Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 16 -

 

Người dâm phụ

1 Có lời Yavê đến với tôi, mà rằng: 2 Con người hỡi, hãy vạch ra cho Yêrusalem biết các điều ghê tởm của nó. 3 Người sẽ nói: Ðức Chúa Yavê phán thế này với Yêrusalem: Tông tích ngươi, tổ tiên ngươi do từ đất của dân Canaan; cha ngươi là người Amori, mẹ ngươi là người Hittit. 4 Còn về việc ngươi sinh ra: Vào ngày ngươi mới sinh ra, không ai cắt rốn, không nước tắm sạch, muối không xát, tã không bọc. 5 Không ai rớm mắt trên ngươi mà làm cho ngươi một điều gì như thế, gọi là có chút thương tình trên ngươi; nhưng ngươi đã bị quăng ngoài đồng; mạng ngươi không ai đếm xỉa, vào ngày ngươi mới sinh ra.

6 Bấy giờ, Ta ngang qua bên ngươi và thấy ngươi lê lết trong máu me ngươi, và Ta đã nói với ngươi đầy những máu me: Hãy sống. 7 Hãy nảy nở như chồi lộc trong đồng. Và ngươi đã nảy nở, đã lớn đẫy, và ngươi đến tuổi dậy thì, bộ ngực nở nang, tóc tai mọc rậm; nhưng ngươi vẫn tô hô trần truồng. 8 Ta đã ngang qua bên ngươi và Ta đã trông thấy ngươi. Này: Ngươi đã đến tuổi, cái tuổi yêu đương! Và Ta đã xòa vạt áo trên ngươi mà che đi cái trần truồng của ngươi, Ta đã thề với ngươi và giao ước với ngươi - sấm của Ðức Chúa Yavê. Và ngươi đã thành của Ta. 9 Ta đã lấy nước tắm rửa ngươi, gội sạch máu me ngươi, đoạn lấy dầu mà xức cho ngươi. 10 Ta mặc cho ngươi áo thêu sặc sỡ, xỏ cho ngươi giày da mềm, chít cho ngươi khăn trúc bâu, phủ lên ngươi hàng mịn. 11 Ta đã lấy đồ trang sức trau dồi ngươi, ban xuyến đeo tay, kiềng đeo cổ; 12 Ta đã ban cho ngươi kim hoàn xỏ mũi, khuyên vàng đeo tai và triều thiên sán lạn đội đầu. 13 Và ngươi đã lấy vàng bạc trang sức cho mình, áo xống của ngươi là trúc bâu, hàng mịn, đồ thêu sặc sỡ. Ngươi ăn bánh bột tinh lúa miến, mật ong với dầu. Và ngươi đã nên xinh đẹp quá chừng quá đỗi và ngươi đã thăng tiến đến quyền đế vương. 14 Ngươi đã nổi danh trong các dân tộc, vì sắc đẹp, sắc đẹp tuyệt trần nhờ bởi huy hoàng Ta chiếu trên ngươi - sấm của Ðức Chúa Yavê.

15 Ngươi cậy có sắc đẹp, và ỷ vào danh tiếng mà sinh đàng điếm, trút thói đĩ thõa trên mọi kẻ qua đàng và đèo queo lấy nó. 16 Ngươi đã lấy áo xống của ngươi mà dựng lên những cao đàn ngũ sắc, mà làm điều dâm bôn trên đó. 17 Ngươi đã lấy các đồ trang sức của ngươi, làm bằng vàng bạc Ta ban cho ngươi mà tạc tượng đàn ông và ngươi đã dâm dật với chúng. 18 Ngươi đã lấy áo xống sặc sỡ của ngươi mà phủ lên mình chúng, lấy dầu và hương trầm của Ta mà dâng trước mặt chúng. 19 Bánh Ta cấp cho ngươi, bột tinh, dầu và mật ong Ta đã cấp dưỡng cho ngươi, ngươi đã dâng trước mặt chúng làm hinh hương giải hờn.

20 Ngươi đã lấy các con trai, con gái đã sinh ra cho Ta, mà tế làm của ăn cho chúng. Những việc dâm dật của ngươi còn ít hay sao, 21 để ngươi hạ sát cả các con Ta mà chuyền qua (lửa) để dâng lên cho chúng? (22 Thế đó) về tất cả những điều ghê tởm, và những việc dâm bôn của ngươi. Ngươi đã không nhớ đến những ngày thơ bé, khi ngươi tô hô trần truồng lê lết trong máu me ngươi.

