Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 32 -

 

Án trên Pharaô, thuồng luồng biển cả

1 Xảy ra là năm mười hai, tháng mười hai, mồng một tháng ấy, có lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, hãy xướng ai ca khóc Pharaô, vua Aicập. Ngươi sẽ nói với nó:

Ngươi đã nên giống sư tử trên các dân...

Ngươi như thuồng luồng biển cả -- lỗ mũi khịt ra vòi rồng,

chân ngươi khuấy đục cả nước, làm sùng sục các dòng sông.

3 Ðức Chúa Yavê phán thế này:

Ta sẽ giăng lưới bắt ngươi trong đại hội những dân đông đảo,

Ta sẽ lấy lưới rùng của Ta mà kéo ngươi lên.

4 Ta sẽ quăng ngươi trên đất, và liệng ngươi trên mặt cánh đồng.

Trên ngươi, Ta sẽ cho chim trời hết thảy lưu ngụ.

Ta sẽ thí ngươi làm mồi cho hết thảy các thú vật trên đất ăn no.

5 Thịt ngươi, Ta sẽ bày trên các núi;

với thây ngươi, Ta sẽ lấp đầy các thung lũng.

6 Những gì chảy ra từ ngươi, Ta cho đất uống,

máu ngươi, trên các núi, và các suối sẽ lênh láng máu me ngươi.

7 Và khi ngươi tắt đi, Ta cho rợp bầu trời,

Ta bắt tinh tú ra u ám. Ta lấy mây che khuất mặt trời,

và mặt trăng sẽ không chiếu sáng.

8 Mọi sao sáng chói trên trời, vì ngươi Ta sẽ cho ra u ám;

Ta sẽ gieo tối tăm trên cả đất ngươi - sấm của Ðức Chúa Yavê.

9 Ta sẽ làm cho nhiều dân chấn động tâm hồn,

khi Ta dẫn nhóm tù đày của ngươi

đến những dân tộc, những xứ ngươi không hề biết.

10 Ta sẽ làm cho nhiều dân rởn ốc vì ngươi; vì ngươi, vua chúa của chúng sẽ phải dựng tóc gáy, khi Ta tung gươm của Ta ra trước mặt chúng; chúng sẽ run rẩy vô hồi, mỗi người lo đến mạng mình, vào ngày ngươi gục ngã.

11 Quả thế Ðức Chúa Yavê phán thế này:

Gươm của vua Babel sẽ đến trên ngươi.

12 Ta sẽ cho đoàn lũ của ngươi ngã rạt dưới gươm của những võ biền,

hết thảy đều thuộc dân tộc hung hãn nhất thiên hạ.

Kiêu uy Aicập, chúng sẽ đập tan,

tất cả vinh hoa của nó sẽ bị tiêu diệt.

13 Thú vật của nó, Ta sẽ giết sạch khỏi làn nước lớn,

không còn chân người khuấy đục, không còn móng thú khuấy đục.

14 Bấy giờ Ta sẽ cho nước của chúng lắng trong,

Ta sẽ cho lòng sông của chúng chảy êm như dầu.

Sấm của Ðức Chúa Yavê.

15 Khi Ta biến đất Aicập thành hoang vu,

và xứ của nó: Ðất không nhà trống,

khi Ta đã đánh phạt tất cả dân cư trong xứ,

bấy giờ chúng sẽ biết Ta là Yavê.

16 Ðó là ai ca mà chúng sẽ ngâm làm văn tế. Ðàn bà, con gái các dân sẽ ngâm nó làm văn tế: Chúng sẽ ngâm làm văn tế khóc Aicập, khóc tất cả vinh hoa của nó. - Sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Aicập nhào xuống âm phủ

17 Xảy ra là năm mười hai... ngày mười lăm trong thánh, có lời Yavê đến với tôi rằng: 18 Con người hỡi, hãy than "hĩ ôi" trên đoàn lũ Aicập: -- [Ngươi] với đàn bà con gái các dân hãy đưa đám nó xuống: Ta xô chúng xuống cõi âm, ở với những người xuống hố. 19 Nào ngươi có gì khá hơn ai? Xuống đi! Nằm chung với phường tục tử! 20 Gươm đã tung ra, chúng sẽ ngã gục giữa những kẻ chết gươm đâm, những ai kéo theo nó và tất cả đoàn lũ của nó. 21 Ðầu xỏ các anh hùng từ giữa âm phủ sẽ nói với nó, và những ai hộ giúp nó: "Phường tục tử, lũ chết gươm đâm, đã xuống, đã nằm mẹp!"

22 Ở đó có Assur và tất cả đại hội quần thần của nó, quanh mả nó, chúng hết thảy là lũ chết đâm, lũ ngã gục gươm đâm. 23 Người ta đã đặt mả nó ở nơi đáy hố và đại hội quần thần quanh mả nó. Chúng hết thảy là lũ chết đâm, ngã gục vì gươm đâm. Chúng đã từng gieo hãi hùng nơi cõi dương.

24 Ở đó có Êlam và tất cả đoàn lũ của nó quanh mả nó; chúng hết thảy là lũ chết đâm, ngã gục gươm đâm; như phường tục tử, chúng đã xuống cõi âm. Chúng đã từng gieo hãi hùng nơi cõi dương. Chúng đã mang lấy ô nhục của chúng, làm một với những người xuống hố. 25 Ở giữa lũ chết đâm, người ta đã dọn chỗ nằm, giữa tất cả đoàn lũ của nó quanh mả nó: Chúng hết thảy là phường tục tử chết gươm đâm, vì chúng đã từng gieo hãi hùng nơi cõi dương. Chúng đã mang lấy ô nhục làm một với những người xuống hố. Chúng đã bị vất giữa lũ chết đâm.

26 Ở đó có Mêshêk, Tubal và tất cả đoàn lũ của nó quanh mả nó; chúng hết thảy là phường tục tử, lũ chết gươm đâm, vì chúng đã từng gieo hãi hùng nơi cõi dương. 27 Chúng không được nằm chung với những anh hùng gục xuống thuở xưa, những kẻ đã xuống âm phủ binh khí chỉnh tề: Gươm họ, họ đặt dưới đầu; lá chắn của họ trên hài cốt họ, vì sự hãi hùng của các anh hùng thấu nhập cõi dương. 28 Còn ngươi, ngươi sẽ bị bẻ gãy ở giữa phường tục tử và nằm chung với lũ chết gươm đâm.

29 Ở đó có Êđom, các vua của nó và tất cả những ông hoàng của nó; mặc dù có sức anh hùng, chúng cũng bị liệt hàng lũ chết gươm đâm. Chúng nằm chung với phường tục tử, những người xuống hố. 30 Ở đó có những ông chúa phương Bắc hết thảy, cùng với tất cả dân Siđôn; chúng đã xuống với lũ chết đâm; cho dù chúng đã gieo hãi hùng do bởi sức anh hùng của chúng, chúng cũng phải xấu hổ mà nằm xuống như phường tục tử chung với lũ chết gươm đâm. Chúng phải mang lấy ô nhục làm một với những người xuống hố.

31 Pharaô sẽ thấy họ và tự an ủi với tất cả đoàn lũ của mình. Chúng đều là lũ chết gươm đâm, Pharaô và quân binh của nó, -- sấm của Ðức Chúa Yavê. 32 Quả, Ta đã dùng nó gieo hãi hùng nơi cõi dương; nhưng người ta sẽ đặt nó nằm xuống giữa phường tục tử, làm một với lũ chết gươm đâm, Pharaô và tất cả đoàn lũ của nó. - Sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page