Kinh Thánh Cựu Ước

Êzêkiel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | |


- Chương 26 -

 

Sấm trên Tyrô

1 Xảy ra là năm mười một..., mồng một đầu tháng, lời Yavê đến với tôi rằng: 2 Con người hỡi, nhân vì Tyrô đã nói về Yêrusalem: "A ha! Cửa các dân đã tan tành! (Mạng) xoay về phía Ta! Ta sung túc! Nó tàn lụi!", 3 cho nên, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này Ta chống lại ngươi, hỡi Tyrô. Ta sẽ dấy binh những dân tộc đông đảo lên đánh ngươi, như biển dâng lên sóng nước. 4 Chúng sẽ phá thành lũy Tyrô, và lật nhào các tháp của nó. Ta sẽ quét sạch đến cả bụi đất và biến nó thành tảng đá trọc. 5 Nó sẽ thành chỗ phơi lưới (chơi vơi) giữa biển. Quả thế, chính Ta Yavê, Ta đã nói - sấm của Ðức Chúa Yavê. Nó sẽ là mồi cướp cho các dân tộc. 6 Các con gái của nó trên đất liền sẽ bị gươm chém giết, và chúng sẽ biết Ta là Yavê.

7 Quả thế, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Này, từ phương Bắc Ta sẽ dẫn đến đánh Tyrô Nabukôđônôsor, vua Babel, vua trên các vua, với ngựa, với xe, với kị mã và đại binh cùng dân đông đảo. 8 Các con gái ngươi ở đất liền, nó sẽ dùng gươm chém giết. Nó sẽ đóng cừ đánh ngươi, nó sẽ đắp lũy đánh ngươi, nó sẽ châu lá chắn đánh ngươi. 9 Nó sẽ nện vồ vào thành lũy ngươi; các ngôi tháp của ngươi, nó sẽ bẫy bằng xa beng. 10 Ngựa nó xông đến như thác đổ, bụi chúng tung lên, nó có dư để phủ ngươi đi. Trước tiếng vó ngựa bánh xe rầm rập, thành lũy của ngươi rung rinh, khi nó tiến vào cổng thành ngươi, như khi địch xông vào một thành tường đã sập. 11 Dưới móng ngựa nó, nó chà nát phố phường của ngươi. Dân ngươi, nó cho gươm chém; và những bia trụ hùng vĩ của ngươi sẽ nhào xuống đất. 12 Của cải ngươi, chúng đoạt làm chiến quả; hàng hóa ngươi, chúng cướp phá; nhà cửa tráng lệ của ngươi, chúng lật đổ. Ðá gỗ cho đến đất bụi nơi ngươi, chúng sẽ lùa xuống biển. 13 Ta sẽ cho im bặt tiếng hát vang nơi ngươi. Và tiếng đàn của ngươi sẽ không còn nghe thấy nữa. 14 Ta sẽ biến ngươi thành hòn đá trọc. Ngươi sẽ thành một chỗ phơi lưới. Ngươi sẽ không bao giờ được xây lại. Quả thế, chính Ta, Yavê, Ta đã nói, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Khóc Tyrô

15 Ðức Chúa Yavê phán thế này với Tyrô: Nghe ngươi lăn ngã cái rầm, với tiếng rên của lũ người bị đâm, khi xảy ra ở giữa ngươi cuộc tàn sát gớm ghê, các hải đảo sẽ không phải rùng mình hay sao? 16 Hết thảy các ông hoàng biển cả sẽ xuống khỏi ngai, quăng đi long bào, cởi hết xiêm y lộng lẫy mà mặc lấy kinh khiếp; họ sẽ ngồi lê dưới đất mà run rẩy vô hồi, rởn ốc vì ngươi. 17 Họ sẽ xướng ai ca khóc ngươi và nói với ngươi:

Làm sao ngươi đã vong mạng biến khỏi các biển,

hỡi thành lừng danh,

thành đã từng là tay cường hào biển cả, nó và dân cư của nó,

thành đã gieo hãi hùng khắp các lục địa.

18 Nhưng bây giờ các đảo phải rùng mình trong ngày ngươi đã ngã gục,

các hải đảo rụng rời thấy ngươi quá vãng.

19 Quả thế, Ðức Chúa Yavê phán thế này: Vào buổi Ta định cho ngươi hóa nên một thành hoang phế, như những thành không còn ai ở, vào thời Ta dâng hải triều cho làn nước lớn phủ lấp ngươi đi, 20 Ta sẽ dìm ngươi xuống với những kẻ phải xuống hố, đến với dân thái cổ; Ta sẽ cho ngươi nên như những cảnh thê lương muôn đời, mà lập cư nơi lòng đất làm một với những kẻ phải xuống hố, khiến ngươi sẽ không ngóc dậy lần nữa nơi đất người sống. 21 Ta sẽ cho ngươi nên như đồ thấy mà kinh, như cái không không, để có ai tìm ngươi sẽ không hề gặp lại nữa cho đến đời đời, -- sấm của Ðức Chúa Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page