Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 20 -

 

Yôsaphat thắng nhờ phép lạ

1 Xảy ra là sau đó con cái Moab, con cái Ammon và cùng với họ những người Maôn đến khai chiến với Yôsaphat. 2 Người ta đến báo cho Yôsaphat rằng: "Một đám người đông đảo đã đến từ bên kia biển Eđom đến đánh ngài, và này chúng đang ở Khaxơxon Thamar - tức là En-Gađi".

3 Yôsaphat đâm sợ và dốc quyết thỉnh ý Yavê; ông hô hào toàn thể Yuđa giữ chay. 4 (Dân) Yuđa đã tề tựu lại để khẩn cầu Yavê. 5 Yôsaphat đứng trong đại hội Yuđa, ở Yêrusalem, nơi Nhà Yavê, đối diện với Tiền đình mới, 6 và ông nói: "Yavê Thiên Chúa, của tổ tiên chúng tôi, Người không phải là Thiên Chúa trên trời, là Ðấng quản cai mọi nước, các dân thiên hạ sao? Trong tay Người sức mạnh uy quyền; không ai cự lại được với Người. 7 Lạy Thiên Chúa của chúng tôi, lại không phải chính người đã đánh bạt dân cư xứ này trước mặt dân Israel của Người và đã ban xứ ấy mãi mãi cho dòng giống Abraham kẻ thiết nghĩa với Người đó sao? 8 Chúng đã lập cư ở đó, và đã xây cho Người thánh điện thờ Danh Người, mà rằng: 9 Nếu họa tai giáng xuống chúng tôi: giặc giã, hình phạt, ôn dịch, đói kém, chúng tôi sẽ đứng trước Nhà này, và trước nhan Người, vì Danh Người ở trong Nhà này; từ khốn quẫn chúng tôi sẽ kêu lên Người, Người sẽ nghe và đáp cứu.

"10 Và bây giờ, này con cái Ammon, Môab, và dân núi Sêir, nơi chúng, Người đã không cho Israel tiến vào thời họ, từ đất Aicập đến, và thực (Israel) đã tránh nơi chúng và đã không tru diệt chúng; 11 này đây chúng đền ơn chúng tôi là kéo đến xua đuổi chúng tôi khỏi giang sơn của Người mà Người cho chúng tôi chiếm lấy. 12 Lạy Thiên Chúa của chúng tôi, phải chăng Người không xử tội chúng? Chúng tôi đây bất lực trước một đám đông như thế đến đánh chúng tôi; chúng tôi không biết phải làm gì; nhưng mắt chúng tôi (ngước trông) lên Người".

13 Toàn thể Yuđa đứng trước nhan Yavê, có cả trẻ con, đàn bà và con cái họ. 14 Có Yakhaziel, con của Zakaryahu, con của Bơnayah, con của Yơel, con của Mattanyah, một Lêvit thuộc hàng con cái Asaph. Thần khí Yavê đến trên ông, ở giữa đại hội. 15 Ông nói: "Chú ý đây, toàn thể Yuđa, dân cư Yêrusalem, và vua Yôsaphat, Yavê phán thế này với các ngươi: Các ngươi đừng hãi sợ, tán đảm trước đám đông ấy, vì chiến đấu không phải là việc của các ngươi mà là của Thiên Chúa. 16 Ngày mai, các ngươi hãy xuống chống lại chúng. Này chúng lên lối Dốc Hoa và các ngươi sẽ gặp chúng ở cuối thung lũng đối diện với sa mạc Yơruel. 17 Các ngươi sẽ không chiến đấu ở nơi ấy. Các ngươi chỉ phải ra mắt rồi đứng lại mà coi cuộc chiến thắng của Yavê ở với các ngươi, hỡi Yuđa và Yêrusalem: đừng sợ hãi, đừng tán đảm! Ngày mai các ngươi hãy ra đón chúng và Yavê sẽ ở với các ngươi".

