ÐTC bổ nhiệm Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

làm Tân Giám Mục Ban Mê Thuột

 

ÐTC Biển Ðức 16 bổ nhiệm Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản làm Tân Giám Mục Ban Mê Thuột.

Vatican (SD 21-2-2009) - Sáng ngày 21-2-2009, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giáo sư Ðại chủng viện Nha Trang, làm tân Giám Mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột.

Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản năm nay 53 tuổi, sinh ngày 25-11 năm 1956 tại giáo xứ Tuy Hòa, Phú Yên, giáo phận Quy Nhơn, theo học tại Tiểu chủng viện Quy Nhơn (1968-1975), rồi học triết và thần học tại Trung tâm huấn luyện của Giáo Phận tại Màng Lăng, Tuy An (Ðại chủng viện), từ năm 1975 đến 1988. 5 năm sau đó, thầy Bản thụ phong Linh Mục ngày 16-9-1993.

Sau 3 năm làm phó xứ Tuy Hòa (1993-1996), năm 1996 Cha Bản được gửi sang Pháp theo học tại Học viện Công Giáo Paris trong 9 năm trời (1996-2005) và đậu cao học Kinh Thánh. Trở về nước năm 2005, Cha Vinh Sơn Bản phụ trách việc huấn luyện các chủng sinh của giáo phận Quy Nhơn đồng thời làm giáo sư tại Ðại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Cha được bổ nhiệm làm chuyên viên tại Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 12 về Lời Chúa tại Roma từ ngày 5 đến 26-10 năm 2008.

Giáo Phận Ban Mê Thuột trống tòa trong 3 năm qua, từ ngày 17-5-2006 sau khi Ðức Cha Giuse Nguyễn Tích Ðức từ chức. Trong thời gian qua, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, kiêm nhiệm Giám quản Tông Tòa giáo phận Ban Mê Thuột.

Giáo Phận này có gần 339 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 2 triệu 608 ngàn dân cư, với 99 giáo xứ, 106 Linh Mục (93 Linh Mục triều và 13 Linh Mục dòng), 35 tu huynh, 40 chủng sinh và 350 nữ tu.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page