RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 2 năm 2009

 


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 28/02/2009:

Phái Ðoàn GP Ban Mê Thuột Diện Kiến Tân Giám Mục Ban Mê Thuột

Ðệ trình Niên Giám 2009 của Tòa Thánh lên Ðức Thánh Cha

Ðức Giáo Hoàng mời gọi cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc

 

Ngày 27/02/2009:

Lễ An Táng ÐHY Phạm Ðình Tụng Một Lễ An Táng Ðẹp Tuyệt Vời

 

Ngày 26/02/2009:

Vĩnh Biệt Ðức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

Thánh Lễ An Táng Ðức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

 

Ngày 25/02/2009:

Ðức Thánh Cha khai mạc Mùa Chay

 

Ngày 24/02/2009:

Chuỗi ngày thử thách trong cuộc đời ÐHY Phạm đình Tụng

 

Ngày 23/02/2009:

ÐTC gửi điện chia buồn vì Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng qua đời

Nhật Ký Tang Lễ ÐHY Phạm Ðình Tụng ngày 23/02/2009 (tiếp theo)

Nhật Ký Tang Lễ ÐHY Phạm Ðình Tụng ngày 23/02/2009

 

Ngày 22/02/2009:

Nhật Ký Tang Lễ ÐHY Phạm Ðình Tụng ngày 22/02/2009

ÐHY Phạm Ðình Tụng Mục tử nhân lành người Cha kính yêu

Mấy kỷ niệm về Ðức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

Ðức Hồng Y Phạm Ðình Tụng Một Người Thầy Một Người Cha

ÐHY Phaolô Phạm Ðình Tụng chứng nhân lịch sử Giáo Hội Việt Nam

Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng đã về nhà Cha trên trời

 

Ngày 21/02/2009:

Bài diễn văn của Ðức Cha Tiệm chào mừng Phái đoàn Tòa Thánh tại Bùi Chu

ÐTC bổ nhiệm Cha Nguyễn Văn Bản làm Tân Giám Mục Ban Mê Thuột

Ðã có thể nói gì về quan hệ ngoại giao Việt Nam Vatican

 

Ngày 20/02/2009:

Giáo dân Ðông Phú đón tiếp phái đoàn Tòa Thánh

Diễn văn đáp từ của Ðức Ông Pietro Parolin tại Thái Bình

Tang lễ Ðức Hồng y Kim Sou-hwan

Phái Ðoàn Tòa Thánh viếng Thăm Giáo Phận Thái Bình

 

Ngày 19/02/2009:

Thư Chia Buồn Của HÐGM VN Và TGM Hà Nội Gửi Giáo Hội Hàn Quốc

 

Ngày 18/02/2009:

Phái Ðoàn Tòa Thánh Thăm Ðại Chủng Viện Hà Nội

Kết thúc cuộc họp Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam và Vatican

 

Ngày 17/02/2009:

Phái Ðoàn Ngoại Giao Toà Thánh Thăm Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

 

Ngày 16/02/2009:

Phái đoàn Tòa Thánh thăm dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Chương trình làm việc của Phái đoàn Tòa Thánh với Chính phủ Việt Nam

 

Ngày 15/02/2009:

Phái đoàn Tòa Thánh thăm TGM và dâng lễ tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội

Giáo dân Hà Nội nồng nhiệt đón chào Phái đoàn Tòa Thánh

Phái đoàn Vatican đã tới Hà Nội ngày 15/02/2009

Thư của Ðức Ông Pietro Parolin Gửi Ðức Cha FX Nguyễn Văn Sang

 

Ngày 13/02/2009:

Thông cáo của TGM Thái Bình nhân dịp phái đoàn Toà Thánh đến thăm

Thư của HÐGM VN loan báo Phái Ðoàn Vatican tới thăm Việt Nam

 

Ngày 12/02/2009:

Phái đoàn của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh chuẩn bị viếng thăm Việt Nam

 

Ngày 11/02/2009:

Chương trình đón tiếp phái đoàn Tòa Thánh đến thăm Giáo Phận Thái Bình

 

Ngày 10/02/2009:

Án Lệnh về vụ án phong Chân phước cho ÐHY Nguyễn Văn Thuận

Sứ điệp mùa chay 2009 của Ðức Thánh Cha

 

Ngày 7/02/2009:

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới các bệnh nhân 2009

 

Ngày 3/02/2009:

Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh lên tiếng về vụ Giám Mục Williamson

Công bố Sứ Ðiệp mùa chay 2009 của Ðức Thánh Cha

 

Ngày 2/02/2009:

Ðức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ nam nữ noi gương Thánh Phaolô

 


Tin Tức năm 2009 :  | | tháng 1 | |

Tin Tức năm 2008 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2007 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2006 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: March 27, 2009 .