Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 19 -

 

Ai ca về các ông hoàng Israel

1 Còn ngươi, hãy xướng ai ca khóc các ông hoàng của Israel. 2 Ngươi sẽ nói:

Làm sao mẹ ngươi, một sư tử cái giữa đám sư tử

nằm giữa đàn sư tử con, nuôi dưỡng bầy con nhỏ?

3 (Mẹ ngươi) đã tôn lên một trong bầy con nhỏ.

Nó trở thành một sư tử con.

Nó học thói tha mồi và ăn thịt thiên hạ.

4 Người ta kêu các dân tộc vây nó; nó đã sa hầm,

người ta đã tra móc dẫn nó qua đất Aicập.

5 Thấy hy vọng của mình phải bẽ bàng tiêu ma,

(mẹ ngươi) lại lấy con khác đặt làm sư tử con.

6 Nó đã đường đường giữa hàng sư tử,

chính một sư tử con, học thói tha mồi và ăn thịt thiên hạ.

7 Và vì nó, lâu đài chúng đã tơi bời, và các thành tan hoang,

trước tiếng nó rống, cả xứ và dân cư đều rởn ốc.

8 Người ta đã cho các dân tộc xông vào vây nó,

từ các hạt xung quanh;

chúng đã giăng lưới bắt nó, (và) nó đã sa hầm.

9 Chúng đã tra móc đóng gông nó lại,

và điệu nó đến với vua Babel, và đã tống nó vào nhà giam

để tiếng nó không còn vang nữa trên núi đồi Israel.

10 Mẹ ngươi giống tợ cây nho trồng bên bờ nước.

Nó đã sai quả, nhánh sum sê, nhờ nước nhuận.

11 Tự nó nảy ra những chồi cứng cáp, xứng ngôi quyền trượng,

thân nó vươn cao, thấu tận mây.

Vóc cao làm nó lộ diện với nhánh chi chít.

12 Nhưng trong phẫn nộ, nó đã bị nhổ và quăng xuống đất,

và ngọn gió hanh làm khô héo quả, các nhánh gãy cả và đã ra khô,

cành cứng cáp thì lửa đã thiêu.

13 Và bây giờ nó bị bứng đem trồng trong sa mạc,

nơi đất khô ran chết khát.

14 Và lửa phát tự cành ra thiêu các nhánh nó cũng như quả;

trên nó không còn một cành nào cứng cáp xứng ngôi quyền trượng.

Ðó là ai ca! Quả đã thành một ai ca.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page