18 Yôsaphat khấu đầu, mặt sát đất; và toàn thể Yuđa và dân cư Yêrusalem sấp mình trước nhan Yavê mà thờ lạy Yavê. 19 Các Lêvit thuộc hàng con cái Qơhat, tức là những người thuộc hàng con cái Qôrakh, chỗi dậy mà lớn tiếng ngợi khen Yavê Thiên Chúa của Israel.

20 Sáng ngày họ dậy sớm và xuất chinh đến sa mạc Tơqa. Khi họ khơi hành, Yôsaphat đứng mà nói: "Hãy nghe ta, hỡi Yuđa và dân cư Yêrusalem, hãy tin vững vào Yavê Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi sẽ thành công". 21 Ðoạn ông bàn với dân xếp chỗ cho những người hát mừng Yavê: họ sẽ mặc thánh phục xướng lời ngợi khen, mà khởi hành trước mặt binh tráng, rằng: "Hãy cảm tạ Yavê vì ơn Người miên man vạn đại". 22 Vào chính lúc họ bắt đầu hò reo khen ngợi, thì Yavê cho phục binh ập xuống con cái Ammon, Moab và dân núi Sêir đang tiến đánh Yuđa, và chúng bị đánh bại. 23 Con cái Ammon và Môab dấy lên đánh dân cư Núi Sêir mà thần tru họ; khi đã giết sạch dân cư Sêir rồi, chúng lại giúp tay nhau mà tự diệt.

24 Quân của Yuđa đi đến nơi làm vọng canh nhìn xuống sa mạc được mà quay nhìn về phía đám đông, thì này chúng chỉ là một đám thây ma la liệt trên đất, không một mống nào sống sót. 25 Yôsaphat và dân cư của ông đến hôi chiến quả và họ đã gặp thú vật vô số cùng sản nghiệp, áo xống đồ quí; họ đã thu lấy cho họ nhiều đến không tải đi nổi; họ phải dùng ba ngày trường mà hôi chiến quả, vì quá nhiều. 26 Ngày thứ tư, họ hội lại trong thung lũng Bơrakah; họ đã chúc tụng Yavê ở đó; vì thế người ta gọi tên chỗ ấy là Bơrakah cho đến ngày này. 27 Rồi mọi người Yuđa và Yêrusalem, với Yôsaphat cầm đầu, kéo về Yêrusalem, kéo về trong vui mừng vì Yavê đã cho họ được vui mừng trên quân địch. 28 Họ về Yêrusalem với tiếng sắt, tiếng cầm, tiếng loa, tiến vào nhà Yavê. 29 Sự khiếp sợ Thiên Chúa xuống trên mọi nước, các xứ, khi nghe tin Yavê giao chiến với địch thù của Israel. 30 Triều Yôsaphat đã được yên hàn vì Thiên Chúa của ông cho ông được yên hàn từ bề.

 

Cuối triều

31 Yôsaphat làm vua Yuđa. Ông được ba mươi lăm tuổi khi lên làm vua; và đã trị vì hai mươi lăm năm ở Yêrusalem. Tên mẹ là Azubah, con gái của Shilkhi. 32 Ông đã đi theo đường lối của cha ông là Asa, không hề sai chạy mà làm điều ngay chính trước mắt Yavê. 33 Duy có điều là các cao đàn cũng không biến và dân vẫn chưa vững lòng theo Thiên Chúa của tổ tiên họ. 34 Phần sự nghiệp khác của Yôsaphat từ đầu chí cuối, này đã được chép trong (Sách) các lời của Yêhu, con của Khanani, đăng tải trong Sách các vua Israel.

35 Sau đó Yôsaphat vua Yuđa đã liên kết với Ôkhôzya vua Israel. (Tuy) hạnh kiểm ông này không tốt. 36 Họ đã liên kết với nhau để đóng những tàu đi Tarsis. Họ đã đóng tàu ở Exiôn-Gêber. 37 Eliêzer con của Dôđavahu quê ở Mareshah tuyên sấm trên Yôsaphat rằng: "Bởi ngươi liên kết với Ôkhôzya, Yavê đã phá đổ công trình của người!" Và quả các tàu đã bị phá vỡ và họ đã không còn có phương tiện đi Taris.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page