Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 08 -

 

Thị kiến về sự thờ quấy ở Yêrusalem

1 Và xảy ra là năm thứ sáu, tháng sáu, mồng năm tháng ấy, tôi đang ngồi nhà, và có những kỳ mục Yuđa ngồi trước mặt tôi, thì ngay ở đó, tay Yavê giáng xuống trên tôi. 2 Và tôi nhìn, thì này: Có gì giống tợ dáng vẻ một người từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống tì là lửa, còn từ ngang lưng lên thì có gì coi như ánh huy, như kim ngân lóng lánh. 3 Người chìa ra một cái gì hình như cái tay, mà nắm lấy chỏm tóc đầu tôi; và thần khí nhắc bổng tôi lên lơ lửng giữa đất trời, mà đem tôi đến Yêrusalem, trong những thị kiến thần linh, tới lối vào Cổng quay về hướng Bắc, nơi đó là vị trí đặt tượng đố kỵ, chọc ghen. 4 Và này, có đó, vinh quang của Thiên Chúa Israel (thờ), một cảnh tượng y như tôi đã thấy ở Cánh đồng.

5 Và Người phán với tôi: "Con người hỡi, hãy ngước mắt nhìn về phía Bắc". Và tôi ngước mắt nhìn về phía Bắc. Và này: Phía Bắc Cổng, có một tế đàn - tượng đố kị kia thì ở ngay lối vào. 6 Và Người phán với tôi: "Con người hỡi, ngươi có thấy chúng đang làm gì không? Những điều quá ghê tởm Nhà Israel làm ở đây, để Ta rời xa thánh điện của Ta. Nhưng ngươi còn thấy những sự ghê tởm lớn hơn nữa".

7 Ðoạn Người dẫn tôi vào Cổng Tiền đình và tôi nhìn, thì này, có một lỗ hổng nơi vách. 8 Và Người phán với tôi: Con người hỡi, khoét vách đi!" Tôi đã khoét vách. Và này có một lối vào. 9 Người phán với tôi: "Vào mà coi những điều ghê tởm xấu xa chúng đang làm ở đó". 10 Tôi vào và nhìn xem, thì này: Ðủ thứ hình tượng rắn rít, thú vật, những đồ xú uế, và tất cả những thần dơ dáy của Nhà Israel khắc chạm trên vách, tứ phía xung quanh. 11 Và 70 người trong hàng kỳ mục Nhà Israel - Yaazanyahu con của Shaphan có mặt giữa họ -- (các người ấy) đứng chầu trước (các hình tượng ấy), mỗi người có lư hương nơi tay, và khói mây hương thơm bốc lên ngào ngạt. 12 Và Người phán với tôi: Ngươi đã thấy chưa, hỡi con người, điều các kỳ mục Nhà Israel làm trong tối tăm, mỗi người nơi am thờ tượng chạm trổ của mình? Quả thế chúng nói: Yavê không thấy chúng ta; Yavê đã bỏ xứ rồi!" 13 Và Người phán với tôi: "Ngươi sẽ còn thấy những điều ghê tởm lớn hơn nữa chúng làm".

14 Ðọan Người dẫn tôi đến lối vào Cổng Nhà Yavê, ở về phía Bắc; và này: Ở đó có những phụ nữ ngồi khóc Tammuz. 15 Và Người phán với tôi: "Ngươi đã thấy chưa, hỡi con người? Ngươi sẽ còn thấy những điều ghê tởm lớn hơn thế nữa".

16 Ðoạn Người dẫn tôi vào Tiền đình bên trong của Nhà Yavê. Và này: Nơi lối vào Ðền thờ Yavê, giữa Tiền đường và tế đàn, có chừng hai mươi lăm người, lưng quay cho Ðền thờ Yavê, còn mặt quay về hướng Ðông, và chúng nhắm hướng Ðông mà phục lạy mặt trời. 17 Và Người phán với tôi: "Ngươi đã thấy chưa, hỡi con người? Phải chăng đối với Nhà Yuđa, thì làm những điều ghê tởm như chúng đã làm đây là quá nhẹ hay sao? Chúng còn chất độc ác đầy xứ, và lại chọc tức Ta nữa: Này chúng chìa nhánh cây lên mũi chúng . 18 Cả Ta nữa, Ta cũng sẽ làm theo lòng phẫn nộ: Mắt không rớm, Ta sẽ không xót thương. Chúng sẽ cất lớn tiếng kêu lên tai Ta, nhưng Ta sẽ không nghe chúng".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page