Những lời nhắn nhủ

của ÐTC Gioan Phaolô II

cho các Giám Mục

thuộc giáo tỉnh Besancon và Strasbourg

bên Pháp

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những lời nhắn nhủ của ÐTC Gioan Phaolô II cho các Giám Mục thuộc giáo tỉnh Besancon và Strasbourg, bên Pháp.

(Radio Veritas Asia 1/03/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, Thứ Sáu 27/02/2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung nhóm các giám mục Pháp thuộc giáo Tỉnh Besancon (Bơ-săn-xông) và Tổng Giáo Phận Strasbourg  (= Stras-bourd), nhân dịp chuyến viếng thăm Tòa Thánh và viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, theo như  luật định. Trong những ngày trước đó, ÐTC đã tiếp riêng từng vị. Và hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2004, ÐTC đã tiếp chung tất cả, và đã đọc cho các ngài bài diễn văn nhắc đến những thách thức quan trọng mà các giám mục Pháp đang phải đối diện. Mục thời sự hôm nay xin lượt thuật phần thứ nhất của bài diễn văn nầy.

Sau khi chào chúc và nói lên niềm vui được gặp chung các giám mục Pháp, vấn đề đầu tiên được ÐTC nhắc đến  là sự hiệp nhất của Ðại Lục Âu Châu nhờ được thấm nhuần những giá trị kitô. ÐTC  nói như sau:

"Tôi đặc biệt cảm nhận việc anh em đã nhắc đến Ðức Tổng Giám Mục Michael Courtney, sứ thần tòa thánh tại Burundi, đã bị giết chết hồi tháng 12 năm 2003. Trước đây, khi ngài thi hành sứ vụ Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Stras-bourg, ngài đã là một kẻ xác tín xây dựng sự cộng tác của các Quốc Gia thuộc đại lục Châu Âu nầy. Ngày nay, tôi  mời gọi các gíao hội địa phương hãy dấn thân mỗi ngày một mạnh mẽ hơn để ủng hộ cho việc hòa hợp toàn Châu Âu. Ðể đạt đến kết quả nầy, thì cần phải đọc lại lịch sử và nhớ rằng, qua các thế kỷ, những giá trị kitô trên bình diện nhân học, luân lý và thiêng liêng, đã đóng góp nhiều để hình thành các quốc khác nhau tại Âu Châu và để dệt nên những mối giây liên kết sâu xa. Nhiều ngôi nhà thờ đẹp đẽ, dấu chỉ cho đức tin của những thế hệ trước chúng ta, được dựng lên trên đại lục âu châu, chứng minh  rõ ràng điều nói trên và nhắc chúng ta nhớ rằng những giá trị kitô nầy đã và còn đang là nền tảng, là chất xi-măng liên kết những tương quan giữa các cá nhân cũng như giữa các dân  nước; vậy người ta không thể thực hiện sự hiệp nhất âu châu vừa gây thiệt thòi cho những giá trị kitô, hoặc trong cách thức nghịch lại những giá trị nầy. Quả thật, những tương quan giữa các quốc gia khác nhau không thể chỉ dựa trên những lợi lộc kinh tế hay chính trị. --- những tranh luận quanh việc toàn cầu hóa chứng minh cho chúng ta thấy rõ điều nầy --- cũng không thể dựa trên những "liên kết vì tiện lợi"; những liên kết như thế có lẽ làm cho việc nới rộng cộng đoàn âu châu trở nên mõng dòn, và có thể dẫn đến việc phục hồi những ý thức hệ quá khứ, đã từng dày đạp con người và nhân loại. Những mối dây liên lạc nói trên phải nhắm đến mục tiêu là kết thành một Âu Châu hiệp nhất các dân tộc, và như thế cho phép vượt qua một cách vĩnh viễn và tận căn những cuộc xung đột đã làm cho đại lục âu châu đẫm máu trong suốt thế kỷ 20. Với giá đã phải trả, sẽ phát sinh Âu Châu mà thực thể sẽ được dựa trên một cộng đoàn những giá trị, một âu châu của tình huynh đệ và của tình liên đới, một âu châu có khả năng lưu ý đến những khác  biệt, bởi vì nhắm đến việc cổ võ phẩm vị con người, đến việc tôn trọng những quyền lợi không thể nhượng được, và nhắm đến việc mưu tìm công ích, ngõ hầu tất cả mọi người được hạnh phúc và thịnh vượng. Do bởi sự hiện diện từ nhiều thế kỷ trong những quốc gia khác nhau của đại lục âu châu, do bởi sự tham dự vào sự hiệp nhất giữa các dân tộc và giữa các nền văn hóa cũng như tham dự vào sinh hoạt xã hội, nhất là trong những lãnh vực giáo dục, từ thiện, y tế và xã hội, Giáo Hội mong ước góp phần mỗi ngày một hơn vào sự hiệp nhất của đại lục nầy (x. Tông Huấn Giao Hội tại Âu Châu, số 113). Như tôi đã nói với  ban chủ tịch Nghị Viện Âu Châu, điều người ta tìm kiếm trước hết  là việc phục vụ cho con người và cho các dân tộc, trong sự tôn trọng những niềm tin và những khát vọng sâu xa.

