Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 30 -

 

Ngày Yavê trên Aicập

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, hãy tuyên sấm và nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này:

Hãy rú lên: "Ôi ngày!"

3 Phải, gần ngày rồi, gần ngày của Yavê rồi!

Ðó là ngày mây mù, thời của các dân tộc.

4 Gươm sẽ đến trên Aicập, quằn quại dằn vặt (xứ) Kush.

Khi những người bị đâm chết ngã gục ở Aicập,

và người ta giựt đi cái phồn hoa tưng bừng của nó,

và những nền móng của nó đều bị lật nhào.

5 Kush, Put, Luđ và Lub, tất cả lũ ô hợp và con cái đất Giao ước, (tất cả) cùng với chúng đều sẽ ngã gục vì gươm đâm.

6 Yavê phán thế này:

Những kẻ chống đỡ Aicập sẽ ngã gục,

sức mạnh kiêu hùng của nó sẽ bổ nhào,

từ Migđol đến Syêna chúng sẽ ngã gục gươm đâm.

Sấm của Ðức Chúa Yavê.

7 Chúng sẽ bị tan hoang gấp mấy những xứ đã bị tan hoang,

và các thành của nó (bị tàn phá) gấp mấy những thành bị tàn phá.

8 Và chúng sẽ biết Ta là Yavê, khi Ta phóng hỏa Aicập

và tất cả những ai ủng hộ nó đều bị đập tan!

9 Ngày ấy sẽ có những sứ giả do Ta sai lên thuyền trẩy đi mà gieo hãi hùng cho (xứ) Kush an nhàn; và quằn quại sẽ dằn vặt chúng vào ngày của Aicập. Quả thế: Này sự đã đến!

10 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ta sẽ dùng tay Nobukôđônôsor, vua Babel, làm cho Aicập hết tưng bừng. 11 Nó và quân của nó đi với nó, dân tộc hung hãn nhất thiên hạ, chúng sẽ được triệu đến để tiêu diệt cả xứ;

chúng sẽ tuốt gươm đánh Aicập và chất đầy xứ thây người chết đâm.

12 Các kênh Nil, Ta sẽ biến thành đất khô ran.

Ta sẽ bán cả xứ trong tay kẻ dữ. Ta sẽ cho xứ hóa thành hoang vu,

và dùng tay dân xa lạ (tàn phá) mọi sự trong vùng.

Chính Ta Yavê, Ta đã nói.

13 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Ta sẽ tiêu vong các thần dơ dáy;

Ta sẽ cho Nôph sạch hết phường đầu xỏ,

và đất Aicập, hết các ông hoàng, chúng sẽ không còn nữa.

Trên đất Aicập, Ta gieo kinh hoàng.

14 Ta sẽ cho đất Patros thành hoang vu,

và phóng hỏa Xôan, cùng ra án phạt cho Nô.

15 Ta sẽ đổ phẫn nộ của Ta trên Sin, đồn trú của Aicập,

Ta sẽ chặt phăng cảnh tưng bừng của Nô.

16 Ta sẽ phóng hỏa Aicập, Syêna quằn quại giãy giụa,

Nô tường sập tan hoang, ở Nôph địch công hãm giữa ban ngày.

17 Trai tráng ở Ôn và Pi-Bêset ngã gục gươm đâm.

và (dân các thành) chúng nó sẽ bị đi đày.

18 Ở Takhpankhès, ngày sẽ tối sầm,

khi Ta bẻ gãy ở đó quyền trượng Aicập.

Sức mạnh kiêu hùng của nó sẽ khánh tận.

Trên nó mây mù sẽ che phủ, và các con gái nó sẽ phải đi đày.

19 Ta sẽ ra án phạt cho Aicập, và chúng sẽ biết Ta là Yavê!

20 Xảy ra là năm mười một, tháng thứ nhất, mồng bảy tháng ấy, có lời Yavê đến với tôi rằng: 21 Con người hỡi, Ta đã đánh gãy cánh tay Pharaô, vua Aicập, và này: Người ta đã chẳng ràng bịt, không đắp thuốc cũng chẳng băng bó cho nó mạnh lại để có thể cầm gươm. 22 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta chống lại Pharaô, vua Aicập. Ta sẽ đánh gãy các cánh tay nó, còn mạnh hay đã gãy. Ta sẽ làm cho gươm nó rơi khỏi tay nó. 23 Ta sẽ phân tán Aicập trong các dân; Ta sẽ đánh bạt chúng tung ra các xứ. 24 Ta sẽ làm cho cánh tay vua Babel nên hùng mạnh; Ta sẽ trao tay nó thanh gươm của Ta và Ta sẽ đập gãy cánh tay của Pharaô, vua Aicập, làm nó sẽ phải rên trước mặt (vua Babel) như kẻ chết đâm rên xiết. 25 Ta sẽ làm cho cánh tay vua Babel nên hùng mạnh và cánh tay Pharaô sẽ rơi xuống; và chúng sẽ biết Ta là Yavê, khi Ta trao tay vua Babel thanh gươm của Ta và nó sẽ chĩa gươm đánh đất Aicập. 26 Và Ta sẽ phân tán Aicập trong các dân; Ta sẽ đánh bạt chúng tung ra các xứ; và chúng sẽ biết Ta là Yavê!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page