ÐTC lưu ý các giám mục Úc Châu

về hiện tượng trần tục hóa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC lưu ý các giám mục Úc Châu về hiện tượng trần tục hóa.

Tin Vatican (Apic 26/03/2004 và VIS 26/03/2004) - Sau khi đã tiếp riêng từng vị trong những ngày trước, ÐTC đã tiếp kiến chung tất cả các  giám mục Úc Châu về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, vào sáng thứ Sáu 26/03/2004. Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy cho các Giám Mục Úc Châu, ÐTC đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của các giám mục đối với ý thức hệ hết sức nguy hiểm của sự trần tục hóa và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cử hành bí tích Thánh Thể ngày Chúa Nhật. Ngài mời gọi các gíam mục hãy trở nên những "tiên tri không sợ hãi, những chứng nhân và những kẻ phục vụ cho niềm hy vọng được Chúa Kitô mang đến."

Nhắc đến tông thư "Dies Domini" (Ngày của Chúa), về Ngày Chúa Nhật, được công bố năm 1998, ÐTC mời gọi các giám mục úc châu hãy dành ưu tiên mục vụ cho những chương trình dạy giáo lý giúp cho các tín hữu được hiểu rõ ý nghĩa đích thật của ngày Chúa Nhật, để có thể tôn trọng trọn vẹn ngày nầy. ÐTC nhấn mạnh rằng, khi ngày Chúa Nhật mất đi ý nghĩa căn bản và bị tùy thuộc vào quan niệm trần tục về "nghỉ cuối tuần" đầy những sinh hoạt thể thao và giải trí, thì con người rơi vào tình trạng như  bị đóng kín trong một chân trời hạn hẹp, đến độ "không còn có thể nhìn thấy trời cao" nữa.

ÐTC cũng đã không quên nhắc đến sự "hiệp thông giữa giám mục và linh mục". Ngài mời gọi các giám mục hãy sống gần gủi với linh mục và biết lắng nghe họ như  một người cha lắng nghe con cái mình. ÐTC nhìn nhận rằng sự đóng góp của những con người tận hiến nam nữ cho sứ mạng của Giáo Hội và cho việc xây dựng xã hội dân sự, là điều hết sức quý báu cho đất nước Úc Châu. Và cuối cùng, ÐTC khuyến khích các giám mục Úc Châu hãy làm sao, ngõ hầu những giá trị về hôn nhân và về sự sống con người được cổ võ và được bảo vệ trong xã hội dân sự.

Sau các giám mục Úc Châu, sẽ đến phiên các Giám mục Hoa Kỳ về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 3 cho đến mùng 3 tháng tư năm 2004.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page