RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 3 năm 2009

 


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 31/03/2009:

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi

 

Ngày 28/03/2009:

Bản tường trình của DCCT Thái Hà về phiên tòa Phúc Thẩm xử 8 Giáo Dân

 

Ngày 27/03/2009:

Luận chứng bào chữa phiên tòa phúc thẩm xử 8 giáo dân Thái Hà

 

Ngày 26/03/2009:

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tại Thánh Ðịa

 

Ngày 25/03/2009:

Thánh lễ truyền chức Phó Tế cho 46 Thầy thuộc 6 giáo phận Miền Bắc VN

Ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian

 

Ngày 22/03/2009:

Thánh lễ sáng chúa nhựt tại Luanda, Angola, Phi Châu

Ðối thoại liên tôn ÐTC gặp gỡ người Islam tại Phi châu

 

Ngày 21/03/2009:

Ngày thứ ba Ðức Thánh Cha viếng thăm Angola Phi Châu

 

Ngày 20/03/2009:

Ðức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Angola Phi Châu

ÐTC thăm Cameroun Những Tín Thư Chia Sẻ Với Châu Phi

 

Ngày 19/03/2009:

Giáo Phận Thanh Hóa Ðoàn Tụ Trong Ngày Ðại Hạnh

Ðức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trao Tài Liệu Thượng HÐGM Phi châu

 

Ngày 18/03/2009:

Nô Lệ Thời Ðại Mới Trên Ðất Malaysia

Kỷ niệm 40 năm Ðài phát thanh Chân lý Á châu

Ngày thứ hai chuyến viếng thăm mục vụ của Ðức Thánh Cha tại Camerun

Ðức Thánh Cha bắt đầu lên đường viếng thăm Phi châu

 

Ngày 16/03/2009:

Ðức Thánh Cha tuyên bố mở Năm Linh Mục từ 19/06/2009 đến 19/06/2010

 

Ngày 14/03/2009:

Vài nét về Huynh đoàn thánh Pio X và thảm cảnh ly giáo

 

Ngày 13/03/2009:

Một số nhận định về bức thư ÐTC gửi các Giám Mục trên thế giới

 

Ngày 12/03/2009:

Thư của ÐTC gửi các Giám Mục về việc giải vạ tuyệt thông cho 4 Giám Mục

 

Ngày 9/03/2009:

Ðức Thánh Cha viếng thăm Tòa Ðô Sảnh Roma

 

Ngày 8/03/2009:

Ðức Thánh Cha viếng thăm Camerun và Angola Phi Châu

 

Ngày 4/03/2009:

ÐTC kêu gọi giới trẻ Công Giáo sống và thông truyền hy vọng

Ðức Tân Giám Mục Nguyễn Văn Bản lần đầu tiên sơ kiến Giáo Phận

 

Ngày 3/03/2009:

ÐGM Nguyễn V Bản Trả Lời Phỏng Vấn Của Ban truyền Thông GP BMT

 

Ngày 2/03/2009:

Những điều kiện cần thiết cho tiến trình hòa bình tại Thánh Ðịa

 

Ngày 1/03/2009:

Huấn đức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền tin Chúa nhựt 1/03/2009

 


Tin Tức năm 2009 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | |

Tin Tức năm 2008 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2007 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2006 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: May 02, 2009 .