23 Sau tất cả những sự dữ ngươi làm, khốn! Khốn cho ngươi, -- sấm của Ðức Chúa Yavê, -- thì đã xảy là 24 ngươi đã xây dâm sàng, đã dựng thượng đàn trên mọi khoảng đất trống, 25 nơi các đầu đường, ngươi xây cao đàn mà làm hoen ố sắc đẹp của ngươi, và chãng háng ra cho mọi khách qua đường mà gia tăng dâm đãng. 26 Và ngươi đã đánh đĩ với con cái Aicập, những tên láng giềng thân mình to lớn; ngươi đã gia tăng dâm đãng để khiêu khích Ta. 27 Này, Ta đã giơ tay trừng trị ngươi, xén bớt phần của ngươi mà thí mặc lòng tham của những đứa ghen ghét ngươi, các con gái Philitin, ngay chúng cũng phải sượng sùng trước thói ô đồ của ngươi.

28 Ngươi đã đánh đĩ với con cái Assur, vì thấy không no bụng; ngươi đã đánh đĩ với chúng, nhưng cũng chẳng được no. 29 Ngươi đã gia tăng dâm đãng với đất con buôn Kanđu, nhưng ngươi cũng chẳng được no. 30 Lòng ngươi mê mết chừng nào, -- sấm của Ðức Chúa Yavê, trong khi ngươi làm tất cả bấy nhiêu điều, hành vi xứng một đĩ già, 31 khi ngươi xây dâm sàng nơi mọi đầu đường, và dựng thượng đàn nơi mọi thửa đất trống. Nhưng khác với đĩ thường tình, ngươi chẳng màng đến công gái điếm. 32 Ðàn bà thất tiết phản chồng, trông hưởng công gái điếm. 33 Mọi gái điếm được người ta bao tặng, còn ngươi, ngươi đi bao tặng tình lang, dâng quà cho chúng, để chúng đến với ngươi từ khắp xung quanh dự cuộc dâm đãng của ngươi. 34 Ðó là sự ngược đời nơi ngươi, khác mọi đàn bà: Ngươi đánh đĩ, chứ người ta không chạy theo ngươi đánh đĩ; ngươi trả công, chứ người ta không trả công làm điếm cho ngươi - và đó là sự ngược đời.

35 Cho nên hỡi con đĩ kia, hãy nghe lời của Yavê. 36 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Nhân vì ngươi lật trôn, banh háng ra mà đánh đĩ với các tình lang của ngươi, với tất cả những thần dơ dáy ghê tởm của ngươi, và vì máu con cái ngươi, ngươi đã dâng cho chúng, 37 cho nên này Ta sẽ hội lại tất cả các tình lang của ngươi, ngươi những tống tình, với tất cả những kẻ ngươi yêu, với tất cả nhưng ai ngươi ghét. Ta sẽ hội chúng lại từ khắp xung quanh để trị tội ngươi. Và Ta sẽ bày ngươi ra trần truồng và chúng sẽ thấy tất cả cái trần truồng của ngươi. 38 Ta sẽ xử ngươi theo án gái ngoại tình và sát nhân và Ta sẽ giáng xuống trên ngươi phẫn nộ và đố kỵ. 39 Ta sẽ nộp ngươi trong tay chúng và chúng sẽ lật đổ dâm sàng, triệt hạ thượng đàn của ngươi; chúng sẽ lột áo xống ngươi, cướp giựt những đồ trang sức của ngươi và bỏ ngươi lại tô hô trần truồng. 40 Chúng sẽ nhóm đại hội để trị ngươi; chúng sẽ ném đá ngươi và lấy gươm băm thây ngươi. 41 Chúng sẽ thiêu ngươi trong lửa, sẽ xử tội ngươi trước mắt đám đông đàn bà con gái. Ta sẽ làm cho ngươi hết đời đĩ thỏa và ngươi sẽ không còn bao tặng (tình lang) được nữa. 42 Ta sẽ nguôi cơn phẫn nộ trên ngươi; lòng đố kỵ của Ta sẽ rời xa ngươi. Ta sẽ ngơi thỏa và không còn tức giận nữa. 43 Nhân vì ngươi không nhớ những ngày thuở bé và ngươi đã khiêu khích Ta bằng tất cả các điều ấy, thì cả Ta nữa, này, đường lối của ngươi, Ta sẽ giáng xuống đầu ngươi - sấm của Ðức Chúa Yavê. Ngươi đã chẳng làm điều ô trọc đó ư, ngoài những điều ghê tởm của ngươi?