Trong lần họp Hội Ðồng Giám Mục vừa qua, anh em đã đề cập đến chỗ đứng của Giáo Hội trong xã hội, trong viễn tượng của việc đi tìm "cuộc chung sống tốt đẹp hơn". Một trong những đặc điểm của những môn đệ Chúa Kitô là ước muốn tham dự tích cực, ---trên bình diện cá nhân hay nhờ qua hiệp hội, --- vào sinh hoạt công cộng, ở mọi giai tầng xã hội, để phục vụ cho những anh chị em mình. Trong  quan niệm và trong tình thương đối với con người, Giáo Hội không thể lãnh đạm với cuộc sống của con người; và giáo hội xem thế giới như là môi trường cho mình hiện diện và hoạt động.

 

Ðó là những nhận định của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II về sự Hiệp Nhất Âu Châu dựa trên những giá trị kitô. Vấn đề thứ hai được ÐTC nhắc đến là việc giáo dục dành cho giới trẻ. ÐTC đã nói với các giám mục Pháp như sau:

 

"Có lẽ tôi không nói quá, khi khuyến khích các vị chủ chăn hãy chú ý đến việc huấn luyện toàn diện cho giới trẻ, nhất là cho những ai sẽ lãnh lấy trách nhiệm phục vụ quốc gia, ngõ hầu, bất cứ làm việc nơi đâu và trong bất cứ sự dấn thân nào, họ có được những yếu tố cần thiết để suy nghĩ về những hoàn cảnh của con nguời và xã hội, với sự chú ý dành cho con nguời, để rồi đi đến quyết định dựa trên những tiêu chuẩn luân lý; Giáo Hội ước mong cống hiến cho họ ánh sáng Phúc Âm và Giáo Huấn của mình. Trong lãnh vực nầy, những Ðại Học Công Giáo có một sứ mạng đặc biệt để cùng suy tư với những thành phần xã hội khác, ngõ hầu giúp họ phân tích những hoàn cảnh cụ thể và làm thế nào để luôn luôn đặt con người vào trung tâm của những quyết định. Một đường lối hoạt động như thế không những được dành cho các tín hữu công giáo, nhưng còn cho tất cả mọi người thiện chí muốn suy nghĩ trong sự thật về tương lai của nhân loại. Về vấn đề nầy, tôi muốn ca ngợi công việc của những "Tuần Lễ Xã Hội" được tổ chức tại Pháp; đây là điều anh em rất trân trọng và sắp mừng kỷ niệm một trăm năm thành lập. Trong những cuộc gặp gỡ hằng năm quy tụ càng ngày ngày nhiều tham dự viên hơn, --- và đây là dấu chỉ cho biết rằng những nghiên cứu của Tuần lễ Xã Hội đáp ứng những chờ đợi của con người, --- (trong những cuộc gặp gỡ hằng năm như vậy) các tham dự viên được dịp đặt ra cho mình những câu hỏi về vấn đề xã hội mà thế giới chúng ta đang phải đương đầu, theo ánh sáng của Tin Mừng và của giáo huấn xã hội của Giáo Hội; giáo huấn nầy không ngừng được làm phong phú thêm, kể từ thông điệp "Tân Sự" của  Ðức Lê-ô thứ XIII, vị tiền nhiệm của tôi. Tôi vui mừng về những mối liên lạc mà các Tuần Lễ Xã Hội cổ võ và phát triển tại Âu Châu, và như thế tạo ra trong Ðại Lục Âu Châu một phong trào suy tư về những vấn đề càng ngày càng phức tạp hơn của thế giới hiện nay vừa liên kết những con người lại với nhau trong công việc thiết lập những nền tảng cho xã hội ngày mai."

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là những nhận định của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong dịp tiếp kiến các giám mục Pháp thuộc giáo tỉnh Besancon (Bơ-săn-xong) bên Pháp, hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 2 năm 2004, về hai vấn đề: Sự Hiệp Nhất Âu Châu dựa trên những giá trị Kitô và việc giáo dục toàn diện dành cho giới trẻ. Trong bài diễn văn, ÐTC còn nói đến vấn đề về sự tham dự của giáo dân vào trong sinh hoạt công cộng trong xã hội. Chúng tôi sẽ kể lại điểm nầy trong mục Thời Sự kỳ tới.

Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page