RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 11 năm 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 30/11/2008:

Sinh viên Công Giáo cầu nguyện cho Công Lý và cho 8 anh chị em bị ra tòa

 

Ngày 26/11/2008:

Cảm xúc nhân dịp tham dự Lễ Phong Chân Phước cho 188 vị Tử Ðạo Nhật Bản

 

Ngày 24/11/2008:

Một số nhận định về chứng tá của 188 vị tử vì đạo Nhật Bản

Cộng sản Việt Nam đã cướp đất lại còn vu cáo giam cầm các nạn nhân

Ðức Thánh Cha gặp gỡ phái đoàn Thượng Phụ Arméni Tông Truyền

 

Ngày 23/11/2008:

7,000 bạn trẻ thuộc 10 giáo phận tham dự Ðại Hội Giới Trẻ tại Bùi Chu

ÐTGM Hà Nội thăm bà con vùng lũ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

Ngày 18/11/2008:

Ðoàn Việt Nam dự lễ Phong Chân phước 188 vị Tử đạo của Nhật Bản

 

Ngày 16/11/2008:

Thư của ÐGM Giáo phận Kontum nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam

 

Ngày 15/11/2008:

Bài giảng của ÐHY Phạm Minh Mẫn trong Lễ tấn phong tân giám mục

 

Ngày 13/11/2008:

Phái đoàn Phi Luật Tân đến hành hương La Vang

 

Ngày 11/11/2008:

Diễn đàn công giáo hồi giáo tại Roma

 

Ngày 7/11/2008:

Ý Nghĩa Huy Hiệu Giám Mục của Ðức Tân Giám Mục Chu Văn Minh

 

Ngày 6/11/2008:

Tường trình Ðại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Việt Nam lần thứ II tại Mỹ Tho

Thư của ÐTGM Ngô Quang Kiệt kêu gọi giúp đỡ nạn nhân lũ lụt miền Bắc

 

Ngày 4/11/2008:

Xin Lỗi và Ðổ Lỗi

Ðức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt thăm đồng bào vùng lũ lụt ở Hà Nội

Quốc gia thứ 177 thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh

 

Ngày 3/11/2008:

Những Lời Nhắn Nhủ của ÐTC vào Trưa Chúa Nhật Lễ Các Ðẳng

 

Ngày 1/11/2008:

ÐTC nói về Bế Mạc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

Phương pháp tâm lý trong việc huấn luyện những ứng sinh chức linh mục

 


Tin Tức năm 2008 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | |

Tin Tức năm 2007 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2006 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: December 16, 2008 .