44 Này phàm ai muốn nhiếc ngươi sẽ diễu rằng: "Mẹ nào con ấy!" 45 Ngươi là con xứng với mẹ, một kẻ phụ chồng phụ con; ngươi là chị em xứng với các chị em ngươi, những kẻ đã phụ chồng phục con; mẹ ngươi là người Hittit; cha ngươi là người Amori. 46 Chị ngươi là Samari, với con gái nó đứa ở bên trái ngươi; em gái ngươi ở bên phải ngươi là Sôđôm và con cái nó. 47 Ngươi lại đã không đi theo đường lối chúng và làm những điều ghê tởm như chúng đã làm đó sao? Một tí nữa ngươi còn hư hốt hơn trong mọi đường lối của ngươi. 48 Ta sống! - sấm của Ðức Chúa Yavê, -- Sôđôm, em gái ngươi, và con cái nó cũng không làm như ngươi và con gái ngươi đã làm.

49 Nay đây tội của Sôđôm em gái ngươi: Nó và con gái nó sống kiêu hãnh, dư dật, nhàn hạ; nó đã chẳng ra tay tế độ cho kẻ khó, người nghèo. 50 Chúng đã làm cao làm cách, đã làm điều ghê tởm trước nhan Ta, nên Ta đã hủy chúng đi như ngươi đã thấy. 51 Tội lỗi Samari đã phạm không bằng một nửa số tội của ngươi; ngươi đã gia tăng những điều ghê tởm của ngươi gấp mấy chúng nó; (thật) ngươi đã gỡ tội cho chị em ngươi bởi tất cả những điều ghê tởm ngươi làm. 52 Vậy cả ngươi nữa, hãy mang lấy cái nhục của ngươi, ngươi đã bầu chữa cho chị em ngươi bởi những tội lỗi ghê tởm ngươi làm gấp mấy chúng; chúng còn tỏ mình lương thiện hơn ngươi, bởi ngươi đã gỡ tội cho chị em ngươi.

53 Nhưng Ta sẽ đổi vận của chúng, vận của Sôđôm và con gái nó, vận của Samari và con gái nó. Ta sẽ đổi vận của ngươi một thể với chúng, 54 ngõ hầu ngươi mang lấy cái nhục của ngươi và ngươi cảm thấy hổ nhục vì tất cả những gì ngươi đã làm, do đó ngươi đã nên mối an ủi cho chúng. 55 Sôđôm, em gái ngươi, và con gái nó sẽ được phục hồi nguyên trạng; ngươi cùng con gái ngươi sẽ được phục hồi nguyên trạng. 56 Sôđôm, em ngươi, đã chẳng nên câu bai biếm nơi miệng ngươi vào ngày thắng thế đó sao? 57 Trước khi sự trần truồng của ngươi cũng bị bày ra. Y như bây giờ, vang dậy quanh ngươi tiếng nhiếc móc của đàn bà con gái Eđom và tất cả láng giềng, đàn bà con gái Philitin, những kẻ khinh miệt ngươi. 58 Ngươi đã phải mang lấy cái ô trọc và những điều ghê tởm của ngươi. 59 Vì Ðức Chúa Yavê đã phán thế này: Ta sẽ đối xử với ngươi như ngươi đã đối xử với Ta, ngươi đã khinh rẻ lời thề mà hủy bỏ Giao ước. 60 Nhưng Ta sẽ nhớ Giao ước Ta đã kết với ngươi vào những ngày thơ bé của ngươi; Ta sẽ giữ vững cho ngươi Giao ước muôn đời.

61 Và ngươi sẽ ghi nhớ các đường lối của ngươi mà cảm thấy nhục, khi Ta lấy các chị các em ngươi mà ban cho ngươi làm con gái, mặc dầu chúng không có chân trong Giao ước của ngươi. 62 Ta sẽ giữ vững Giao ước của Ta với ngươi, và ngươi sẽ biết Ta là Yavê, 63 ngõ hầu ngươi ghi nhớ mà xấu hổ và không còn dám mở miệng trước cái hổ nhục ngươi cảm thấy khi Ta ân xá cho ngươi tất cả những gì ngươi đã từng làm, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page