Thánh lễ truyền chức Phó Tế cho 46 Thầy

thuộc 6 giáo phận Miền Bắc Việt Nam

 

Thánh lễ truyền chức Phó Tế cho 46 Thầy thuộc 6 giáo phận Miền Bắc Việt Nam.

Hà Nội, Việt Nam (25/03/2009) - Vào hồi 9 giờ ngày 25/3/2009, Ðức Cha Lôrensô Chu Văn Minh - Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội chủ sự thánh lễ phong chức cho 46 thầy thuộc 6 giáo phận: Bắc Ninh, Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Hóa và Phát Diệm tại nguyện đường Ðại Chủng Viện. Cùng đồng tế với ngài có Ðức Cha Giuse Nguyễn Văn Thiên - Giám Mục giáo phận Hải Phòng, Ðức Cha Cosma Hoàng Văn Ðạt - Giám Mục giáo phận Bắc Ninh, quý cha tổng đại diện, quý cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và toàn thể gia đình Ðại Chủng Viện.


Ðức Cha Lôrensô Chu Văn Minh - Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội chủ sự thánh lễ phong chức cho 46 thầy thuộc 6 giáo phận: Bắc Ninh, Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Hóa và Phát Diệm tại nguyện đường Ðại Chủng Viện.


Có thể nói hôm nay là ngày vui của toàn thể Hội Thánh, cách riêng cho 6 giáo phận và đặc biệt là gia đình Ðại Chủng Viện Hà Nội. Hơn hết, hôm nay là ngày hồng phúc đối với mỗi tân chức, ngày "kết duyên với Ðức Kitô qua Bí Tích Truyền Chức Thánh". Sau những tháng năm miệt mài đèn sách và được huấn luyện kĩ lưỡng trong đời sống dấn thân phục vụ tại các giáo phận, nhất là trong suốt 7 năm dưới mái trường Ðại Chủng Viện, để hôm nay được Chúa thương chọn vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Qua Bí Tích Truyền Chức, các thầy sẽ được lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần để nên giống Ðức Kitô, Ðấng đến để phục vụ mọi người. Ngài đã truyền dạy: "Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa", các thầy lãnh nhận chức phó tế hôm nay nhận thức được mối quan tâm của Chúa đối với đoàn chiên Người và lưu tâm đến nhu cầu của Hội Thánh nên đã sẵn sàng quảng đại đáp ứng lời Chúa kêu gọi: "Này con đay, xin Chúa sai con".

Sau phần giới thiệu các ứng viên phó tế của cha giám học Phêrô Ðặng Xuân Thành, các thầy tiến lên để Ðức Cha thẩm vấn về việc tuân phục Ðấng bản quyền và sẵn sàng trong sứ mạng phó tế - tôi tớ mọi người trong thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái. Ðặc biệt, qua việc đặt tay từ thời các Tông Ðồ truyền lại, các thầy được thánh hiến và lien kết chặt chẽ hơn với bàn thánh. Từ đây các thầy sẽ nhân danh Giám Mục hay linh mục quản xứ mà chu toàn thừa tác vụ bác ái. Các thầy sẽ thực sự trở thành môn đệ của Ðấng không đến để được phục vụ nhưng đến để phục vụ, nhờ ơn thánh Chúa.

Cuối thánh lễ, một thầy đại diện đã bày tỏ niềm tạ ơn Thiên Chúa, Tri ân các Ðấng bản quyền và các Ðức Cha, các cha, quý thân nhân và ân nhân, tất cả những ai đã cầu nguyện, cổ vũ ơn gọi của các thầy. Trong phút giây này, các thầy cũng không quên tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ðức cố Hồng Y Phaolô Giuse - người thầy đức tin của mình.

Thánh lễ đã khép lại nhưng nhiệm vụ và sứ mạng của các thầy từ đây lại mở ra một trang mới cùng lời căn dặn: phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy. Nguyện chúc các tân chức luôn dư đầy Chúa, sức mạnh để thực thi sứ mạng mới với nhiều gian lao và thử thách.

