Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 27 -

 

Thuyền Tyrô đắm

1 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Phần ngươi, hỡi con người, hãy xướng ai ca than cho (số phận) Tyrô. 3 Ngươi sẽ nói với Tyrô, thành ở cửa biển, con buôn đi lại với các dân, quen biết với bao hải tần: Ðức Chúa Yavê phán thế này:

Tyrô ngươi là chiếc thuyền hoàn hảo tốt xinh.

4 Giữa lòng biển cả, họ đã đóng ngươi, họ đã gầy nên ngươi,

tạo nên ngươi xinh đẹp tuyệt vời.

5 Họ đã đóng ngươi bằng gỗ trắc diệp Sênir,

tất cả các ván hai mạn sườn ngươi,

để làm cột buồm, họ lấy bá hương dãy Liban.

6 Mài chèo của ngươi, họ làm bằng sến sồi cao ngút Bashan.

Mui ngươi, họ làm bằng bá hương lấy từ các đảo Kittim.

7 Buồn của ngươi là trúc bâu sặc sỡ Aicập để làm cờ hiệu của ngươi.

Bạt che ngươi là gấm tía và len cánh kiến từ những hải tần Êlisa.

8 Hào mục Siđôn và Arvađ là những tay chèo của ngươi.

Thợ khôn khéo Shêmer ở nơi ngươi, sung làm thủy thủ.

9 Kỳ hào Ghêbal và những người lịch lãm của nó,

ở nơi ngươi lo sửa chữa chỗ rò, chỗ rạn.

Ðể lo mậu dịch bán buôn,

ngươi sẵn có thuyền bè trên các biển cả cùng thủy thủ.

10 Quân Batư, Luđ và Put trong đạo binh ngươi, làm lính của ngươi.

Khiên mộc và mũ chiến, chúng treo bên ngươi,

tăng vẻ huy hoàng cho ngươi.

11 Con cái Arvađ với đạo binh của ngươi đứng ở bốn phía tường thành của ngươi, và dân Gammađi trên các tháp canh; chúng treo thuẫn trên bốn phía tường thành; chúng làm cho ngươi nên xinh đẹp tuyệt vời.

12 Tarsis là khách buôn bán của ngươi, sung túc về mọi thứ của cải; hàng hóa của ngươi, chúng trả bằng bạc, sắt, kẽm, chì. 13 Yavan, Tubal, Mêshek là những khách buôn bán của ngươi; hàng hóa của ngươi, chúng trả bằng sinh linh, đồ đồng. 14 Từ Bet-Tôgarmah, hàng hóa của ngươi, chúng trả bằng ngựa kéo, ngựa cỡi và la. 15 [Dân Rôđô] là những khách buôn bán của ngươi. Lắm đảo là khách buôn hàng tay ngươi (điều khiển). Chúng đem lại cống ngươi, ngà voi với gỗ mun. 16 Eđom là khách hàng của ngươi, bởi ngươi sung túc về sản vật; hàng của ngươi, họ trả bằng xích ngọc, len cánh kiến, gấm điều, hàng mịn, san hô, ngọc hồng. 17 Yuđa và xứ Israel là những khách buôn bán với ngươi. Hàng hóa của ngươi, chúng trả bằng lúa mì Minnit, kê, mật ong, dầu, cánh kiến trắng. 18 Ðama là khách hàng của ngươi, bởi ngươi sung túc về sản vật, sung túc về mọi thứ của cải; họ lấy rượu Khelbôn, len Xakhar, 19 và rượu nho mà trả với hàng của ngươi.

Từ Uzal: Ðối với hàng hóa của ngươi có sắt luyện, quế nhục, trầm hương. 20 Ðơđan bán cho ngươi, vải bố làm yên cỡi ngựa. 21 Dân Árập và tất cả các ông hoàng Qêđar là những khách buôn do tay ngươi (điều khiển); họ buôn bán với ngươi, chiên, cừu với dê. 22 Những lái buôn Shơba và Raamah là khách buôn bán với ngươi. Hàng của ngươi, họ trả bằng mọi thứ dầu thơm thượng hạng, mọi thứ ngọc quí, vàng y. 23 Haran, Kannê, Êđen (những lái buôn Shơba, Assur và toàn vùng Mêđi đều là những khách buôn bán với ngươi) 24 Họ buôn bán với ngươi, gấm vóc, áo choàng gấm tía, nhiễu điều, thảm màu, thừng đánh xoắn. 25 Những tàu Tarsis là đoàn thương đội chở hàng cho ngươi. Ngươi đã được dẫy đầy rất là trọng đại, trong lòng biển cả.

26 Các tay chèo của ngươi đưa ngươi ra giữa nước bao la. Gió Ðông đã đập bể ngươi tan tành trong lòng biển cả. 27 Của cải ngươi, kiện hàng, hóa vật của ngươi, khách thuyền và thủy thủ, thợ sửa chữa chỗ rò chỗ rạn, những thương gia mối lái, tất cả lính tráng ở với ngươi, tất cả đám người chứa trong ngươi đều nhào xuống lòng biển, ngày ngươi bị đắm.

28 Bởi tiếng thủy thủ của ngươi kêu la, các vùng cận giao đều rúng động. 29 Mọi kẻ nắm chèo đều bỏ thuyền đi xuống. Kẻ quen nghề hàng hải, và các thủy thủ sống trên biển đều lên đất. 30 Trên ngươi, họ gióng tiếng, họ kêu la chua xót. Họ tung bụi lên đầu, quàng lấy bao bị. 31 Vì ngươi, họ cạo đầu, quàng lấy bao bị. Trên ngươi, họ khóc ròng, hồn cay đắng trong tiếng chua xót. 32 Giữa những tiếng rên họ xướng lên trên ngươi một khúc ai ca; về ngươi, họ đọc văn tế: Ai nào giống với Tyrô, ở giữa lòng biển? 33 Nhờ những kiện hàng của ngươi từ các biển đến, ngươi đã làm cho bao dân no ấm; nhờ ngươi sung túc của cải và hàng hóa, ngươi đã làm giàu cho vua chúa trên đất. 34 Bây giờ ngươi bị đập tan ở ngoài biển cả, nơi đáy nước sâu; hàng hóa và tất cả đám người trong ngươi đều bị đắm! 35 Về ngươi, dân cư các đảo, hết thảy đều rởn ốc, vua chúa của chúng đều dựng tóc gáy, mặt sa sầm. 36 Khách buôn giữa các dân huýt gió trên ngươi, ngươi đã nên thứ gieo kinh khủng, ngươi đã trở thành hư không cho đến đời đời.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page