100 xích. Các cửa trổ ra hướng Bắc. 5 Những phòng trên hết bị thu ngắn lại vì dốc choải ăn xén của chúng (một khúc). Dinh thự được khởi xây từ tầng dưới hết và tầng giữa. 6 Vì chúng (được xây) theo 3 nấc (khác nhau). Chúng lại không có cột giống như cột của các tiền đình. Bởi thế tầng trên hết bị xén (một khúc) so với tầng dưới hết và tầng giữa. 7 Có một bức tường ở bên ngoài, chạy song song với các phòng, hướng ra tiền đình bên ngoài, trước mặt các phòng: dài 50 xích. 8 Vì chiều dàu các phòng nơi tiền đình bên ngoài là 50 xích. Các nhà kia ở trước mặt các phòng này. Tất cả là 100 xích. 9 Cửa các phòng ấy đã được trổ làm sao để khi người ta muốn đi vào đó từ tiền đình bên ngoài, người ta phải đi từ phía Ðông lại 10 nơi đầu bức tường của tiền đình. Về phía Nam đối chiếu với sân cấm và dinh thự (cũng) có những phòng. 11 và một con đường chạy trước mặt. (Các phòng ấy) hình dáng cũng giống như những phòng ở phía Bắc. Chúng cũng dài, cũng rộng như vậy. Các lối ra, lớp lang thứ tựvà các cửa cũng đều như vậy. 12 Cửa các phòng phía Nam (cũng trổ làm sao) để người ta phải đi từ phía Ðông lại vào ngõ trổ ở đầu con đường chạy dọc theo bức tường bình phong. 13 Ngài nói với tôi: "Các phòng phía Bắc và các phòng phía Nam đối chiếu với sân cấm là những phòng thánh. Tại đó, các tư tế được lại gần Yavê sẽ ăn của cực thánh. Tại đó họ phải cất của cực thánh, của cúng, lễ vật tạ tội, và lễ vật đền tạ. Vì đó là nơi thánh. 14 Mỗi khi các tư tế đã vào, họ không được bỏ thánh điện ra tiền đình bên ngoài. Nhưng họ phải cởi để lại đó y phục dùng khi hành lễ, vì đó là y phục thánh mà mặc lấy áo khác, đoạn mới được lại gần chỗ dành cho dân chúng".

 

Kết thúc việc đo Ðền thờ

15 Khi đã đo xong Ðền thờ bên trong, Ngài dẫn tôi ra qua cổng hướng Ðông. Và Ngài đã đo tất cả chu vi (Ðền thờ). 16 Ngài lấy trượng đo mà đo phía Ðông: 500 (xích). [Ðoạn Ngày quay qua] 17 và lấy trượng đo mà đo phía Bắc: 500 (xích). Rồi Ngài quay qua 18 phía Nam và lấy trượng đo mà đo: 500 (xích). 19 Rồi ngài quay qua phía Tây và lấy trượng đo mà đo: 500 (xích). 20 Vậy Ngài đã đo (chu vi Ðền thờ) cả bốn phía. Ðền thờ có tường thành bao quanh: Dài 500 (xích) và rộng 500 (xích). (Tường ấy), để phân tách giữa thánh và tục.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page