Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 23 -

 

Ôhôla và Ôhôliba

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, có hai người đàn bà con cùng một mẹ. 3 Chúng đã làm điếm ở Aicập. Chúng đã đánh đĩ ngay từ thuở bé. Ở đó chúng đã bị bóp vú; ở đó chúng đã bị nắn ngực, ngực gái tân của chúng. 4 Và tên chúng là Ôhôla, người chị, và Ôhôliba, người em. Chúng đã thuộc về Ta và đã sinh hạ được con trai con gái. Về tên của chúng: Ôhôla là Samari, và Ôhôliba là Yêrusalem.

5 Tuy ở dưới quyền Ta, Ôhôla đã làm đĩ. Nó tư tà với các người yêu của nó, với dân Assur: Với những chiến sĩ 6 mình vận gấm tía, với những thái thú và khâm sai, hết thảy đều là những chàng trai tuấn tú, với những kị mã cỡi ngựa tài giỏi. 7 Nó đã dở trò đĩ thõa với chúng. Chúng hết thảy đều là tinh hoa của dân Assur. Và bên tất cả những ai nó đã tư thông, nó đã ra nhơ uế bởi tất cả những thần dơ dáy của chúng. 8 Nhưng nó đã không bỏ được những việc đĩ thõa quen thân với quân Aicập, một khi chúng đã ăn nằm với nó vào hồi còn bé và đã nắn ngực gái tân của nó. 9 Cho nên Ta đã nộp nó trong tay các tình lang của nó, trong tay con cái Assur, những kẻ nó đã phải lòng. 10 Chúng đã lột trần cho nó tô hô, và bắt lấy con trai con gái của nó; còn nó, chúng đã cho gươm giết chết. Nó đã thành khét tiếng giữa đàn bà con gái và họ đã xử án nó.

11 Ôhôliba, em nó, thấy thế, mà lại lẳng lơ và hư hỏng hơn nó và còn làm những điều đĩ thõa gấp mấy những chuyện đàng điếm của chị nó. 12 Nó đã phải lòng con cái Assur, những thái thú và khâm sai, những chiến sĩ ăn vận bảnh bao, những kị mã cỡi ngựa tài giỏi, hết thảy đều là những chàng trai tuấn tú. 13 Và Ta đã thấy nó ra nhơ uế. Cả hai đứa đều cũng một đường. 14 Nó đã đi xa hơn nữa trong những việc đĩ thõa: Nó đã trông thấy những hình người vẽ trên vách, ảnh của quân Kanđu vẽ bằng son, 15 thắt đai ngang lưng, đầu chít khăn có múi buông thõng, hết thảy coi dường như những kị sĩ, hình dung con cái Babel, và Kanđu là quê của chúng. 16 Theo điều mắt thấy, nó đã phải lòng và sai sứ đến với chúng ở (đất) Kanđu. 17 Bấy giờ con cái Babel đã đến với nó để ăn nằm làm tình; chúng đã gian dâm với nó làm cho nó ra ô uế. Khi đã ra nhơ nhớp với chúng rồi, hồn nó đã dứt tình với chúng. 18 Nó đã phơi bày ra những việc đĩ thõa của nó, đã phơi bày ra cái trần truồng của nó; nên hồn Ta đã đứt tình với nó, cũng như hôn Ta đã đứt tình với chị nó. 19 Nhưng nó đã gia tăng các việc đĩ thõa. Nó nhớ lại hồi còn bé, nó đã làm đĩ ở đất Aicập. 20 Nó đã phải lòng những quân đàng điếm Aicập. Mình chúng như mình lừa và dương vật chúng như dương vật con ngựa. 21 Ngươi những chóc mòng diễn lại trò ô tục thuở bé, khi ở Aicập người ta nắn ngực, bóp vú gái tơ của ngươi.

22 Cho nên, Ôhôliba hỡi, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta sắp thúc các tình lang của ngươi vùng dậy đánh ngươi, những kẻ mà hồn ngươi đã đoạn tình; Ta sẽ đem chúng đến đánh ngươi từ tứ phía, 23 con cái Babel, tất cả quân Kanđu, Pơqôđ, Shôa, Qôa, tất cả con cái Assur làm một với chúng: Hết thảy đều là những chàng trai tuấn tú, những thái thú và khâm sai, hết thảy đều là những kị sĩ và chiến sĩ cỡi ngựa tài giỏi. 24 Chúng sẽ đến đánh ngươi với chiến mã, với xe trận và xe chở (rầm rộ), có các dân tộc toa rập hùa vào. Chúng sẽ đặt tua tủa quanh ngươi, lá chắn, khiên mộc, mũ chiến, Ta sẽ giao cho chúng quyền xử án, và chúng sẽ xử án ngươi theo án lệ của chúng. 25 Ta sẽ cho ngươi thấy cơn ghen của Ta: Chúng sẽ phẫn nộ trừng trị ngươi, chúng sẽ xẻo mũi, xẻo tai ngươi, và hậu duệ ngươi sẽ ngã gục gươm đâm. Chúng sẽ bắt lấy con trai, con gái của ngươi; và những gì sót lại của ngươi sẽ bị lửa thiêu. 26 Chúng sẽ lột hết áo xống ngươi và giựt lấy các đồ trang sức của ngươi. 27 Ta sẽ chấm dứt trò ô tục của ngươi, với thói đĩ thõa của ngươi khởi từ đất Aicập, và ngươi sẽ không ngước mắt lên chúng nó, ngươi sẽ không còn màng nghĩ tới quân Aicập nữa. 28 Quả thế, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta nộp ngươi trong tay những kẻ ngươi chán ghét, trong tay những kẻ hồn ngươi đã dứt tình. 29 Chúng sẽ thù ghét hành hạ ngươi; chúng sẽ giựt lấy tất cả công khó của ngươi, và quăng bỏ ngươi lại tô hô trần truồng, để phơi bày ra sự trần truồng đàng điếm của ngươi. Trò ô tục, những việc đĩ thõa của ngươi 30 đã gây cho ngươi cơ sự ấy, bởi ngươi làm đĩ chạy theo các dân tộc, bởi chưng ngươi đã ra nhơ uế vì các thần dơ dáy của chúng. 31 Trên đường của chị ngươi, ngươi đã đi, thì chén của nó, Ta cũng sẽ trao tay ngươi.

