RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng Giêng năm 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 31/01/2008:

Giáo Phận Bắc Ninh Chúc Tết Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

 

Ngày 28/01/2008:

Ðơn khiếu nại về bản tin xuyên tạc sự thật của Ðài Truyền Hình Hà Nội

 

Ngày 27/01/2008:

Thơ: Cảm Xúc Từ Xa (về Tòa Khâm Sứ tại Hà Nội)

 

Ngày 26/01/2008:

Người VN phải làm gì nếu một khi Nhà Nước Dùng Vũ Lực đàn áp nhân dân

 

Ngày 25/01/2008:

Thánh Lễ Mừng Thượng Thọ Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

 

Ngày 24/01/2008:

Sinh viên Công Giáo Huế Tìm Hiểu Những Thách Ðố Trong Giáo Dục

 

Ngày 22/01/2008:

Lá Thư Mục Tử Mùa Xuân Mậu Tý của Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn

 

Ngày 21/01/2008:

Ánh Sáng Cuối Ðường Hầm (Nhật ký của Ðức Cha FX Nguyễn Văn Sang)

Khía cạnh pháp lý và hậu quả do công văn của UBND TP Hà Nội

 

Ngày 19/01/2008:

Câu Lạc Bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình tọa đàm về Giáo Dục

Những người không đi bằng hai chân

Chuyện người Mông theo Ðạo

 

Ngày 15/01/2008:

Văn thư giải trình các cáo buộc đối với giáo xứ Thái Hà của UBND TP Hà Nội

Nhóm Truyền Thông HIV/AIDS Ðến Thăm Chủng Sinh ÐCV Hà Nội

Vài nhận xét về văn thư của Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội

 

Ngày 14/01/2008:

Lại chuyện đất của Tòa Tổng Giám Mục. Niềm vui chưa qua Nỗi buồn đã tới

Thư phản bác của Tòa TGM Hà Nội về Công văn của UBND Tp Hà Nội

Tấm Bánh Ðược Bẻ Ra Ðể Xây Dựng Một Thế Giới Mới

 

Ngày 13/01/2008:

Khai Mạc Tuần Lễ Di Dân Tổng Giáo Phận Saigòn

Phỏng vấn Linh Mục Trưởng Ban Mục Vụ Di Dân Tổng Giáo phận Saigon

 

Ngày 4/01/2008:

Chủ Tịch Liên Ðoàn Công Giáo VN tại Hoa Kỳ Ðến thăm ÐCV Hà Nội

 

Ngày 3/01/2008:

Những biến cố lớn liên quan đến sinh họat của Giáo Hội trong năm 2008

 

Ngày 1/01/2008:

Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Giáo Phận và cho Ân Nhân ÐCV Hà Nội

Năm mới 2008 Ðem Lại Hồng Ân Cho Giáo Phận Huế

Chính quyền tỉnh Sơn La xử dụng quân đội để ngăn cản lễ Giáng Sinh

Bài Giảng của ÐTGM Ngô Quang Kiệt trong Thánh Lễ ngày 1/1/2008

Giáo phận Bắc Ninh vui mừng có thêm 8 tân linh mục

 


Tin Tức năm 2007 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2006 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: February 15, 2008 .