Ðệ trình Niên Giám 2009 của Tòa Thánh

lên Ðức Thánh Cha

 

Ðệ trình Niên Giám 2009 của Tòa Thánh lên Ðức Thánh Cha.

Vatican (SD 28-2-2009) - Hôm 28-2-2009, Niên Giám mới 2009 của Tòa Thánh đã được Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên ÐTC Biển Ðức 16.

Hiện diện tại buổi đệ trình, còn có Ðức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, Phụ tá quốc vụ khanh, Ðức Ông Vittorio Formenti, Ðặc trách Văn phòng thống kê trung ương của Giáo Hội, cùng với nhiều cộng tác viên khác.

ÐTC nhiệt liệt cám ơn các vị đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản ấn bản mới cuốn Niên Giám Tòa Thánh.

Theo Niên Giám mới, trong năm 2008, Tòa Thánh đã bổ nhiệm 169 Giám Mục mới, thành lập thêm 13 giáo phận, 5 Tổng giáo phận. Như thế, tổng số các đơn vị hành chánh của Giáo Hội Công Giáo hiện nay là 2,936, hầu hết là các giáo phận. Số Giám Mục trên thế giới là 4,946 vị, tức là tăng thêm 48 vị so với con số công bố năm ngoái.

Số tín hữu Công Giáo tính đến năm 2007 là 1 tỷ 147 triệu người, tương đương với 17.3% dân số thế giới, tức là tăng thêm 16 triệu người so với năm 2006 trước đó.

Số Linh Mục trong Giáo Hội tiếp tục gia tăng và năm 2007 có 408,024 Linh Mục tức là tăng thêm 762 vị so với năm trước đó. Phi và Á châu có số Linh Mục tăng nhiều nhất: 27.6 và 21.2%. Số Linh Mục tại Mỹ châu đứng yên, trong khi số Linh Mục tại Âu và Úc châu giảm 6.8 và 5.5% trong cùng thời gian từ 2006 đến 2007.

Số phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng đáng kể và năm 2007 có 35,942 thầy, tức là tăng thêm 4.1%, cụ thể là có thêm 1,422 thầy so với năm trước đó. Số phó tế vĩnh viễn tại Âu và Mỹ châu chiếm 98% tổng số phó tế trong toàn Giáo Hội.

Trong cùng thời gian vừa nói, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong Giáo Hội tăng thêm 0.4% và năm 2007 có 115,919 thầy, tăng thêm 439 thầy. Sự gia tăng này diễn ra tại Á, Phi trong khi tại tại Âu và Mỹ châu, số chủng sinh giảm 2.1 và 1%.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page