Danh sách các tân chức Phó Tế thuộc các giáo phận Miền Bắc được thụ phong phó tế hôm 25.3.2009:

- Tổng Giáo phận Hà Nội

1. Giuse Mai Hữu Phê - Hà Nội

2. Phanxicô X. Nguyễn Văn Xuân - Hà Nội

3. Phêrô Lại Quang Trung - Hà Nội

4. Giuse Ðỗ Hữu Thoả - Hà Nội

5. Antôn Phạm Văn Giảng - Hà Nội

6. Giuse Nguỵ Thành Khương - Hà Nội

7. Giuse Hoàng Minh Giám - Hà Nội

8. Phaolô Nguyễn Huy Trình - Hà Nội

9. GioanB. Vũ Mạnh-Thái - Hà Nội

10. Gioan Nguyễn Trọng Viên - Hà Nội

11. Giuse Vũ Hào Quang - Hà Nội

12. Giuse Trần Viết Tiềm - Hà Nội

13. Giuse Nguyễn Văn Ngọc - Hà Nội

14. Giuse-Phạm Văn Tụ - Hà Nội

- Giáo phận Bùi Chu

1. Giuse Bùi Văn Bá - Bùi Chu

2. Giuse Vũ Ðình Lâm - Bùi Chu

3. Giuse Ðinh Quang Thành - Bùi Chu

4. Vinhsơn Nguyễn Văn Tứ - Bùi Chu

5. Phanxicô X. Trịnh Xuân Thuỷ - Bùi Chu

6. Giuse Vũ Viết Hà - Bùi Chu

7. Vinhsơn Nguyễn Văn Trung - Bùi Chu

- Giáo phận Hải Phòng

1. Giuse Phạm Văn Sửu - Hải Phòng

2. Phêrô Vũ Văn Thìn - Hải Phòng

3. Giuse Nguyễn Ðình Dương - Hải Phòng

4. Phêrô Chanel Nguyễn Văn Hiệu - Hải Phòng

5. Tôma Nguyễn Hữu Khang - Hải Phòng

6. Gioan. B Ngô Ngọc Chuẩn - Hải Phòng

7. Phêrô Ðoàn Văn Khải - Hải Phòng

- Giáo phận Bắc Ninh

1. Giuse Hoàng Anh Tuấn - Bắc Ninh

2. Tôma Nguyễn Văn Phùng - Bắc Ninh

3. Ðaminh Nguyễn Xuân Trường - Bắc Ninh

4. Vinhsơn Nguyễn Văn Quân - Bắc Ninh

5. Ðaminh Nguyễn Văn Bích - Bắc Ninh

6. Phêrô Vêrôna Chu Quang Hoà - Bắc Ninh

- Giáo phận Phát Diệm

1. Phêrô Nguyễn Trung Kiên - Phát Diệm

2. Phêrô Lê Minh Hoè - Phát Diệm

3. Phêrô Nguyễn Văn Chuyển - Phát Diệm

4. Giuse Nguyễn Văn Yêm - Phát Diệm

5. Gioan Ðinh Công Lịch - Phát Diệm

6. Vinhsơn Lê Văn Minh Phát Diệm

- Giáo phận Hưng Hóa

1. Giuse Nguyễn Văn Cường - Hưng Hoá

2. Giuse Nguyễn Hữu Tứ - Hưng Hoá

3. Giuse Cấn Xuân Bằng - Hưng Hoá

4. Giuse Nguyễn Ngọc Bích - Hưng Hoá

5. Giuse Nguyễn Văn Ninh - Hưng Hoá

- Dòng Châu Sơn

1. Simon -Vũ Ðức Nhuận - Dòng Châu Sơn.

 

Gioan Ðình Sơn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page