32 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Chén của chị ngươi, ngươi sẽ uống, (chén) sâu, (chén) rộng, ngươi sẽ là trò cười chơi chế nhạo - (chén) chứa được nhiều! 33 Ngươi sẽ no ứ túy lúy phiền sầu. Chén làm rởn ốc hoang tàn, chén của Samari, chị ngươi! 34 Ngươi sẽ uống, sẽ nốc chén ấy, ngươi sẽ gặm đến cả mảnh sành, rồi ngươi sẽ rạch nát đôi vú ngươi ra. Quả thế chính Ta đã nói - sấm của Ðức Chúa Yavê, 35 Cho nên Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì ngươi đã quên Ta và quăng Ta đằng sau ngươi, thì cả ngươi nữa, hãy mang lấy quả báo của trò ô tục, của những việc đĩ thõa của ngươi.

36 Yavê phán với tôi rằng: Con người hỡi, ngươi không hạch tội Ôhôla và Ôhôliba hay sao? Hãy doãn lại cho chúng nghe những điều ghê tởm của chúng. 37 Quả thế, chúng là lũ ngoại tình; tay chúng vấy những máu; chúng đã ngoại tình với các thần dơ dáy của chúng; và ngay con cái chúng, chúng đã sinh hạ cho Ta, chúng cũng chuyền qua (lửa) dâng cho chúng nó ăn. 38 Chúng còn xúc phạm đến Ta về điều này nữa: Chúng đã làm nhơ uế thánh điện của Ta trong chính ngày ấy và đã phạm thánh trên các Hưu lễ của Ta. 39 Và khi đã hạ sát con cái chúng kính các thần dơ dáy của chúng rồi, chúng đã dám vào thánh điện của Ta chính trong ngày ấy mà phạm thánh. Ðó, chúng đã cư xử như thế ở giữa Nhà Ta. 40 Hơn nữa, chúng đã cho gọi những người từ xa đến, được một sứ giả kêu mời, và này chúng đến. Vì chúng, ngươi tắm rửa, vẽ mắt và lấy đồ trang sức đeo vào; 41 đoạn ngươi ngồi trên giường sang trọng; đằng trước đã kê sẵn chiếc bàn, trên đó ngươi bày ra hương của Ta và dầu của Ta. 42 Ðám người nhàn hạ vang tiếng nơi nhà nó vì đông người; với những người ấy, còn có những người khác được rủ đến từ từ phía sa mạc. Chúng nó xỏ xuyến vào tay các nàng và đặt triều thiên tráng lệ trên đầu các nàng.

43 Và Ta nói: Ðồ đĩ rạc rài vì ngoại tình! Thế mà bây giờ chúng còn dở trò đĩ thõa với nó! Chính nó! 44 Chúng đã đến với nó! Như người ta đi mò gái điếm thế nào, cũng vậy, chúng đã đến với Ôhôla và Ôhôliba, những gái dâm ô. 45 Nhưng những người công chính sẽ xử án chúng: Án dành cho gái ngoại tình, án dành cho những con mẹ đổ máu, vì chúng là gái ngoại tình và máu vấy nơi tay chúng.

46 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Phải triệu tập đại hội mà trị chúng nó; phải làm cho chúng nó thất kinh, mặc cho cướp giựt; 47 phải ném đá chúng nó đi, cả đại hội; phải lấy gươm băm (xác) chúng. Người ta sẽ giết con trai con gái chúng nó và phóng hỏa nhà của chúng nó. 48 Ta sẽ trừ tiệt khỏi xứ trò ô tục, và mọi nữ nhi sẽ tự răn mình mà đừng làm theo trò ô tục của chúng. 49 Người ta sẽ giáng vạ trị tội ô tục của các ngươi xuống trên các ngươi; các ngươi sẽ mang lấy tội thờ các thần dơ dáy của các ngươi và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page