RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 10 năm 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 26/10/2008:

Toàn văn Sứ điệp THÐGM kỳ thứ 12 gửi Cộng đoàn Dân Chúa

Thánh lễ bế mạc Thượng hội đồng giám mục

 

Ngày 24/10/2008:

Vài nét về Sứ điệp Thượng HÐGM gửi Cộng Ðồng Dân Chúa

 

Ngày 22/10/2008:

Khẩu hiệu của Ðức tân Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

Ngày 21/10/2008:

Phiên họp toàn thể thứ 20 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục

 

Ngày 18/10/2008:

Ðức Thượng Phụ Bartolomaios I ngỏ lời với Thượng HÐGM

Thư chung của Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội

 

Ngày 17/10/2008:

Thư của ÐHY Phạm Minh Mẫn gửi gia đình Tổng giáo phận Saigòn

 

Ngày 15/10/2008:

Tòa Thánh bổ nhiệm 2 Giám Mục Phụ Tá cho Hà Nội và Sàigòn

 

Ngày 14/10/2008:

Phát biểu của Ðức Cha Nguyễn Chí Linh tại Thượng Hội đồng Giám Mục

Tóm tắt các bài phát biểu của 4 vị đại biểu của các Giáo Hội kitô anh em

 

Ngày 13/10/2008:

Phiên họp ngày 13/10/2008 của Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ 12

 

Ngày 11/10/2008:

Phát biểu của Ðức Cha Võ Ðức Minh tại Thượng HÐGM thế giới kỳ 12

 

Ngày 10/10/2008:

Phiên họp thứ 8 và 9 của Thượng Hội đồng Giám Mục thế giới kỳ 12

 

Ngày 8/10/2008:

Phóng Sự Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 12

 

Ngày 7/10/2008:

Tường thuật Lễ Phong Chức Tân Giám Mục Cosma Hoàng Văn Ðạt

Phiên họp khoáng đại thứ II của Thượng HÐGM thế giới kỳ thứ XII

 

Ngày 6/10/2008:

Phiên họp đầu tiên của Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 12

 

Ngày 5/10/2008:

Bài Giảng của ÐTC trong thánh lễ khai mạc Khoá Họp THÐGM

Khai mạc Thượng hội đồng Giám mục bàn về Lời Chúa

 

Ngày 4/10/2008:

Thử phân tích về bộ máy Tuyên truyền của Cộng Sản Việt Nam

 

Ngày 3/10/2008:

Thư của Hội Ðồng Giám Mục VN gởi Cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam

 

Ngày 2/10/2008:

Thủ tướng và HÐGM VN gặp nhau nhưng Chính quyền muốn độc quyền

 

Ngày 1/10/2008:

Thư của HÐGM Hoa Kỳ hiệp thông và ủng hộ lập trường của HÐGM VN

Một vị lãnh đạo có tầm cỡ

Nhận Diện Các Vai Kịch Trong Bộ Máy Nhà Nước Cộng Sản

 


Tin Tức năm 2008 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | |

Tin Tức năm 2007 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2006 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 13, 2008 .