Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 13 -

 

Chống lại các tiên tri giả

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi, rằng: 2 Con người hỡi, hãy tuyên sấm trên các tiên tri của Israel. Hãy tuyên sấm mà bảo những tiên tri (nói) theo lòng mình; Hãy nghe lời Yavê! 3 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Khốn cho những tiên tri điên cuồng, những kẻ đi theo thần khí của chúng và chẳng thấy gì. 4 Các tiên tri của chúng không khác gì sài lang trong cảnh hoang tàn đá vụn. 5 Các ngươi đã không lên chỗ tường sập , đã không đắp lũy bảo vệ Nhà Israel, khiến nó có thể cầm cự chiến đấu trong ngày của Yavê. 6 Những kẻ thấy hão, bói quàng, những kẻ nói: "Sấm của Yavê", khi Yavê đã chẳng hề sai chúng; rồi chúng trông Người sẽ cho lời chúng được ứng nghiệm. 7 Các ngươi lại đã không thấy thị kiến hão và nói ra quẻ bói quàng đó sao, những kẻ nói: "Sấm của Yavê" khi Ta không nói?

8 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì các ngươi nói hão thấy quàng, cho nên này Ta chống lại các ngươi, -- sấm của Ðức Chúa Yavê. 9 Ta sẽ giương tay trừng trị những tiên tri thấy hão bói quàng; chúng sẽ không thuộc về cộng đồng dân Ta; chúng sẽ không được đăng sổ bộ Nhà Israel; chúng sẽ không được vào thửa đất của Israel, và các ngươi sẽ biết Ta là Ðức Chúa Yavê. 10 Nhân vì lý ưng là chúng đã mê hoặc dân Ta, những rằng: "Bình an!" mà chẳng có bình an. (Dân) xây vách đố và này chúng tô vôi. 11 Ngươi hãy nói với chúng, những kẻ tô vôi: Xảy có mưa đổ tràn, mưa đá trút xuống và gió bão ùa tới, 12 và này vách đổ. Người ta lại sẽ không hỏi các ngươi sao: "Ðâu rồi nước vôi các ngươi đã tô?"

13 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Phẫn nộ, Ta sẽ cho gió bão ùa tới; nóng giận, (Ta khiến) có mưa đổ tràn; và phẫn nộ, (Ta cho) mưa đá trút xuống. 14 Và Ta sẽ lật đổ vách các ngươi đã tô vôi, Ta sẽ san bằng bình địa, và nền móng chúng sẽ phơi ra. Nó sẽ ngã nhào và các ngươi sẽ tận tuyệt trong đó. Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê. 15 Ta sẽ trị cả vách lẫn bọn tô vôi cho đã cơn phẫn nộ của Ta, và thiên hạ sẽ hỏi các ngươi: "Vách đâu rồi, những kẻ tô vôi, vách ấy đâu rồi, 16 những tiên tri của Israel đã tuyên sấm trên Yêrusalem và đã thấy thị kiến bình an của nó, mà chẳng có bình an? - sấm của Ðức Chúa Yavê"

 

Chống lại các nữ tiên tri

17 Phần ngươi, hỡi con người, ngươi hãy quay mặt nhìn trừng trừng đàn bà con gái dân Ta, dám tuyên sấm tự lòng chúng; ngươi hãy tuyên sấm trên chúng, 18 và nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này: Khốn cho những kẻ khâu giải bùa cho mọi khớp tay và làm khăn ấn cho mọi cỡ đầu, để săn bắt mạng người. Phải chăng các ngươi muốn săn bắt mạng người trong dân Ta và cứu sống mạng ngươi? 19 Các ngươi đã làm ô danh Ta nơi dân Ta vì ít vốc lúa mạch, vì vài mẩu bánh, đến đỗi muốn giết chết những mạng người không đáng phải chết và muốn để sống những mạng người không đáng sống, trong khi các ngươi lừa dối dân Ta, những kẻ quen nghe nói dối. 20 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta chống lại giải bùa các ngươi dùng để săn bắt mạng người; Ta sẽ giựt các vật ấy khỏi cánh tay các ngươi, và thả tự do những mạng người các ngươi săn bắt. 21 Ta sẽ giựt đi khăn ấn của các ngươi và Ta sẽ cứu dân Ta thoát tay các ngươi và chúng sẽ không còn phải làm mồi săn trong tay các ngươi nữa và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê. 22 Nhân vì các ngươi gian dối gieo phiền não cho lòng người công chính, trong khi Ta không muốn làm cho nó phải phiền, còn các ngươi lại thêm sức cho tay ác nhân khiến nó không hồi đầu bỏ đàng dữ hầu cứu sống nó, 23 cho nên các ngươi sẽ không còn thấy hão, bói quàng được nữa; Ta sẽ cứu dân Ta thoát tay các ngươi; và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page