ÐTC Gioan Phaolô II gởi sứ điệp

cho Diễn Ðàn Giới Trẻ lần  thứ VIII

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II gởi sứ điệp cho Diễn Ðàn Giới Trẻ lần  thứ VIII.

Tin Vatican (Apic 31/03/2004) - ÐTC Gioan Phaolô II đã đề nghị một quy luật sống cho các bạn trẻ đại học, đang họp nhau tại Rocca di Papa, một thị xã nhỏ, gần Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam.

Khoảng 300 bạn trẻ đến từ  5 đại lục, đại diện cho 80 quốc gia và 30 phong trào, hiệp hội hay cộng đoàn giới trẻ, đang tham dự Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ VIII, từ ngày 31 tháng 3 cho đến chúa nhật 4/04/2004.

Trong sứ điệp gởi cho các bạn trẻ tham dự Diễn Ðàn, ÐTC đã khuyến khích các bạn trẽ hãy củng cố đức tin, và đừng sợ làm chứng cho Chúa trong môi trường đôi khi thù nghịch với nếp sống Ðức Tin. ÐTC cũng nhắc rằng những năm học hỏi tại Ðại Học là giai đoạn căn bản cho cuộc sống của người trẻ, để họ chuẩn bị lãnh lấy trách nhiệm thực hiện những chọn lựa có tính cách quyết định cho tương lai. Chính trong đại học mà các bạn trẻ có thể đi tìm những câu trả lời đúng cho những vấn nạn thiết yếu của cuộc đời. ÐTC cũng nhận  định rằng: hiện nay may thay đã được bớt đi rất nhiều ảnh hưởng của các ý thức hệ cũng như của những ảo tưởng được xây trên chủ thuyết vô thần cho mình là "cứu tinh" của nhân loại. Tuy nhiên, lại phát sinh những dòng suy tư mới giới hạn  lý trí trong chân trời của khoa học thực nghiệm mà thôi, nghĩa là trong lãnh vực những hiểu biết kỷ thuật và thực nghiệm, và như thế đóng kín lý trí trong sự hồ nghi và hư vô hóa tất cả. Những cố gắng trốn chạy trước câu hỏi về ý nghĩa sâu xa của cuộc sống, có thể là những cố gắng  không những vô ích mà còn nguy hiểm nữa.

ÐTC cũng đã nhấn mạnh đến "bổn phận làm chứng" cho Chúa, và tầm quan trọng của việc chứng minh rằng "đức tin và lý trí không phải là không hòa hợp được với nhau, nhưng ngược lại, --- như  ngài đã nói lên trong thông điệp "Ðức Tin và Lý Trí" (fides et ratio) --- Ðức Tin và Lý Trí như là đôi cánh giúp tinh thần của con người bay lên, vươn đến sự chiêm ngắm sự thật.

Kết thúc sứ điệp,  ÐTC mời gọi các bạn trẻ hãy đến quảng trường thánh Phêrô vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2004, để cùng với ngài chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2004, lần thứ 19, sẽ được cử hành cấp giáo phận vào chúa nhật lễ lá mùng 4 tháng 04 năm 2004.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page