Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Ký Sự II

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | |


- Chương 09 -

 

Vinh quang của Salômon

1 Nữ hoàng Saba nghe đồn về Salômon thì đã đến ra câu đố để thử tài ông, ở Yêrusalem, vơi quân hầu hào hoa quá thể, đàn lạc đà tải hương trầm, và vàng nhiều khối, cùng với ngọc quí. Bà đã đến vơi Salômon và đã nói với ông tất cả những gì bà đã tính toán trong lòng. 2 Salômon đã giải cho bà tất cả những gì bà đã thỉnh vấn; không có điều nào là ẩn khuất đối với Salômon khiến ông không giải được cho bà. 3 Khi nữ hoàng thấy sự khôn ngoan của Salômon và nhà cửa ông đã xây, 4 thịnh soạn nơi bàn ông, chỗ ở của triều thần, hàng ngũ quân hầu, và y phục của họ, những quan chước tửu của ông và y phục của họ, tầng cấp để ông lên Nhà Yavê, thì bà mất hơi cấm khẩu. 5 Rồi bà nói với vua: "Quả là sự thật điều tôi đã nghe khi ở quê nhà về các chuyện của ngài và về sự khôn ngoan của Ngài. 6 Tôi đã không muốn tin lời của thiên hạ, mãi cho đến khi tôi đến tận nơi và thấy tận mắt: thì này người ta đã không thuật lại được một nửa về sự khôn ngoan lớn lao của ngài. Ngài trổi vượt xa lời đồn thổi tôi đã nghe. 7 Phúc thay gia nhân của ngài và tôi tớ của ngài đây, những người hằng chầu chực trước mặt ngài và được nghe sự khôn ngoan của ngài. 8 Chúc tụng Yavê Thiên Chúa của ngài, Ðấng đã đem lòng sùng mộ ngài, mà đặt ngài trên ngài của Người mà làm vua thay cho Yavê Thiên Chúa của ngài. Bởi vì Thiên Chúa của ngài yêu mến Israel và muốn cho Israel vững bền mãi mãi, Người đã đặt ngài làm vua trên họ để thi hành công minh chính đức". 9 Bà đã dâng cho vua một trăm hai mươi tạ vàng, và hương trầm nhiều quá đỗi cùng với ngọc quí. Không có hương trầm sánh được với thứ nữ hoàng Saba đã dâng cho vua Salômon. 10 Các tôi tớ của Khuram và tôi tớ của Salômon, những người đi đem vàng từ Ophir về, cũng đã đem về gỗ đàn hương và ngọc quí. 11 Vua Salômon đã dùng gỗ đàn hương làm sàn cho nhà của Yavê và nhà của vua; và làm các thứ đàn cầm, đàn sắt cho ban nhạc. Người ta không hề thấy như thế trước kia trong xứ Yuđa. 12 Vua Salômon đã tặng nữ hoàng Saba mọi điều bà đã tỏ bày ước nguyện, không kể những gì (đáp lại điều) bà đã dâng cho vua. Ðoạn bà đã quay về, lên đường hồi hương, bà và đám thủ hạ của bà.

 

Sự sang trọng của Salômon

13 Số lượng vàng thu vào cho Salômon nội một năm là sáu trăm sáu mươi sáu tạ vàng, 14 không kể thuế mà các lữ khách và thương gia phải nộp; và các vua Arập và các thống đốc trong xứ đều đem dâng bạc vàng cho Salômon. 15 Vua Salômon làm hai trăm lá chắn bằng vàng luyện, người ta đã nạm sáu trăm (seqel) vàng luyện trên mỗi lá chắn; 16 và ba trăm chiếc thuẫn vàng luyện, người ta đã nạm ba trăm (seqel) vàng trên mỗi chiếc thuẫn. Vua đã đặt tất cả trong nhà Rừng-Liban. 17 Vua đã làm một ngai lớn bằng ngà và dát vàng ròng. 18 Ngai có sáu cấp, ngai có bệ vàng, ở đằng sau; hai bên chỗ ngồi thì có tay vịn; hai con sư tử đứng bên cạnh tay vịn, 19 và mười hai con sư tử đứng hai bên trên các cấp. Trong các nước hết thảy, không thấy đâu làm như vậy.

20 Các đồ dùng để uống của Salômon hết thảy đều bằng vàng; tất cả các đồ vật nơi nhà Rừng-Liban, cũng đều bằng vàng y. Vào thời Salômon, bạc không đáng gì cả. 21 Là vì vua có những tàu trẩy đi Tarsis với tôi tớ của Khuram. Và ba năm một lần, những tàu Tarsis đi chở vàng, bạc, ngà voi, khỉ, vượn.

22 Vua Salômon trổi hơn hết các vua thiên hạ về sự giàu sang và khôn ngoan. 23 Tất cả các vua thiên hạ tìm cho được giáp mặt Salômon để nghe sự khôn ngoan của ông, điều Thiên Chúa đã phú cho lòng ông. 24 Mỗi người đem quà biếu: đồ bạc, đồ vàng, trang phục, giáp binh, hương trầm, ngựa, la, năm nào vật ấy.

25 Salômon có bốn ngàn tàu ngựa và xe trận, và mười hai ngàn con ngựa; ông dồn chứa trong các thành để xe, và gần bên vua, ở Yêrusalem.

26 Ông có quyền thống trị trên hết các vua từ sông Cả, đến đất Philitin và đến bờ cõi Aicập. 27 Vua chất bạc ở Yêrusalem như đá sỏi; và bá hương, ông chất nhiều như sung trong vùng Hạ bạn. 28 Người ta nhập khẩu ngựa cho Salômon từ Aicập và tất cả các xứ.

 

Salômon qua đời

29 Còn các việc khác của Salômon từ đầu chí cuối, lại đã không chép trong sự ngiệp của Natan tiên tri, trong lời tiên tri của Akhiya người Silô, trong thị kiến của Yêđô, thầy chiêm về Yơrôbôam con của Nơbat đó sao? 30 Salômon trị vì ở Yêrusalem trên toàn thể Israel bốn mươi năm. 31 Salômon đã yên nghỉ với tổ tiên và người ta đã tống táng ông trong thành Ðavit cha ông; và Rôbôam con ông đã làm vua kế vị ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page