Sứ điệp của Ðức Thánh Cha

nhân Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi

 

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới cầu cho ơn gọi.

Vatican (SD 31-3-2009) - ÐTC Biển Ðức 16 kêu gọi các tín hữu tiếp tục tín thác nơi sáng kiến của Thiên Chúa mặc dù tình trạng thiếu Linh Mục trầm trọng cũng như những khó khăn và chướng ngại trên con đường của Giáo Hội.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Sứ điệp công bố hôm 31-3-2009, nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 46, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 3-5-2009 với chủ đề "Tín thác nơi sáng kiến của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người".

ÐTC viết: "Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ngày nay Chúa tiếp tục kêu gọi những người thợ vào làm việc trong vườn nho của Ngài. Mặc dù tại một số miền trên trái đất, có sự thiếu thốn Linh Mục một cách đáng lo âu, và có những khó khăn, chướng ngại trên con đường của Giáo Hội, nhưng chúng ta được nâng đỡ nhờ xác tín không lay chuyển, rằng chính Chúa hướng dẫn chúng ta kiên vững trên những nẻo đường trần thế tiến về sự viên mãn chung kết Nước Chúa. Chúa tự do chọn lựa và mời gọi những người thuộc mọi nền văn hóa và tuổi tác bước theo Ngài, theo những kế hoạch khôn dò của lòng yêu thương từ bi của Ngài".

ÐTC viết tiếp: "Vì thế, nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta là, qua lời cầu nguyện, luôn giữ cho việc cầu khẩn những sáng kiến của Chúa được sinh động trong các gia đình và xứ đạo, trong các phong trào và hội đoàn dấn thân hoạt động tông đồ, trong các cộng đoàn dòng tu và mọi thành lãnh vực trong đời sống giáo phận. Chúng ta phải cầu nguyện để toàn thể dân Chúa được tăng trưởng trong niềm tín thác nơi Chúa, xác tín rằng "Chủ mùa gặt" không ngừng yêu cầu một số người tự nguyện dấn thân, tận hiến cuộc sống, để cộng tác với Chúa một cách chặt chẽ hơn trong công trình cứu độ".

ÐTC không quên nhắn nhủ những người được Chúa gọi, hãy chăm chú lắng nghe và phân định khôn ngoan, mau mắn và quảng đại đón nhận và gắn bó với kế hoạch của Thiên Chúa, nghiêm túc đào sâu những đặc tính của ơn gọi LM và tu trì, để đáp ứng với tinh thần trách nhiệm và đầy xác tín".

Theo Niên Giám 2009 của Tòa Thánh, công bố ngày 28-2-2009, số Linh Mục trong Giáo Hội tiếp tục gia tăng và năm 2007 có 408,024 vị tức là tăng thêm 762 vị so với năm trước đó. Phi và Á châu có số Linh Mục tăng nhiều nhất: 27.6 và 21.2%. Số Linh Mục tại Mỹ châu đứng yên, trong khi số Linh Mục tại Âu và Úc châu giảm 6.8 và 5.5% trong cùng thời gian từ 2006 đến 2007.

Trong cùng thời gian vừa nói, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong Giáo Hội tăng thêm 0.4% và năm 2007 có gần 116 ngàn thầy (115,919), tăng thêm 439 thầy. Sự gia tăng này diễn ra tại Á, Phi trong khi tại tại Âu và Mỹ châu, số chủng sinh giảm 2.1 và 1%.

Tại Hoa Kỳ và một số nước Âu châu, số nữ tu giảm sút trầm trọng. Bộ các dòng tu đang cho thực hiện các cuộc thanh tra tông tòa các dòng nữ tại Hoa Kỳ.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page