RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 2 năm 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 29/02/2008:

Giải thưởng mang tên Chân phước Têrêsa thành Kolkata

ÐHY Bertone nhận định tích cực về chuyến viếng thăm của ngài tại Cuba

ÐTC tiếp kiến những tham dự viên của Hội Ðồng Toà Thánh Ðồng Tâm

Họp Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Giáo Phận Kontum

 

Ngày 27/02/2008:

Giáo xứ Mỹ Dụ, Giáo phận Vinh, gặp khó khăn với chính quyền địa phương

 

Ngày 25/02/2008:

Giá trị Lịch sử và Pháp lý liên quan tới quyền sở hữu của Tòa TGM Hà Nội

 

Ngày 24/02/2008:

Giáo xứ Tử Nê vui mừng đón nhận cha Phó

Ðại Chủng Sinh Nội đến với những Gia Ðình Nghèo khu bãi giữa Sông Hồng

Chia sẻ Lập trường của Tòa Thánh về Môi Sinh

 

Ngày 22/02/2008:

Khám chữa bệnh từ thiện về mắt tại Bắc Ninh

Giáo Xứ Tư Ðình Giáo Phận Bắc Ninh Ðón Cha Xứ Mới

 

Ngày 21/02/2008:

Cáo Phó Linh Mục Phêrô Lê Duy Lượng đã được Chúa gọi về ngày 21/02/2008

 

Ngày 20/02/2008:

Vụ khiếu kiện về Nhà Ðất Tòa Khâm Sứ: Nhà Chúa hay nhà Chùa?

 

Ngày 18/02/2008:

Nỗi khổ của người dân H'Mông theo đạo

 

Ngày 17/02/2008:

Tuần Mục Vụ Ðầu Năm Mậu Tý 2008 của Ðại Chủng Sinh Hà Nội

 

Ngày 15/02/2008:

Giáo Phận Thái Bình gữi Tiền và Quà đến các bệnh nhân Trại Phong Cùi

Chia sẻ tình thương với những người nghèo trong dịp Tết cổ truyền

 

Ngày 14/02/2008:

Luận Án năm 1957 của thần học gia Joseph Ratzinger

 

Ngày 13/02/2008:

Giáo xứ Tam Tòa giáo phận Vinh đang hy vọng được tái thiết

10 Ngày Giá rét của những người dân Miền Bắc Việt Nam

 

Ngày 9/02/2008:

Vài nét về Cuộc tiếp kiến truyền thống giữa ÐTC và hàng giáo sĩ Roma

 

Ngày 8/02/2008:

Ðóng góp chi phí xây Nhà Thờ Giáo Xứ Sơn Thủy, Tổng Giáo Phận Huế

Ước mơ xây một ngôi Nhà Nguyện cho Giáo Dân vùng Dã Sơn

 

Ngày 5/02/2008:

Giáo Xứ Thái Nguyên Ðón Xuân Với Người Nghèo

 

Ngày 1/02/2008:

Dự Án Thành Lập Học Viện Nhân Văn Và Nghệ Thuật Việt Nam Hải Ngoại

Dự án Câu Lạc Bộ Văn Hóa Hải Ngoại và Ngày Gặp Gỡ Thường Niên Hải Ngoại

Giáo Xứ Dân Trù, Giáng Sinh Nảy Lộc Mùa Xuân

Thư Chúc Tết của ÐTGM Hà Nội: đã có đối thoại để đi đến một giải pháp tốt đẹp

 


Tin Tức năm 2008 :  | | tháng 1 | |

Tin Tức năm 2007 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2006 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: March 18, 2008 .