Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 04 -

 

Báo việc Yêrusalem bị công hãm

1 Còn ngươi, hỡi con người, hãy lấy một viên gạch; ngươi sẽ đặt nó trước mặt ngươi và khắc hình một thành trên đó, Yêrusalem. 2 Ðoạn ngươi công hãm thành: Ngươi sẽ xây các công trình đánh thành; ngươi sẽ đắp lũy đánh thành; ngươi sẽ hạ trại đánh thành; ngươi sẽ đặt vồ máy xung quanh. 3 Phần ngươi, hãy lấy cái chảo sắt, mà đặt nó làm tường sắt giữa ngươi và thành. Ðoạn ngươi trừng mặt ngươi hãm thành. Và thành sẽ bị hãm và ngươi sẽ vây đánh nó: Ðó là dấu cho Nhà Israel.

 

Tiên tri mang lấy tội Israel

4 Phần ngươi, hãy nằm bên trái ngươi mà mang lấy tội vạ Nhà Israel. Số ngày ngươi nằm bao nhiêu, ngươi sẽ mang lấy tội vạ chúng bấy nhiêu. 5 Và Ta đã tính cho ngươi năm tội vạ của chúng, chiếu theo số ngày: 390 ngày, ngươi sẽ mang lấy tội vạ Nhà Israel. 6 Xong các ngày ấy, ngươi sẽ nằm bên phải ngươi một lần nữa mà mang lấy tội vạ Nhà Yuđa: 40 ngày, mỗi ngày là một năm, Ta đã tính như thế cho ngươi. 7 Ðể vây hãm Yêrusalem, ngươi sẽ trừng mặt, xắn tay mà tuyên sấm trên thành. 8 Và này, Ta tra thừng (trói) ngươi, khiến ngươi không thể trở mình bên này qua bên nọ, cho đến khi ngươi xong những ngày giam hãm của ngươi.

 

Khan hiếm lương thực

9 Phần ngươi, hãy lấy lúa miến, lúa mạch, đậu tằm, đậu nâu, kê và lúa tẻ, mà cho cả vào chung một hũ và làm bánh ăn. Theo số ngày ngươi nằm trên cạnh sườn ngươi - 390 ngày - ngươi sẽ ăn như thế. 10 Của ăn ngươi dùng phải đúng cân: 20 lạng một ngày. Ngươi sẽ ăn như thế, ngày này qua ngày khác. 11 Nước ngươi uống phải đúng lường: Một phần sáu hin mỗi ngày. Ngươi sẽ uống như thế, ngày này qua ngày khác. 12 Ngươi sẽ ăn (bánh) làm như bánh tráng lúa mạch; bánh ấy ngươi sẽ nướng trên phẩn cứt ngươi, ở trước mắt chúng. 13 Và Yavê phán: "Chính như vậy mà con cái Israel sẽ ăn bánh nhơ uế của chúng giữa các dân tộc, nơi Ta sẽ xua chúng đến".

14 Tôi nói: "A! Lạy Ðức Chúa Yavê, này mình tôi chưa hề mắc uế, từ bé đến giờ, tôi chưa hề ăn thây chết hay mồi thú dữ, và không miếng thịt ôi nào lọt vào miệng tôi". 15 Và Người đã phán với tôi: "Coi! Ta cho phép ngươi lấy phân bò thay cứt người, và ngươi sẽ làm bánh của ngươi trên đó". 16 Và Người đã phán với tôi: "Hỡi con người, này Ta sắp bẻ gậy bánh ở Yêrusalem, và chúng sẽ ăn bánh theo cân và trong sợ sệt và uống nước theo lường và trong kinh rởn, 17 để cho chúng thiếu bánh, (thiếu) nước, và chúng phải kinh rởn với nhau và mục thối trong tội lỗi chúng".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page