ÐHY Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

đã về nhà Cha trên trời

 

Cáo phó: Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng đã về nhà Cha trên trời.

 

Cáo Phó

 

 

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh,

Tòa Tổng Giám mục Hà nội kính báo:

Ðức Hồng Y Phaolô-Giuse

Phạm Ðình Tụng

nguyên Tổng Giám mục Hà nội

đã được Chúa gọi về vào lúc 10giờ 10 phút ngày 22-02-2009.

Hưởng thọ 90 tuổi.

 

Ðức Hồng Y Phaolô-Giuse Phạm Ðình Tụng:

Sinh ngày 20-05-1919 tại Cầu Mễ, Yên mô, Ninh bình

Nhập Tràng Tập Hà nội: 1929

Học Tiểu chủng viện Hoàng nguyên: 1933 - 1939

Học Ðại chủng viện Xuân bích: 1940 - 1945

Học tại Dòng Chúa Cứu Thế: 1945 - 1949

Thụ phong Linh mục: 06-06-1949

Chính xứ Hàm Long: 1950 - 1955

Giám đốc Chủng viện Gioan: 1955

Ðược tấn phong Giám mục Bắc ninh: 15-08-1963

Nhận chức Tổng Giám mục Hà nội: 23-04-1994

Nhận mũ Hồng Y: 26-11-1994

Giám quản Lạng sơn: 1998

Bệnh nặng: 03-2006

Về Nhà Cha: 22-02-2009

 

Chương Trình Tang Lễ

- Chúa nhật 22-02-2009: Các nhà thờ đồng lọat đổ chuông sầu lúc 17g

 

- Thứ Hai 23-02-2009

07:00: Nghi thức tẩm liệm

08:00: Lễ Phát tang tại Nhà thờ Chính tòa

Sau lễ Phát tang, bắt đầu các lễ viếng.

 

- Thứ Năm 26-02-2009

08:00: Di quan ra lễ trường

09:00: Thánh lễ An táng

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cố Hồng Y Phaolô Giuse kính mến được mau chóng về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

Kính báo

 

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page