Ðức Thánh Cha viếng thăm

Tòa Ðô Sảnh Roma

 

Ðức Thánh Cha viếng thăm Tòa Ðô Sảnh Roma.

Roma (SD 9-3-2009) - Trong cuộc viếng thăm sáng ngày 9-3-2009 tại tòa Ðô Sảnh Roma, ÐTC Biển Ðức 16 kêu gọi chống lại những hành vi bạo lực, bất bao dung và bênh vực các quyền căn bản của con người trong sự tôn trọng luật pháp.

Ðây là cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo Hoàng kể từ 25 năm nay. Ngài đến đây vào lúc gần 11 giờ, và được ông đô trưởng Gianni Alemano cùng với phu nhân tiếp đón. Sau khi chào thăm các vị phụ tá đô trưởng và nhân viên tòa đô sảnh, ngài tham dự và phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Thành Phố Roma.

ÐTC nhắc đến những thách đố chưa từng đó về văn hóa, xã hội, kinh tế mà Roma cũng như toàn Italia đang phải đương đầu vì những biến chuyển sâu xa và nhiều thay đổi trong những thập niên gần đây. Roma ngày càng có thêm dân chúng đến từ các quốc gia, các nền văn hóa và các truyền thống tôn giáo khác đến sinh sống. Trong bối cảnh đó, cộng đoàn Công Giáo không bao giờ quên đóng góp phần của mình để tìm kiếm những thể thức ngày càng thức hợp hơn để bảo vệ các quyền căn bản của con người, trong sự tôn trọng luật pháp.

Nhắc đến nhiều vụ bạo hành đáng tiếc xảy ra trong thời gần đây tại Roma, ÐTC ghi nhận đó là dấu hiệu của một tình trạng nghèo nàn thực sự về tinh thần nơi tâm hồn con người nghèo nay. Sự loại trừ Thiên Chúa và luật pháp của Chúa để thực hiện hạnh phúc của con người, thật ra chẳng làm cho con người đạt tới mục đích, nhưng trái lại, còn làm cho họ thiếu những điều chắc chắn về tinh thần và niềm hy vọng cần thiết để đương đầu với những khó khăn và thách đố thường nhật.

ÐTC kêu gọi Roma hãy phục hồi tâm hồn sâu xa nhất, những căn cội dân sự và Kitô của mình, để trở thành người cổ võ một thuyết nhân bản mới, đặt ở trung tâm điểm vấn đề con người được nhìn nhận trong thực tại toàn diện. Con người, nếu tách rời khỏi Thiên CHúa, thì sẽ thiếu mất ơn gọi siêu việt của mình".

Nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay làm gia tăng số người thất nghiệp, lâm vào tình trạng bấp bênh và không chu toàn nổi những cam kết về tài chánh đã lãnh nhận, ví dụ việc trả dài hạn tiền mua hoặc thuê nhà, ÐTC kêu gọi các vị hữu trách và các tổ chức khác nhau đạt tới một thỏa thuận để giúp đỡ những người sống trong cảnh nghèo. Cộng đồng Kitô, qua các giáo xứ và các cơ cấu bác ái khác, đã dấn thân hằng ngày nâng đỡ bao nhiêu gia đình nghèo, và sẵn sàng cộng tác với chính quyền để theo đuổi công ích. Cả trong trường hợp này, các giá trị liên đới và quảng đại vốn ăn rễ sâu trong tâm hồn dân Roma, có thể được nâng đỡ bằng ánh sáng Tin Mừng, để tất cả mọi người tái đáp ứng các nhu cầu của những ngừơi túng thiếu nhất, coi họ như cùng thuộc một gia đình".

Cuối bài diễn văn, ÐTC đã tặng cho các vị trong Hội đồng thành phố Roma cuốn "Toát yếu đạo lý xã hội Công Giáo". Sau đó, từ bao lơn tòa Ðô Sảnh, ÐTC đã chào thăm dân chúng tụ tập tại quảng trường tòa Ðô Sảnh, phần lớn thuộc các phong trào và hội đoàn Công Giáo.

Cuộc viếng thăm của ngài được tiếp tục tại Ðan viện thánh nữ Francesca Romana gần đó, và đặc biệt cầu nguyện trước di hài của thánh nữ. Thánh Francesca Romana qua đời vào ngày 9-3, cách đây đúng 569 năm, tức là 4 năm sau khi gia nhập Ðan viện do chính thánh nữ thành lập.

Ngỏ lời với các nữ tu tận hiến tại Ðan viện, ÐTC đề cao tầm quan trọng của chiêm niệm và hoạt động, cầu nguyện và phục vụ bác ái, lý tưởng đan tu và dấn thân xã hội. Ngài nói: "Cộng đoàn của chị em, cũng với các cộng đoàn chiêm niệm khác, được kêu gọi trở thành một buồng phổi tinh thần của xã hội, để mọi hoạt động của thành phố Roma này không bị thiếu hơi thở tinh thần, sự tham chiếu Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Chúa. Ðó chính là công tác phục vụ của các Ðan viện, nơi thinh lặng và suy niệm Lời Chúa, nơi mà chúng ta quan tâm giữ cho trái đất luôn cởi mở hướng về trời cao".

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page