Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ VIII

sẽ được tổ chức tại Roma

từ ngày 31/03 cho đến 4/04/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ VIII sẽ được tổ chức tại Roma, từ ngày 31 tháng 3 cho đến mùng 4 tháng 4 năm 2004.

Tin Roma (Apic 25/03/2004) - Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, phân bộ giới trẻ, sẽ tổ chức --- tại thành phố nhỏ Rocca di Papa, gần Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam ---  Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ VIII, từ ngày 31 tháng 3 cho đến mùng 4 tháng 4 năm 2004, với chủ đề: Người Trẻ và Ðại Học: việc làm chứng cho Chúa Kitô trrong môi trường đại học.

Hôm ngày 25 tháng 3 năm 2004, Hội Ðồng Tòa Thánh về giáo dân, đã công bố hai điểm đổi mới của Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ nầy. Trước hết về căn cước của Diển Ðàn, cuộc Họp Giới Trẻ có dung mạo được xác đĩnh rõ ràng hơn và điểm đổi mới thứ hai là: ban tổ chức nhấn mạnh đến vấn đề cụ thể về việc huấn luyện người trẻ. Diễn Ðàn được tổ chức cách độc lập với Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 19, ngày sẽ được cử hành cấp giáo phận vào Chúa Nhật Lễ Lá, mùng 4 tháng 4 năm 2004.

Hiện đã có gần 300 tham dự viên trong hạn tuổi trẻ từ 20 đến 26 tuổi, đến từ 160 quốc gia thuộc đủ cả năm đại lục. Trong 4 ngày họp, các tham dự viên sẽ được giúp để lĩnh hội khung cảnh chính trị - văn hóa của các Ðại Học; Khung cảnh nầy đã cho phép khai triển những "cộng đoàn giáo dục" bên trong đại học, ngõ hầu có thể cung cấp cho xã hội những con người trẻ có khả năng phân biệt những giá trị ưu tiên của cuộc sống. Vì thế có hai khía cạnh chính sau đây được đem ra thảo luận: "Ðại Học và Sự Thật", "Ðại Học và chứng tá kitô".

Ðược biết, Diễn Dàn Quốc Tế giới trẻ lần đầu tiên đã được tổ chức tại Buenos Aires, vào năm 1987. Và từ đó, cứ mỗi hai năm được tổ chức một lần Diễn Ðàn, tại những địa điểm khác nhau như sau: năm 1989 Diễn Ðàn được tổ chức tại Santiago di Compostela, năm 1991 tại Czestochowa, năm 1993 tại Denver, năm 1995 tại Manila, năm 1997 tại Paris, và NĂM THÁNH 2000, tại Roma; sau Năm Thánh 2000, thì mãi đến nay, năm 2004, mới tổ chức Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ lần VIII và cũng tại Roma.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page