Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 07 -

 

Ngày cùng tận

1 Có lời Yavê đến với tôi, rằng: 2 Phần ngươi, hỡi con người, hãy nói: "Ðức Chúa Yavê đã phán thế này với thửa đất Israel: Vận cùng đã đến, đã đến vận cùng trên bốn phương đất. 3 Bây giờ vận cùng ập xuống trên ngươi! Và Ta phái cơn giận của Ta đến với ngươi, và Ta sẽ xét xử ngươi chiếu theo đường lối của ngươi, và giáng xuống trên ngươi tất cả những điều ghê tởm của ngươi. 4 Mắt Ta không rớm, Ta sẽ không thương: Vì chưng đường đời ngươi, Ta sẽ cho ngươi lãnh đủ; và các điều ghê tởm của ngươi sẽ hoành hành giữa ngươi, và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê.

5 Ðức Chúa Yavê phán thế này: Họa này sau họa nọ! Này nó đến! 6 Vận cùng đã đến. Ðã đến vận cùng; vận cùng (xồng xộc) trên ngươi. Này nó đến, 7 quẫn cùng đến trên ngươi, hỡi dân cư trong vùng. Thời đã đến, ngày đã gần, rối loạn chứ không phải hò la trên núi. 8 Bây giờ Ta đã gần để phẫn nộ của Ta xuống trên ngươi; Ta sẽ trị ngươi cho đã cơn giận của Ta. Ta sẽ xét xử ngươi chiếu theo đường lối của ngươi, và giáng xuống trên ngươi tất cả những điều ghê tởm của ngươi. 9 Mắt Ta không rớm; Ta sẽ không thương: Vì chưng đường đời ngươi, Ta sẽ cho ngươi lãnh đủ, và các điều ghê tởm của ngươi sẽ hoành hành giữa ngươi; và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê đã đánh phạt! 10 Này cái ngày ấy - Này nó đến, quẫn cùng đã xuất hiện, phi pháp trổ hoa, kiêu ngạo đâm chồi. 11 Ðộc ác tung hoành: Quyền trượng của bất lương... 12 Thời đã tới, ngày đã đến nơi. Mua không sướng, bán không rầu, vì cơn giận bừng bừng giáng xuống tất cả kiêu uy của nó. 13 Vì vật bán đi sẽ không về lại người bán, suốt đời nó còn sống giữa các sinh linh, vì cơn giận bừng bừng giáng xuống trên tất cả kiêu uy của nó; chúng sẽ không trở lại. Và không ai có thể nhờ tội mà kiện cường sức sống.

14 Hãy thổi loa! Hãy sẵn sàng binh khí! Nhưng nào có ái ra trận! Vì cơn giận bừng bừng của Ta giáng xuống trên mọi kiêu uy của nó. 15 Bên ngoài thì gươm, bên trong dịch đói hoành hành. Kẻ ở ngoài đồng sẽ chết gươm đâm, người ở trong thành có đói và dịch tru diệt. 16 Dù trong chúng có người thoát nạn, trốn lên ở núi non, như chim câu gầm gù; chúng sẽ chết hết thảy, mỗi người bởi tội mình. 17 Mọi tay bủn rủn, mọi gối tan thành nước. 18 Bao bị sẽ thắt lưng chúng, và khiếp đảm trùm mình, mặt nào mặt nấy hổ thẹn, đầu nào đầu nấy trọc lóc. 19 Bạc, chúng sẽ quăng ra ngõ, vàng sẽ biến thành đồ nhơ. Bạc vàng của chúng sẽ không thể cứu chúng vào ngày chấn nộ của Yavê; do đó họng chúng chẳng no, lòng dạ chúng chẳng đầy, vì đó là dịp cho chúng vấp ngã sa tròng tội lỗi. 20 Trang sức lộng lẫy chúng dùng làm vẻ sang trọng kiêu kỳ; chúng dùng tạc tượng hình ghê tởm, những thần xú uế chúng thờ. Cho nên Ta sẽ cho vàng bạc chúng nên đồ uế nhơ. 21 Ta sẽ phó mặc nó làm của cướp trong tay ngoại nhân, làm mồi cho những phường ác ôn nhất đời, và bọn ấy sẽ (tra tay) phạm thánh trên nó. 22 Ta sẽ quay mặt đi khỏi chúng; và thiên hạ sẽ phạm đến kho tàng của Ta, và quân trộm cướp sẽ xông vào (tra tay) phạm thánh trên nó.

23 Chúng sẽ ra tay tàn sát vì xứ đầy những án xử đổ máu, và thành đầy những độc ác. 24 Ta sẽ đem những dân tộc dữ dằn nhất đến, và quân ấy sẽ chiếm lấy nhà cửa của chúng, Ta sẽ cho khánh tận sức mạnh kiêu hùng của chúng và các thánh điện của chúng sẽ bị người ta phạm thánh. 25 Bồi hồi ập đến; chúng sẽ tìm an ninh nhưng không có. 26 Nạn này qua, nạn khác đến, tin tức dồn dập, chúng sẽ xin thị kiến với tiên tri, nhưng lời chỉ giáo đã tiệt nơi hàng tư tế, và lẽ không đã mất nơi hàng kỳ mục. 27 Vua sẽ để tang, ông hoàng mặc lấy khiếp kinh, tay thân hào run rẩy, Ta sẽ trị chúng vì đường lối chúng, Ta sẽ xử chúng theo cách chúng xử và chúng sẽ biết Ta là Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page