Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 03 -

 

1 Salômon khởi sự xây nhà Yavê ở Yêrusalem, trên núi Moriyah, nơi Ðavit cha ông đã nhắm, chỗ Ðavit đã dọn, tại sân lúa của Ornan người Yơbusi. 2 Ông khởi sự xây vào tháng hai, năm thứ tư triều ông. 3 Ðây là các chiều nền móng Salômon (đã lập) để xây Nhà của Thiên Chúa: chiều dài theo xích đo xưa: sáu mươi xích; chiều rộng hại mươi xích. 4 Tiền đường ở đằng trước Nhà, dọc theo chiều rộng của Nhà, dài hai mươi xích và cao một trăm hai mươi xích. (Salômon) đã dát vàng ròng bên trong. 5 Còn Nhà lớn thì ông lát bằng gỗ trắc điệp, và dát bằng vàng tốt, trên đó ông cho chạm chà là và xà tích. 6 Ông dát đầy Nhà những đá quí để trang hoàng: vàng là vàng Parvaim. 7 Ông dát vàng cả nhà: xà, ngạch cửa, tường và vách cửa; và ông cho chạm trổ những Kêrubim trên tường.

8 Ðoạn ông làm cung cực thánh. Chiều dài, dọc theo chiều rộng của Nhà, là hai mươi xích, và chiều rộng cũng hai mươi xích. Ông dát cung ấy bằng vàng tốt, tốn sáu trăm tạ. 9 Các đình cân nặng năm mươi seqel vàng. Cả các gác thượng ông cũng dát vàng. 10 Trong cung cực thánh, ông làm hai Kêrubim, tượng bằng gỗ chạm và người ta cũng dát vàng. 11 Các cánh của Kêrubim dài hai mươi xích: một cánh của vị này năm xích và đụng đến vách Nhà; cánh kia cũng năm xích va đụng đến cánh của Kêrubim kia. 12 Cánh của Kêrub khác dài năm xích và đụng đến vách Nhà; và cánh kia cũng năm xích và giáp liền cánh của Kêrub thứ nhất. 13 Vậy các cánh của những Kêrubim ấy trương ra hai mươi xích. Các vị đều đứng thẳng, mặt quay về phía Nhà.

14 Ông đã làm bức màn bằng gấm tía, gấm điều, len cánh kiến và lụa là; ở trên ông cho thêu hình những Kêrubim.

15 Ðằng trước Nhà, ông làm hai cột trụ, cao ba mươi lăm xích; đẩu ở trên đầu mỗi cột: năm xích. 16 Ông làm những xà tích như kiềng đeo cổ mà đặt lên trên đầu các cột trụ; ông cũng làm một trăm quả lựu mà gắn vào các xà tích. 17 Rồi ông dựng các cột trụ đằng trước đền thờ, một cột bên hữu một cột bên tả. Ông đặt tên cho cột bên hữu là Yâkin; và tên cột bên tả là Boaz.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page